วิธีทำคารัปปุซา | ซานนา คาราปูซา | ของว่างที่มีแป้งแกรมหรือแป้งแกรมเหลืองหรือแป้งถั่วชิกพี | ของว่างกรุบกรอบทันใจ | สูตร Karappusa | ขนมกรุบกรอบทำด้วยเบซาน | ของว่างกับแป้งถั่วชิกพี | ของว่างยามเย็นกรุบกรอบทำด้วยแป้งเบซานหรือกรัม Wiṭhī thả khā rạp pu sā | sān nā khārā pū sā | k̄hxng ẁāng thī̀ mī pæ̂ng kæ rm h̄rụ̄x pæ̂ng kæ rm h̄elụ̄xng h̄rụ̄x pæ̂ng t̄hạ̀w chik phī | k̄hxng ẁāng krub krxb thạncı | s̄ūtr Karappusa | k̄hnm krub krxb thả d̂wy be sān | k̄hxng ẁāng kạb pæ̂ng t̄hạ̀w chik phī | k̄hxng ẁāng yām yĕn krub krxb thả d̂wy pæ̂ng be sān h̄rụ̄x krạm

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:

  • แป้งเบซาน/แป้งกรัม/แป้งถั่วชิกพี - 1 ถ้วยครึ่ง | Pæ̂ng be sān/pæ̂ng krạm/pæ̂ng t̄hạ̀w chik phī - 1 t̄ĥwy khrụ̀ng
  • แป้งข้าวเจ้า - 3 ช้อนชา | pæ̂ng k̄ĥāwcêā - 3 cĥxn chā
  • ขมิ้น - 1/4 ช้อน | k̄hmîn - 1/4 cĥxn
  • เกลือตามรสนิยม | kelụ̄x tām rs̄niym
  • ผงพริกแดง - 1/2 ช้อน | p̄hng phrik dæng - 1/2 cĥxn
  • น้ำมันร้อน - 3 ช้อนชา | n̂ảmạn r̂xn - 3 cĥxn chā
  • น้ำมันสำหรับทอด | n̂ảmạn s̄ảh̄rạb thxd
  • เมล็ดยี่หร่า/ ผงยี่หร่า - 1 ช้อนชา | mel̆d yī̀h̄r̀ā/ p̄hng yī̀h̄r̀ā - 1 cĥxn chā
  

ใช้ชามแล้วใส่แป้งแกรม/แป้งเบซาน/ถั่วชิกพี แป้งข้าวเจ้า ขมิ้น เกลือ เมล็ดยี่หร่า/ผงยี่หร่า แล้วผสมส่วนผสมทั้งหมด ตอนนี้เติมน้ำมันร้อนลงไปและผสมให้เข้ากัน เติมน้ำช้าๆ แล้วทำแป้งให้เนียน อย่าเติมน้ำลงในแป้งอีกต่อไป แป้งไม่ควรแน่นมากและไม่ควรเรียบมากด้วย

Chı̂ chām læ̂w s̄ı̀ pæ̂ng kæ rm/pæ̂ng be sān/t̄hạ̀w chik phī pæ̂ng k̄ĥāwcêā k̄hmîn kelụ̄x mel̆d yī̀h̄r̀ā/p̄hng yī̀h̄r̀ā læ̂w p̄hs̄m s̄̀wnp̄hs̄m thậngh̄md txn nī̂ teim n̂ảmạn r̂xn lng pị læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn teim n̂ả cĥā«læ̂w thả pæ̂ng h̄ı̂ neīyn xỳā teim n̂ảlng nı pæ̂ng xīk t̀x pị pæ̂ng mị̀ khwr næ̀n māk læa mị̀ khwr reīyb māk d̂wy

 

   

ตอนนี้เปิดเตาแล้วใส่กะได/กระทะแล้วเทน้ำมันลงไป และตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำมันควรใช้ไฟปานกลาง-สูงไม่ร้อน ตอนนี้อัดจาระบีเครื่องทำ karappusa / เครื่องทำ Chakli ด้วยเนยใส/น้ำมัน แล้วใส่แป้งลงไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดโดยมีแผ่นรูเล็กๆ อยู่ด้านล่าง จากนั้นจึงทาแป้งคาราปูสะในน้ำมันโดยการหมุนเครื่องทำจัคลี ตอนนี้ทอดแล้วพลิกไปอีกด้านหนึ่งแล้วทอดจนสีเปลี่ยนเป็นสีทอง ตอนนี้ขนมกรอบกรุบกรอบพร้อมแล้ว คุณสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนด้วย เด็กๆ จะชอบขนมเหล่านี้ คุณสามารถเตรียมสิ่งนี้ได้ในเวลาน้อยลง หากคุณมีแป้งเบซาน/กรัม คุณสามารถทำแป้งและเตรียมเป็นของว่างได้ทุกเมื่อที่คุณรู้สึกอยากกิน

Txn nī̂ peid teā læ̂w s̄ı̀ kadị/kratha læ̂w the n̂ảmạn lng pị læa trwc s̄xb h̄ı̂ næ̀cı ẁā n̂ảmạn khwr chı̂ fị pānklāng-s̄ūng mị̀ r̂xn txn nī̂ xạd cārabī kherụ̄̀xng thả karappusa/ kherụ̄̀xng thả Chakli d̂wy neys̄ı/n̂ảmạn læ̂w s̄ı̀ pæ̂ng lng pị trwc s̄xb h̄ı̂ næ̀cı ẁā pid doy mī p̄hæ̀n rū lĕk«xyū̀ d̂ān l̀āng cāk nận cụng thā pæ̂ng khārā pū s̄a nı n̂ảmạn doy kār h̄mun kherụ̄̀xng thả cạkh lī txn nī̂ thxd læ̂w phlik pị xīk d̂ān h̄nụ̀ng læ̂w thxd cn s̄ī pelī̀yn pĕn s̄ī thxng txn nī̂ k̄hnm krxb krub krxb phr̂xm læ̂w khuṇ s̄āmārt̄h kĕb wị̂ dị̂ pĕn deụ̄xn d̂wy dĕk«ca chxb k̄hnm h̄el̀ā nī̂ khuṇ s̄āmārt̄h terīym s̄ìng nī̂ dị̂ nı welā n̂xy lng h̄āk khuṇ mī pæ̂ng be sān/krạm khuṇ s̄āmārt̄h thả pæ̂ng læa terīym pĕn k̄hxng ẁāng dị̂ thuk meụ̄̀x thī̀ khuṇ rū̂s̄ụk xyāk kin

Comments