ข้าวมะขาม / ข้าวเสือ / เตรียมข้าวมะขามทำเองได้ง่ายๆ K̄ĥāw mak̄hām/ k̄ĥāw s̄eụ̄x/ terīym k̄ĥāw mak̄hām thả xeng dị̂ ng̀āy«

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:

 • ถั่วลิสง / เมล็ดถั่วลิสง - 20g | T̄hạ̀w lis̄ng/ mel̆d t̄hạ̀w lis̄ng - 20g
 • เบงกอลกรัม - 2 ช้อนชา | bengkxl krạm - 2 cĥxn chā
 • เมล็ดมัสตาร์ด - 1 ช้อนโต๊ะ | mel̆d mạs̄tār̒d - 1 cĥxn tóa
 • ใบแกง - 3 | bı kæng - 3
 • พริกเขียว – 5 | phrik k̄heīyw – 5
 • พริกแดงแห้ง – 2 | phrik dæng h̄æ̂ng – 2
 • น้ำมัน - 3 ช้อนชา | n̂ảmạn - 3 cĥxn chā
 • ขมิ้น - 1 ช้อนชา | k̄hmîn - 1 cĥxn chā
 • ใบผักชีเล็กน้อย | bı p̄hạkchī lĕkn̂xy
 • เกลือเพื่อลิ้มรส | kelụ̄x pheụ̄̀x lîm rs̄
 • มะขาม - 20ก | mak̄hām - 20k
 • ข้าวสวย - 250ก | k̄ĥāws̄wy - 250k
  
ขั้นแรกให้ใส่มะขามลงในชามแล้วเทน้ำหนึ่งแก้วแล้วแช่ไว้ จากนั้นจึงเปิดเตาอบ/เตาแล้วตั้งกระทะให้ร้อน ตอนนี้เติมน้ำมัน 3 ช้อนลงไปแล้วปล่อยให้ร้อนดี ขั้นแรกให้เพิ่มถั่วลิสง/เปลือกถั่วลิสงและกรัมเบงกอล หลังจากที่สุกเล็กน้อย ใส่เมล็ดมัสตาร์ด ใบแกง พริกเขียว (หั่นเป็นชิ้น) พริกแห้งสีแดง (หั่นเป็นชิ้น) แล้วทอด ตอนนี้เพิ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์และขมิ้นและผสมให้เข้ากัน เมล็ดถั่วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหลังจากที่สุกดีแล้ว ปิดเตาแล้วนำกระทะออกมาพักไว้ให้เย็น
K̄hận ræk h̄ı̂ s̄ı̀ mak̄hām lng nı chām læ̂w the n̂ả h̄nụ̀ng kæ̂w læ̂w chæ̀ wị̂ cāk nận cụng peid teā xb/teā læ̂w tậng kratha h̄ı̂ r̂xn txn nī̂ teim n̂ảmạn 3 cĥxn lng pị læ̂w pl̀xy h̄ı̂ r̂xn dī k̄hận ræk h̄ı̂ pheìm t̄hạ̀w lis̄ng/pelụ̄xk t̄hạ̀w lis̄ng læa krạm bengkxl h̄lạngcāk thī̀ s̄uk lĕkn̂xy s̄ı̀ mel̆d mạs̄tār̒d bı kæng phrik k̄heīyw (h̄ạ̀n pĕn chîn) phrik h̄æ̂ng s̄ī dæng (h̄ạ̀n pĕn chîn) læ̂w thxd txn nī̂ pheìm mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ læa k̄hmîn læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn mel̆d t̄hạ̀w ca pelī̀yn pĕn s̄ī dæng h̄lạngcāk thī̀ s̄uk dīlæ̂w pid teā læ̂w nả kratha xxk mā phạk wị̂ h̄ı̂ yĕn
มะขามแช่น้ำควรบีบให้ละเอียดและคั้นน้ำออกมา หากมีน้ำมาก ให้เปิดเตาอบ/เตา แล้วเทน้ำผักผลไม้ลงในกระทะ น้ำจะลดลงและจะกลายเป็นเนื้อครีมข้น เมื่อข้นขึ้นให้เติมน้ำมันหนึ่งช้อนแล้วทอดให้เข้ากันแล้วเติมเกลือ 2-3 ช้อน จากนั้นผสมให้เข้ากันแล้วปิดเตาอบ/เตา แล้วนำกระทะออกมาพักไว้
Mak̄hām chæ̀ n̂ả khwr bīb h̄ı̂ laxeīyd læa khận n̂ả xxk mā h̄āk mī n̂ả māk h̄ı̂ peid teā xb/teā læ̂w the n̂ả p̄hạk p̄hl mị̂ lng nı kratha n̂ả ca ld lng læa ca klāy pĕn neụ̄̂x khrīm k̄ĥn meụ̄̀x k̄ĥn k̄hụ̂n h̄ı̂ teim n̂ảmạn h̄nụ̀ng cĥxn læ̂w thxd h̄ı̂ k̄hêā kạn læ̂w teim kelụ̄x 2-3 cĥxn cāk nận p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn læ̂w pid teā xb/teā læ̂w nả kratha xxk mā phạk wị̂
 
นำข้าวที่หุงสุกแล้วใส่ถั่วที่เตรียมไว้ลงไป จากนั้นจึงใส่เนื้อมะขามแช่เย็นลงไป ผสมให้เข้ากันเพื่อรวมทุกอย่าง สุดท้ายใส่ใบผักชีและผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้ ว่ากันว่าข้าวมะขามหรือปุลิโฮรานี้เป็นอาหารโปรดของพระแม่วรมหาลักษมี ยิ่งกว่านั้นแม้ว่าคุณจะเดินทางคุณก็สามารถนำติดตัวไปด้วยได้ ใช้เวลานานถึงสองวัน
Nả k̄ĥāw thī̀ h̄ung s̄uk læ̂w s̄ı̀ t̄hạ̀w thī̀ terīym wị̂ lng pị cāk nận cụng s̄ı̀ neụ̄̂x mak̄hām chæ̀yĕn lng pị p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn pheụ̄̀x rwm thuk xỳāng s̄udtĥāy s̄ı̀ bı p̄hạkchī læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn læ̂w phạk wị̂ ẁā kạn ẁā k̄ĥāw mak̄hām h̄rụ̄x pu li ḥo rā nī̂ pĕn xāh̄ār pord k̄hxng phra mæ̀ w rm h̄ā lạks̄ʹmī yìng kẁā nận mæ̂ẁā khuṇ ca deinthāng khuṇ k̆ s̄āmārt̄h nả tidtạw pị d̂wy dị̂ chı̂ welā nān t̄hụng s̄xng wạn

Comments