Кесари или суджи сладкий равва кесари / Способ приготовления Суджи Кесари / Как приготовить сладкий Кесари / Суджи Кесари / Бомбей Равва кесари / очень вкусно и легко сладко с Бомбей Раввой или Суджи Kesari ili sudzhi sladkiy ravva kesari / Sposob prigotovleniya Sudzhi Kesari / Kak prigotovit' sladkiy Kesari / Sudzhi Kesari / Bombey Ravva kesari / ochen' vkusno i legko sladko s Bombey Ravvoy ili Sudzhi

Необходимые ингредиенты | Neobkhodimyye ingrediyenty:

 • Кешью – 20 г | Kesh'yu – 20 g
 • Изюм – 20 г | Izyum – 20 g
 • Ну и дела – три – 4 ч. л. | Nu i dela – tri – 4 ch. l.
 • Суджи/Бомбейская Рава – 2 стакана | Sudzhi/Bombeyskaya Rava – 2 stakana
 • Сахар – 2 стакана | Sakhar – 2 stakana
 • Вода – 4 стакана | Voda – 4 stakana
 • Порошок Чардема – 1 ч. л. | Poroshok Chardema – 1 ch. l.
  
Сначала зажгите плиту, поставьте кастрюлю и налейте в нее Бомбейскую раву. После того, как он слегка изменит цвет, достаньте его и дайте остыть. Теперь поставьте другую кастрюлю, добавьте в нее топленое масло и нагрейте. Нагрев топленое масло, добавьте к нему кешью. После обжарки орехов кешью нарежьте на кусочки изюм и миндаль и также добавьте их. После того, как бобовые хорошо проварятся, достаньте кастрюлю и дайте ей остыть.
Snachala zazhgite plitu, postav'te kastryulyu i naleyte v neye Bombeyskuyu ravu. Posle togo, kak on slegka izmenit tsvet, dostan'te yego i dayte ostyt'. Teper' postav'te druguyu kastryulyu, dobav'te v neye toplenoye maslo i nagreyte. Nagrev toplenoye maslo, dobav'te k nemu kesh'yu. Posle obzharki orekhov kesh'yu narezh'te na kusochki izyum i mindal' i takzhe dobav'te ikh. Posle togo, kak bobovyye khorosho provaryatsya, dostan'te kastryulyu i dayte yey ostyt'.
Теперь возьмите другую кастрюлю, зажгите духовку/плиту на среднем огне и нагрейте ее. Теперь налейте в него воду и вскипятите. Пока вода закипает, обжарьте Бомбейскую Раву/Суджи/Суджи и хорошо перемешайте. Хорошо перемешать, без комочков. Перемешивая, следует выдувать воду до тех пор, пока вся вода не загустеет и не станет примерно такой же, как Бомбей Рава/Суджи Равва/Суджи Свит.
Teper' voz'mite druguyu kastryulyu, zazhgite dukhovku/plitu na srednem ogne i nagreyte yeye. Teper' naleyte v nego vodu i vskipyatite. Poka voda zakipayet, obzhar'te Bombeyskuyu Ravu/Sudzhi/Sudzhi i khorosho peremeshayte. Khorosho peremeshat', bez komochkov. Peremeshivaya, sleduyet vyduvat' vodu do tekh por, poka vsya voda ne zagusteyet i ne stanet primerno takoy zhe, kak Bombey Rava/Sudzhi Ravva/Sudzhi Svit..
Теперь добавьте в Бомбей Раву сахар и хорошенько обдуйте. Когда сахарный лед нагреется, из него выйдет вода. Добавьте порошок шардама и хорошо перемешайте.
Teper' dobav'te v Bombey Ravu sakhar i khoroshen'ko obduyte. Kogda sakharnyy led nagreyetsya, iz nego vyydet voda. Dobav'te poroshok shardama i khorosho peremeshayte.
Его следует держать на среднем огне и постоянно помешивать, пока вода не выпарится и сладкий рава кесари / суджи не загустеет.
Yego sleduyet derzhat' na srednem ogne i postoyanno pomeshivat', poka voda ne vyparitsya i sladkiy rava kesari / sudzhi ne zagusteyet.
Теперь добавьте жареные орехи кешью, изюм и миндаль-персики вместе с топленым маслом.
Teper' dobav'te zharenyye orekhi kesh'yu, izyum i mindal'-persiki vmeste s toplenym maslom.
Хорошо перемешайте все бобовые, выключите плиту, снимите кастрюлю и оставьте в стороне. Какой вкусный Рава Кесари? Обязательно приготовьте его. Рава Кесари легко приготовить из небольшого количества ингредиентов и за короткое время.
Khorosho peremeshayte vse bobovyye, vyklyuchite plitu, snimite kastryulyu i ostav'te v storone. Kakoy vkusnyy Rava Kesari? Obyazatel'no prigotov'te yego. Rava Kesari legko prigotovit' iz nebol'shogo kolichestva ingrediyentov i za korotkoye vremya.
 
Советы | Sovety:
 • Когда вода нагреется, если шардам высохнет и да ладно, шафран выйдет без сшивки.
 • Kogda voda nagreyetsya, yesli shardam vysokhnet i da ladno, shafran vyydet bez sshivki.
 • Те, кто ест лоту и сладости, добавляют одну чашку сахара к одной чашке рава/суджи/бомбейской равы. Любителям сладкого следует меньше сахара или полстакана Odd
 • Te, kto yest lotu i sladosti, dobavlyayut odnu chashku sakhara k odnoy chashke rava/sudzhi/bombeyskoy ravy. Lyubitelyam sladkogo sleduyet men'she sakhara ili polstakana Odd

Comments