วิธีทำข้าวพยาซัม | หมาก Payasam กับข้าวแบบนี้ เตรียมข้าวหวาน Wiṭhī thả k̄ĥāw ph yā sạm | h̄māk Payasam kạbk̄ĥāw bæb nī̂ terīym k̄ĥāw h̄wān

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn

  • เม็ดมะม่วงหิมพานต์ - 100ก | Mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ - 100k
  • ลูกเกด - 10 กรัม | lūkked - 10 krạm
  • ผงชาร์ดแฮม – 1 ช้อนชา | p̄hng chār̒d ḥæm – 1 cĥxn chā
  • Gee - สามช้อนชา | Gee - s̄ām cĥxn chā
  • นม - 250มอลล์ | nm - 250mxll̒
  • ข้าว - 1 ถ้วย | k̄ĥāw - 1 t̄ĥwy
  • น้ำตาลโตนด - 1 ถ้วย | n̂ảtāl tond - 1 t̄ĥwy
ขั้นแรกให้ตั้งไฟบนเตาแล้วตั้งไฟโดยใส่กะได หลังจากอุ่นกะไดแล้ว ให้เติมเนยใสและตั้งไฟให้ร้อน หลังจากที่เนยใสร้อนแล้ว ให้ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วทอด จากนั้นใส่ลูกเกดแล้วทอด หลังจากทอดแล้วให้นำกะไดออกมาพักไว้
K̄hận ræk h̄ı̂ tậng fị bn teā læ̂w tậng fị doy s̄ı̀ kadị h̄lạngcāk xùn kadị læ̂w h̄ı̂ teim neys̄ı læa tậng fị h̄ı̂ r̂xn h̄lạngcāk thī̀ neys̄ı r̂xn læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ læ̂w thxd cāk nận s̄ı̀ lūkked læ̂w thxd h̄lạngcāk thxd læ̂w h̄ı̂ nả kadị xxk mā phạk wị̂
ขั้นแรกให้ใส่คาไดแล้วเทนม (500มล.) ลงไปแล้วต้ม ใส่ข้าวที่ล้างและแช่ไว้หลังจากต้มนมแล้ว ต้มข้าวจนนิ่มเหมือนข้าว หลังจากที่พะยาซัม/หวานข้นขึ้นแล้ว ให้ปิดเตาและเก็บพะยาซัม/หวานไว้ข้างๆ แล้วเติมน้ำตาลโตนดลงไป
K̄hận ræk h̄ı̂ s̄ı̀ khā dị læ̂w the nm (500ml.) Lng pị læ̂w t̂m s̄ı̀ k̄ĥāw thī̀ l̂āng læa chæ̀ wị̂ h̄lạngcāk t̂m nm læ̂w t̂m k̄ĥāw cn nìm h̄emụ̄xn k̄ĥāw h̄lạngcāk thī̀ pha yā sạm/h̄wān k̄ĥn k̄hụ̂n læ̂w h̄ı̂ pid teā læa kĕb pha yā sạm/h̄wān wị̂ k̄ĥāng«læ̂w teim n̂ảtāl tond lng pị
(ฝั่ง) (F̄ạ̀ng)
ขั้นแรกให้ใส่คาไดแล้วเทนม (250มล.) ลงไปแล้วต้ม ใส่ข้าวที่หุงสุกลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน หลังจากที่พะยาซัม/หวานข้นขึ้นแล้ว ให้ปิดเตาและเก็บพะยาซัม/หวานไว้ข้างๆ แล้วเติมน้ำตาลโตนดลงไป
K̄hận ræk h̄ı̂ s̄ı̀ khā dị læ̂w the nm (250ml.) Lng pị læ̂w t̂m s̄ı̀ k̄ĥāw thī̀ h̄ung s̄uk lng pị læ̂w khluk khel̂ā h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄lạngcāk thī̀ pha yā sạm/h̄wān k̄ĥn k̄hụ̂n læ̂w h̄ı̂ pid teā læa kĕb pha yā sạm/h̄wān wị̂ k̄ĥāng«læ̂w teim n̂ảtāl tond lng pị
เพิ่มน้ำตาลโตนดลงในเครื่องละลาย และใส่ผงมันเทศ/กระวาน เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว ลูกเกด และเนยใส ลงในพยาซัม/หวาน และผสมให้เข้ากัน หลังจากนั้นก็เตรียมข้าวหวาน/พยาซัมที่อร่อยมาก
Pheìm n̂ảtāl tond lng nı kherụ̄̀xng lalāy læa s̄ı̀ p̄hng mạntheṣ̄/krawān mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ khạ̀w lūkked læa neys̄ı lng nı ph yā sạm/h̄wān læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄lạngcāk nận k̆ terīym k̄ĥāw h̄wān/ph yā sạm thī̀ xr̀xy māk

เคล็ดลับ | Khel̆d lạb:
  • ถ้าเติมน้ำตาลโตนดตอนปายซัมอยู่บนเตา นมอาจแตกได้ ดังนั้นหลังจากนำพะยาซัมออกจากเตาแล้ว ให้เติมน้ำตาลโตนดและผสมให้เข้ากัน หากน้ำตาลโตนดมีรสเค็มเล็กน้อย ก็อาจทำให้พะยาซัม/หวานเสียได้ ถ้าปายแตกก็นำไปใช้ทำความดี
  • T̄ĥā teim n̂ảtāl tond txn pāy sạm xyū̀ bn teā nm xāc tæk dị̂ dạngnận h̄lạngcāk nả pha yā sạm xxk cāk teā læ̂w h̄ı̂ teim n̂ảtāl tond læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄āk n̂ảtāl tond mī rs̄ khĕm lĕkn̂xy k̆ xāc thảh̄ı̂ pha yā sạm/h̄wān s̄eīy dị̂ t̄ĥā pāy tæk k̆ nả pị chı̂ thảkhwām dī

Comments