Katte Pongali / วิธีทำ Katte Pongali / Katte Pongali ทำง่าย / วิธีทำ Pongal / สูตร Pongal Katte Pongali/ wiṭhī thả Katte Pongali/ Katte Pongali thả ng̀āy/ wiṭhī thả Pongal/ s̄ūtr Pongal

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:

  • ข้าว - 2 ถ้วย | K̄ĥāw - 2 t̄ĥwy
  • Pesa Dal / Moong Dal - 1 ถ้วย | Pesa Dal/ Moong Dal - 1 t̄ĥwy
  • เมล็ดพริกไทย - 1 - 2 ช้อนชา | mel̆d phrikthịy - 1 - 2 cĥxn chā
  • ยี่หร่า - 1 ช้อนชา | yī̀h̄r̀ā - 1 cĥxn chā
  • ใบแกงบ้าง | bı kæng b̂āng
  • เนยใส - 3 ช้อนชา | neys̄ı - 3 cĥxn chā
  • เม็ดมะม่วงหิมพานต์ - 20 กรัม | mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ - 20 krạm
  • เกลือเพื่อลิ้มรส | kelụ̄x pheụ̄̀x lîm rs̄
  • พริกเขียว – 2 (ไม่จำเป็น) | phrik k̄heīyw – 2 (mị̀ cảpĕn)
 
ก่อนอื่นให้เอาข้าวและมุงดาลมาล้างให้สะอาด นำข้าว (2 ถ้วย) มุงดาล (1 ถ้วย) แล้วเติมน้ำ 6 ถ้วยแล้วปรุง
K̀xn xụ̄̀n h̄ı̂ xeā k̄ĥāw læa mung dāl mā l̂āng h̄ı̂ s̄axād nả k̄ĥāw (2 t̄ĥwy) mung dāl (1 t̄ĥwy) læ̂w teim n̂ả 6 t̄ĥwy læ̂w prung
ขั้นแรกให้ตั้งไฟบนเตาแล้วตั้งกระทะ ใส่เนยใสลงไป ตั้งไฟให้ร้อน หลังจากอุ่นเนยใสแล้ว ให้ใส่พริกไทย เมล็ดยี่หร่า เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ใบแกง และพริกเขียว แล้วผัดให้เข้ากัน
K̄hận ræk h̄ı̂ tậng fị bn teā læ̂w tậng kratha s̄ı̀ neys̄ı lng pị tậng fị h̄ı̂ r̂xn h̄lạngcāk xùn neys̄ı læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ phrikthịy mel̆d yī̀h̄r̀ā mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ bı kæng læa phrik k̄heīyw læ̂w p̄hạd h̄ı̂ k̄hêā kạn
 
หลังจากผสมข้าวกับมุงดาลแล้ว ให้ใส่ถั่ว พริกไทย ใบแกง และเนยใสลงในข้าว
H̄lạngcāk p̄hs̄m k̄ĥāw kạb mung dāl læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ t̄hạ̀w phrikthịy bı kæng læa neys̄ı lng nı k̄ĥāw
  
เติมเกลือให้เพียงพอเพื่อลิ้มรสและผสมให้เข้ากัน
Teim kelụ̄x h̄ı̂ pheīyngphx pheụ̄̀x lîm rs̄ læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn
 
จากนั้นก็มีการเตรียม Katte Pongali ซึ่งอร่อยมาก ดีต่อสุขภาพและอร่อย
Cāk nận k̆ mī kārte rī ym Katte Pongali sụ̀ng xr̀xy māk dī t̀x s̄uk̄hp̣hāph læa xr̀xy 

Comments