วิธีทำน้ำตาลปงลี | วิธีเตรียมปงกัลหวาน | สูตรปงกัลหวาน Wiṭhī thả n̂ảtāl png lī | wiṭhī te rī ym png kạl h̄wān | s̄ūtr png kạl h̄wān

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:

  • เม็ดมะม่วงหิมพานต์ - 10 กรัม | Mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ - 10 krạm
  • ลูกเกด - 10 กรัม | lūkked - 10 krạm
  • เกล็ดมะพร้าวแห้ง - 10 กรัม | kel̆d maphr̂āw h̄æ̂ng - 10 krạm
  • เนยใส - 3-4 ช้อนชา | neys̄ı - 3-4 cĥxn chā
  • น้ำตาลโตนด - 1 ถ้วย | n̂ảtāl tond - 1 t̄ĥwy
  • ผงกระวาน - 1 ช้อนชา | p̄hngk ra wān - 1 cĥxn chā
  • ข้าว - 1 ถ้วย | k̄ĥāw - 1 t̄ĥwy
ขั้นแรกให้ตั้งไฟบนเตาแล้วใส่กะไดลงไปตั้งไฟให้ร้อน หลังจากอุ่นกะไดแล้ว ให้เติมเนยใสและตั้งไฟให้ร้อน หลังจากอุ่นเนยใสแล้ว ให้ใส่ชิ้นมะพร้าวแห้งแล้วทอด เมื่อชิ้นทอดเล็กน้อยให้ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปทอด ตอนนี้เพิ่มลูกเกดและผสมให้เข้ากัน หลังจากทอดได้ดีแล้ว ให้นำกะไดออกมาพักไว้
K̄hận ræk h̄ı̂ tậng fị bn teā læ̂w s̄ı̀ kadị lng pị tậng fị h̄ı̂ r̂xn h̄lạngcāk xùn kadị læ̂w h̄ı̂ teim neys̄ı læa tậng fị h̄ı̂ r̂xn h̄lạngcāk xùn neys̄ı læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ chîn maphr̂āw h̄æ̂ng læ̂w thxd meụ̄̀x chîn thxd lĕkn̂xy h̄ı̂ s̄ı̀ mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ lng pị thxd txn nī̂ pheìm lūkked læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄lạngcāk thxd dị̂ dīlæ̂w h̄ı̂ nả kadị xxk mā phạk wị̂
ใส่กะไดอีกชิ้นลงบนเตา แล้วเทน้ำ 1 ถ้วยลงไปแล้วต้ม หลังจากที่น้ำเดือดแล้ว ให้เติมน้ำตาลโตนดขูด/ชิ้นลงไป 1 ถ้วยแล้วต้มให้เข้ากัน เพิ่มผงกระวานหนึ่งช้อนและผสมให้เข้ากัน ตอนนี้ปิดเตาแล้วเก็บกะไดไว้ข้างๆ
S̄ı̀ kadị xīk chîn lng bn teā læ̂w the n̂ả 1 t̄ĥwy lng pị læ̂w t̂m h̄lạngcāk thī̀ n̂ả deụ̄xd læ̂w h̄ı̂ teim n̂ảtāl tond k̄hūd/chîn lng pị 1 t̄ĥwy læ̂w t̂m h̄ı̂ k̄hêā kạn pheìm p̄hngk ra wān h̄nụ̀ng cĥxn læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn txn nī̂ pid teā læ̂w kĕb kadị wị̂ k̄ĥāng«
ล้างข้าวให้ดีแล้วหุงข้าว หลังจากที่เย็นลงแล้ว ให้นำข้าวใส่น้ำตาลโตนด/น้ำผลไม้ เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว ลูกเกด และชิ้นมะพร้าวแห้ง แล้วผสมให้เข้ากัน หากน้ำน้ำตาลโตนดบาง ให้เติมลงในข้าวแล้วผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำไปตั้งบนเตาแล้วปล่อยให้สุกประมาณ 5 นาที ตอนนี้ข้าวหนาและแห้งแล้ว ถ้าใส่เนยใสลงไปก็จะแห้งและดีมาก หลังจากนั้น Pongal/Sweet Pongal ที่มีรสหวานกำลังดีก็พร้อมแล้ว ถวายเครื่องบูชาปงกาลีที่เจ้าแม่มหาลักษมีชื่นชอบและถวายเครื่องบูชา คุณจะได้รับพรมากมายจากพระลักษมีเทวี
L̂āng k̄ĥāw h̄ı̂ dīlæ̂w h̄ung k̄ĥāw h̄lạngcāk thī̀ yĕn lng læ̂w h̄ı̂ nả k̄ĥāw s̄ı̀ n̂ảtāl tond/n̂ả p̄hl mị̂ mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ khạ̀w lūkked læa chîn maphr̂āw h̄æ̂ng læ̂w p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄āk n̂ả n̂ảtāl tond bāng h̄ı̂ teim lng nı k̄ĥāw læ̂w p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn cāk nận nả pị tậng bn teā læ̂w pl̀xy h̄ı̂ s̄uk pramāṇ 5 nāthī txn nī̂ k̄ĥāw h̄nā læa h̄æ̂ng læ̂w t̄ĥā s̄ı̀ neys̄ı lng pị k̆ ca h̄æ̂ng læa dī māk h̄lạngcāk nận Pongal/Sweet Pongal thī̀ mī rs̄ h̄wān kảlạng dī k̆ phr̂xm læ̂w t̄hwāy kherụ̄̀xngbūchā png kālī thī̀ cêāmæ̀ mh̄ā lạks̄ʹmī chụ̄̀n chxb læa t̄hwāy kherụ̄̀xngbūchā khuṇ ca dị̂ rạb phr mākmāy cāk phra lạks̄ʹmī thewī

เคล็ดลับ | Khel̆d lạb:
ปงกัลน้ำตาล / ปงกัลหวานจะแห้งหากเติมน้ำน้ำตาลโตนดกับเนยใส
Png kạl n̂ảtāl/ png kạl h̄wān ca h̄æ̂ng h̄āk teim n̂ả n̂ảtāl tond kạb neys̄ı

Comments