เชคคาลู ด้วยแป้งสาลี | ของว่างจากแป้งสาลี | ขนมกรุบกรอบด้วยแป้งสาลี | เซอร์สปี้ เชคคาลู ด้วยแป้งสาลี | ของว่างเวลาน้ำชาด่วน |ชิปแป้งสาลีกรอบอร่อย | อัปปาดาลู | ตัตไต | . ขนมแป้งสาลีที่มีส่วนผสมน้อย Chekh khālū d̂wy pæ̂ngs̄ālī | k̄hxng ẁāng cāk pæ̂ngs̄ālī | k̄hnm krub krxb d̂wy pæ̂ngs̄ālī | se xr̒s̄ pī̂ chekh khālū d̂wy pæ̂ngs̄ālī | k̄hxng ẁāng welā n̂ả chā d̀wn |chip pæ̂ngs̄ālī krxb xr̀xy | xạp pā dālū | tạt tị |. K̄hnm pæ̂ngs̄ālī thī̀ mī s̄̀wnp̄hs̄m n̂xy

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
 • แป้งสาลี - 2 ถ้วย | Pæ̂ngs̄ālī - 2 t̄ĥwy
 • เกลือเพื่อลิ้มรส | kelụ̄x pheụ̄̀x lîm rs̄
 • ผงพริกแดง - 1 ช้อน | p̄hng phrik dæng - 1 cĥxn
 • เมล็ดยี่หร่า - 1 ช้อน | mel̆d yī̀h̄r̀ā - 1 cĥxn
 • ผักชีสดใบไม่กี่ | p̄hạkchī s̄d bı mị̀ kī̀
 • แกงสดใบน้อย | kæng s̄d bı n̂xy
 • ขมิ้น - 1 ช้อน | k̄hmîn - 1 cĥxn
 • น้ำมันร้อน - 3 ช้อน | n̂ảmạn r̂xn - 3 cĥxn
 • น้ำมันสำหรับทอด | n̂ảmạn s̄ảh̄rạb thxd
 • แป้งข้าวเจ้า/แป้งสาลี - 2 ช้อนชา | pæ̂ng k̄ĥāwcêā/pæ̂ngs̄ālī - 2 cĥxn chā
 • เบงกอลแกรม/ชานาดาล - 1 ถ้วย | bengkxl kæ rm/chā nā dāl - 1 t̄ĥwy
   
ขั้นแรกให้นำเบงกอลแกรม/ชานาดาลไปแช่ในน้ำเป็นเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นนำชามใส่แป้งสาลีลงไป เติมเกลือตามชอบ พริกป่น ใบแกง ใบผักชี เมล็ดยี่หร่า น้ำมันร้อน และผสมแป้ง หลังจากกรองน้ำแล้ว ให้เติมเบงกอลกรัม/ชานาดาลลงในแป้งและผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน และทำแป้งให้นุ่มโดยเติมน้ำอย่างช้าๆ เมื่อเตรียมแป้งแล้วให้ปิดฝาทิ้งไว้ 5 นาที
K̄hận ræk h̄ı̂ nả bengkxl kæ rm/chā nā dāl pị chæ̀ nı n̂ả pĕn welā 4 chạ̀wmong cāk nận nả chām s̄ı̀ pæ̂ngs̄ālī lng pị teim kelụ̄x tām chxb phrik p̀n bı kæng bı p̄hạkchī mel̆d yī̀h̄r̀ā n̂ảmạn r̂xn læa p̄hs̄m pæ̂ng h̄lạngcāk krxng n̂ả læ̂w h̄ı̂ teim bengkxl krạm/chā nā dāl lng nı pæ̂ng læa p̄hs̄m s̄̀wnp̄hs̄m thậngh̄md h̄ı̂ k̄hêā kạn læa thả pæ̂ng h̄ı̂ nùm doy teim n̂ả xỳāng cĥā«meụ̄̀x terīym pæ̂ng læ̂w h̄ı̂ pid f̄ā thîng wị̂ 5 nāthī
 
ตอนนี้ทำแป้งเป็นลูกเล็ก ๆ หยิบลูกบอลแล้วเติมแป้งข้าวเจ้า/แป้งสาลีลงไปแล้วทำให้บางเหมือนแผ่นแบน/กระดาษ
Txn nī̂ thả pæ̂ng pĕn lūk lĕk «h̄yib lūkbxl læ̂w teim pæ̂ng k̄ĥāwcêā/pæ̂ngs̄ālī lng pị læ̂w thảh̄ı̂ bāng h̄emụ̄xn p̄hæ̀n bæn/kradās̄ʹ
  
หยิบแก้วมากดแป้งให้ทั่วๆ แป้งไม้กลม/ชิ้น/เช็คคาลูก็จะออกมา นำแป้งกลมทั้งหมดใส่จานแล้วพักไว้ ผสมแป้งที่เหลือตรงกลางแล้วปั้นเป็นก้อนและก้อนเหมือนแผ่นแบน/กระดาษ แล้วทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าแป้งจะเสร็จสมบูรณ์
H̄yib kæ̂w mā kd pæ̂ng h̄ı̂ thạ̀w«pæ̂ng mị̂ klm/chîn/chĕkh khā lūk̆ ca xxk mā nả pæ̂ng klm thậngh̄md s̄ı̀ cān læ̂w phạk wị̂ p̄hs̄m pæ̂ng thī̀ h̄elụ̄x trng klāng læ̂w pận pĕn k̂xn læa k̂xn h̄emụ̄xn p̄hæ̀n bæn/kradās̄ʹ læ̂w thả ŝả k̄hận txn nī̂ cnkẁā pæ̂ng ca s̄er̆c s̄mbūrṇ̒
 
ตอนนี้ให้เปิดเตาอบ/เตา แล้วใส่กะไดลงไป เทน้ำมันลงไปแล้วตั้งไฟให้ร้อน เมื่อน้ำมันร้อนแล้ว ให้เทชิ้นกลมที่เก็บไว้ในน้ำมันแล้วทอดให้เข้ากัน หากใช้ไฟปานกลาง มันฝรั่งทอด/เชคคาลูจะออกมาได้ดีมาก จากแป้งนั้นเตรียมชิปที่อร่อยมาก เด็กๆ จะแสดงความสนใจที่จะได้ชิปเหล่านี้ คุณสามารถทำมันได้อย่างรวดเร็วโดยทำแป้งเล็กน้อยทุกครั้งที่คุณต้องการ มันออกมากรอบมากโดยไม่มีเบงกอลแกรม/Chana Dal ด้วย
Txn nī̂ h̄ı̂ peid teā xb/teā læ̂w s̄ı̀ kadị lng pị the n̂ảmạn lng pị læ̂w tậng fị h̄ı̂ r̂xn meụ̄̀x n̂ảmạn r̂xn læ̂w h̄ı̂ the chîn klm thī̀ kĕb wị̂ nı n̂ảmạn læ̂w thxd h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄āk chı̂ fị pānklāng mạnf̄rạ̀ng thxd/chekh khā lū ca xxk mā dị̂ dī māk cāk pæ̂ng nận terīym chip thī̀ xr̀xy māk dĕk«ca s̄ædng khwām s̄ncı thī̀ ca dị̂ chip h̄el̀ā nī̂ khuṇ s̄āmārt̄h thả mạn dị̂ xỳāng rwdrĕw doy thả pæ̂ng lĕkn̂xy thuk khrậng thī̀ khuṇ t̂xngkār mạn xxk māk rxb māk doy mị̀mī bengkxl kæ rm/Chana Dal d̂wy

Tips:
1.หากใส่แป้งข้าวเจ้าขณะมัด แท่ง/มันฝรั่งทอดจะกรอบ หากไม่มีแป้งข้าวเจ้า ให้เติมแป้งสาลีอีกเล็กน้อยแล้วปั้นเป็นก้อน
H̄āk s̄ı̀ pæ̂ng k̄ĥāwcêā k̄hṇa mạd thæ̀ng/mạnf̄rạ̀ng thxd ca krxb h̄āk mị̀mī pæ̂ng k̄ĥāwcêā h̄ı̂ teim pæ̂ngs̄ālī xīk lĕkn̂xy læ̂w pận pĕn k̂xn

2. หากคุณกำลังห่อเมื่อคุณเพิ่ม bengal gram/chana dal ลงในแป้ง คุณจะได้แผ่นหนา ทอดด้วยไฟปานกลางต่ออีกสักหน่อยจะได้มันฝรั่งทอดกรอบ/แท่ง/เช็คคาลู คุณสามารถสร้างชิปเหล่านี้ได้ในเวลาอันสั้นเช่นกัน แต่พยายามหลีกเลี่ยง Bengal gram/chana dal และกระบวนการยังคงเหมือนเดิม คุณสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนและมีมัน
H̄āk khuṇ kảlạng h̄̀x meụ̄̀x khuṇ pheìm bengal gram/chana dal lng nı pæ̂ng khuṇ ca dị̂ p̄hæ̀n h̄nā thxd d̂wy fị pānklāng t̀x xīk s̄ạk h̄ǹxy ca dị̂ mạnf̄rạ̀ng thxd krxb/thæ̀ng/chĕkh khālū khuṇ s̄āmārt̄h s̄r̂āng chip h̄el̀ā nī̂ dị̂ nı welā xạn s̄ận chèn kạn tæ̀ phyāyām h̄līk leī̀yng Bengal gram/chana dal læa krabwnkār yạng khng h̄emụ̄xn deim khuṇ s̄āmārt̄h kĕb wị̂ dị̂ pĕn deụ̄xn læa mī mạn

Comments