สูตร Pesara Vadalu / สูตร Masala Vadalu / สูตร Laastu ง่ายมาก / สูตร Laastu ง่าย ๆ ในระยะเวลาอันสั้น S̄ūtr Pesara Vadalu/ s̄ūtr Masala Vadalu/ s̄ūtr Laastu ng̀āy māk/ s̄ūtr Laastu ng̀āy «nı raya welā xạn s̄ận

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn

 • เบงกอลกรัม - 2 ถ้วย | Bengkxl krạm - 2 t̄ĥwy
 • ถั่วเขียว / กรัมเขียว - 2 ถ้วย | t̄hạ̀w k̄heīyw/ krạm k̄heīyw - 2 t̄ĥwy
 • ถั่วยูราดขาว / กรัมดำ - 2 ถ้วย | t̄hạ̀w yū rād k̄hāw/ krạm dả - 2 t̄ĥwy
 • พริก - 8-10 | phrik - 8-10
 • เกลือก็พอ | kelụ̄x k̆ phx
 • ขิง – 10ก | k̄hing – 10k
 • น้ำมันสำหรับทอด | n̂ảmạn s̄ảh̄rạb thxd
 • หัวหอม - 1 | h̄ạw h̄xm - 1
 • ใบผักชีเล็กน้อย | bı p̄hạkchī lĕkn̂xy
 • ใบสะระแหน่น้อย | bı s̄arah̄æǹ n̂xy
กรัมเบงกอลแรก ถั่วเขียว / กรัมเขียว ถั่วยูรัดขาว / กรัมดำ ควรแช่น้ำไว้ แช่พัลส์เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ตอนนี้บดพริกเขียวและขิงให้เข้ากัน (คุณสามารถใส่ลงในเครื่องผสมและทำเป็นครีมได้) จากนั้นล้างถั่วเลนทิลที่แช่ไว้แล้วบดให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยไม่ต้องเติมน้ำ เพิ่มพริกเขียวและขิงบดและผสมให้เข้ากัน
Krạm bengkxl ræk t̄hạ̀w k̄heīyw/ krạm k̄heīyw t̄hạ̀w yū rạd k̄hāw/ krạm dả khwr chæ̀ n̂ả wị̂ chæ̀ phạls̄̒ pĕn welā 4 chạ̀wmong txn nī̂ bd phrik k̄heīyw læa k̄hing h̄ı̂ k̄hêā kạn (khuṇ s̄āmārt̄h s̄ı̀ lng nı kherụ̄̀xng p̄hs̄m læa thảpĕn khrīm dị̂) cāk nận l̂āng t̄hạ̀w len thil thī̀ chæ̀ wị̂ læ̂w bd h̄ı̂ pĕn neụ̄̂x deīywkạn doy mị̀ t̂xng teim n̂ả pheìm phrik k̄heīyw læa k̄hing bd læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn
ควรแช่ถั่วเขียว/กรัมเขียวหนึ่งช้อน ถั่วยูรัดขาว/กรัมดำหนึ่งช้อน และกรัมเบงกอลหนึ่งช้อนก่อนนำไปชุบแป้งทอด
Khwr chæ̀ t̄hạ̀w k̄heīyw/krạm k̄heīyw h̄nụ̀ng cĥxn t̄hạ̀w yū rạd k̄hāw/krạm dả h̄nụ̀ng cĥxn læa krạm bengkxl h̄nụ̀ng cĥxn k̀xn nả pị chub pæ̂ng thxd
หลังจากแช่ไว้ประมาณ 10 นาที ให้กรองน้ำแล้วเติมถั่วเลนทิลที่แช่ไว้ลงในแป้งวาดะ
H̄lạngcāk chæ̀ wị̂ pramāṇ 10 nāthī h̄ı̂ krxng n̂ả læ̂w teim t̄hạ̀w len thil thī̀ chæ̀ wị̂ lng nı pæ̂ng wā da
One onion should be cut into pieces. Wash and dry coriander leaves and keep aside. Add washed mint leaves, onion slices and coriander to the vada batter
ตอนนี้เติมเกลือและผสมแป้งให้เข้ากัน ตอนนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วตั้งไฟให้ร้อน
Txn nī̂ teim kelụ̄x læa p̄hs̄m pæ̂ng h̄ı̂ k̄hêā kạn txn nī̂ tậng kratha s̄ı̀ n̂ảmạn læ̂w tậng fị h̄ı̂ r̂xn
หลังจากที่น้ำมันได้รับความร้อนดีแล้ว ให้นำแป้งวาดามาทำเป็นแป้งวาดะ/ฟริตเตอร์ แล้วทอดในน้ำมัน
H̄lạngcāk thī̀ n̂ảmạn dị̂ rạb khwām r̂xn dīlæ̂w h̄ı̂ nả pæ̂ng wā dā mā thảpĕn pæ̂ng wā da/f rit texr̒ læ̂w thxd nı n̂ảmạn
 
หลังจากที่เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้ว ให้นำ Pesa Vadalu ออกมาแล้วพักไว้ นั่นคือวิธีการทำ Pesa Vadalu / Masala Vadalu ที่แสนอร่อย Vadalu นี้สามารถนำเสนอได้ใน Varalakshmi vratam ว่ากันว่าอามาชอบเปซา วาดาลูมาก คุณก็สามารถเตรียมและถวายเครื่องบูชาแก่พระแม่วรลักษมีเทวีได้อย่างแน่นอน
H̄lạngcāk thī̀ pelī̀yn pĕn s̄ī dæng læ̂w h̄ı̂ nả Pesa Vadalu xxk mā læ̂w phạk wị̂ nạ̀n khụ̄x wiṭhī kār thả Pesa Vadalu/ Masala Vadalu thī̀ s̄æn xr̀xy Vadalu nī̂ s̄āmārt̄h nả s̄enx dị̂ nı Varalakshmi vratam ẁā kạn ẁā xā mā chxb pe sā wā dālū māk khuṇ k̆ s̄āmārt̄h terīym læa t̄hwāy kherụ̄̀xngbūchā kæ̀ phra mæ̀ wr lạks̄ʹmī thewī dị̂ xỳāng næ̀nxn

เคล็ดลับ | khel̆d lạb:
 • ถ้าทำแป้งวาดาวันก่อนแล้วแช่ตู้เย็นแล้วใช้วันถัดไปจะนุ่มมาก
 • T̄ĥā thả pæ̂ng wā dā wạn k̀xn læ̂w chæ̀ tū̂ yĕn læ̂w chı̂ wạn t̄hạd pị ca nùm māk
 • หากต้องการกินแบบกรอบๆ สามารถแช่ไว้ในตอนเช้า และรับประทาน Pesa Fritters ในตอนเย็นได้
 • h̄āk t̂xngkār kin bæb kr xb«s̄āmārt̄h chæ̀ wị̂ nı txn chêā læa rạbprathān Pesa Fritters nı txn yĕn dị̂

Comments