วิธีเตรียม Daddojanam | สูตรข้าวผัด | วิธีเตรียมข้าวสวย | วิธีเตรียมข้าวสวยง่ายๆ Wiṭhī terīym Daddojanam | s̄ūtr k̄ĥāw p̄hạd | wiṭhī terīym k̄ĥāws̄wy | wiṭhī terīym k̄ĥāws̄wy ng̀āy«

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:

  • เมล็ดมัสตาร์ด - 1 ช้อน | Mel̆d mạs̄tār̒d - 1 cĥxn
  • เมล็ดยี่หร่า - 1 ช้อน | mel̆d yī̀h̄r̀ā - 1 cĥxn
  • เบงกอลกรัม - 1 ช้อนชา | bengkxl krạm - 1 cĥxn chā
  • เมล็ดพริกไทย - 1 ช้อนชา | mel̆d phrikthịy - 1 cĥxn chā
  • น้ำมัน - 1 ช้อนชา | n̂ảmạn - 1 cĥxn chā
  • ใบแกงบ้าง | bı kæng b̂āng
  • นมเปรี้ยว - 250 กรัม / 1 ถ้วย | nm perī̂yw - 250 krạm/ 1 t̄ĥwy
  • นม - 1 ถ้วย | nm - 1 t̄ĥwy
  • ข้าว - 250 กรัม / 1 ถ้วย | k̄ĥāw - 250 krạm/ 1 t̄ĥwy
  • เม็ดมะม่วงหิมพานต์ - 10 กรัม | mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ - 10 krạm
นำข้าวที่หุงไว้ก่อนแล้วพักไว้ให้เย็น เท้าหายในไอที
Nả k̄ĥāw thī̀ h̄ung wị̂ k̀xn læ̂w phạk wị̂ h̄ı̂ yĕn thêā h̄āy nı xịthī
จุดไฟเตาอบ/เตาแล้วตั้งกระทะให้ร้อน หลังจากตั้งกระทะให้ร้อนแล้ว ให้เติมน้ำมันและตั้งไฟให้ร้อน หลังจากตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้ว ใส่เมล็ดมัสตาร์ด เมล็ดยี่หร่า เมล็ดพริกไทย ใบแกง และกรัมเบงกอลลงไป หลังจากคั่วแล้วให้ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ในตอนท้าย จากนั้นปิดเตาแล้วนำกระทะออกมาพักไว้ให้เย็น หลังจากเย็นลงแล้วจึงวางลงบนข้าวนมเปรี้ยว
Cud fị teā xb/teā læ̂w tậng kratha h̄ı̂ r̂xn h̄lạngcāk tậng kratha h̄ı̂ r̂xn læ̂w h̄ı̂ teim n̂ảmạn læa tậng fị h̄ı̂ r̂xn h̄lạngcāk tậng n̂ảmạn h̄ı̂ r̂xn læ̂w s̄ı̀ mel̆d mạs̄tār̒d mel̆d yī̀h̄r̀ā mel̆d phrikthịy bı kæng læa krạm bengkxl lng pị h̄lạngcāk khạ̀w læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ nı txn tĥāy cāk nận pid teā læ̂w nả kratha xxk mā phạk wị̂ h̄ı̂ yĕn h̄lạngcāk yĕn lng læ̂w cụng wāng lng bn k̄ĥāw nm perī̂yw
ผสมนมเปรี้ยว ข้าว และถั่วเข้าด้วยกัน เติมเกลือให้เพียงพอเพื่อลิ้มรสและผสมให้เข้ากัน หลังจากผสมข้าวเข้ากันดีแล้ว ให้เทนมเย็นลงไปแล้วผสมให้เข้ากัน หลังจากนั้นข้าว Daddojana/นมเปรี้ยวที่อร่อยและดีต่อสุขภาพก็พร้อมรับประทาน มันดีต่อสุขภาพมาก ถ้ากินในฤดูร้อนก็จะเย็นเกินไปสำหรับคุณ สามารถมอบให้กับเด็กได้เช่นกัน
P̄hs̄m nm perī̂yw k̄ĥāw læa t̄hạ̀w k̄hêā d̂wy kạn teim kelụ̄x h̄ı̂ pheīyngphx pheụ̄̀x lîm rs̄ læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄lạngcāk p̄hs̄m k̄ĥāw k̄hêā kạn dīlæ̂w h̄ı̂ the nm yĕn lng pị læ̂w p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄lạngcāk nận k̄ĥāw Daddojana/nm perī̂yw thī̀ xr̀xy læa dī t̀x s̄uk̄hp̣hāph k̆ phr̂xm rạbprathān mạndī t̀x s̄uk̄hp̣hāph māk t̄ĥā kin nı vdū r̂xn k̆ ca yĕn keinpị s̄ảh̄rạb khuṇ s̄āmārt̄h mxb h̄ı̂ kạb dĕk dị̂ chèn kạn

เคล็ดลับ | khel̆d lạb:
เราให้เด็กๆ เป็นยาพอก เลยเติมนมในตอนท้าย ต้มนมคงความสดได้นาน
Reā h̄ı̂ dĕk«pĕn yā phxk ley teim nm nı txn tĥāy t̂m nm khng khwām s̄d dị̂ nān

การเพิ่มเมล็ดทับทิมลงในข้าวเต้าหู้นี้จะดียิ่งขึ้น เด็กรักมัน
kār pheìm mel̆d thạbthim lng nı k̄ĥāw têāh̄ū̂ nī̂ ca dī yìng k̄hụ̂n dĕk rạk mạn

Comments