วิธีทำเซมิยาพยาซัม | ลองทำเซมิยา Payasam แบบนี้ Semiya ยัดไส้ Payasam | สบูดานาสวีท | สาคูหวาน | วุ้นเส้นเคียร์ |วุ้นเส้นหวาน | วุ้นเส้นพยาซัม Wiṭhī thả se mi yā ph yā sạm | lxng thả se miyā Payasam bæb nī̂ Semiya yạd s̄ị̂ Payasam | s̄bū dā nā s̄wī th | s̄ākhū h̄wān | wûns̄ên kheīyr̒ |wûns̄ên h̄wān | wûns̄ên ph yā sạm ​

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
  • เซมิยะ/วุ้นเส้น – 1 แก้ว | Se mi ya/wûns̄ên – 1 kæ̂w
  • สาคู / ไข่มุกมันสำปะหลัง / สาคูไข่มุก - 1 แก้ว | s̄ākhū/ k̄hị̀muk mạn s̄ảpah̄lạng/ s̄ākhū k̄hị̀muk - 1 kæ̂w
  • นม - 500 มล | nm - 500 ml
  • ผงกระวาน - 1 ช้อนชา | p̄hngk ra wān - 1 cĥxn chā
  • น้ำตาล - 1-2 แก้ว | n̂ảtāl - 1-2 kæ̂w
  • เนยใส - 3-5 ช้อนชา | neys̄ı - 3-5 cĥxn chā
  • เม็ดมะม่วงหิมพานต์ - 10 กรัม | mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ - 10 krạm
  • ลูกเกด - 10 กรัม | lūkked - 10 krạm
  
ขั้นแรก นำชามแล้วแช่สาคู / มันสำปะหลัง / สาคูไข่มุกในน้ำ จากนั้นจึงเปิดเตาอบ/เตาแล้วตั้งกระทะให้ร้อน หลังจากตั้งกระทะให้ร้อนแล้ว ให้เติมเนยใส 2 ช้อนแล้วตั้งไฟ หลังจากที่เนยใสอุ่นแล้ว ให้ใส่เซมิยะ/วุ้นเส้นลงไปผัด ทอดจนสีของเซมิยะ/วุ้นเส้นเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อย ปิดเตาอบ และพักวุ้นเส้นไว้ ตอนนี้ใช้ชามแล้วเทน้ำหนึ่งแก้วลงไปแล้วปล่อยให้เดือด ใส่เซมิยะ/วุ้นเส้น และปรุงเป็นเวลา 10 นาที
K̄hận ræk nả chām læ̂w chæ̀ s̄ākhū/ mạn s̄ảpah̄lạng/ s̄ākhū k̄hị̀muk nı n̂ả cāk nận cụng peid teā xb/teā læ̂w tậng kratha h̄ı̂ r̂xn h̄lạngcāk tậng kratha h̄ı̂ r̂xn læ̂w h̄ı̂ teim neys̄ı 2 cĥxn læ̂w tậng fị h̄lạngcāk thī̀ neys̄ı xùn læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ se mi ya/wûns̄ên lng pị p̄hạd thxd cn s̄ī k̄hxng se mi ya/wûns̄ên pelī̀yn pĕn s̄ī dæng lĕkn̂xy pid teā xb læa phạk wûns̄ên wị̂ txn nī̂ chı̂ chām læ̂w the n̂ả h̄nụ̀ng kæ̂w lng pị læ̂w pl̀xy h̄ı̂ deụ̄xd s̄ı̀ se mi ya/wûns̄ên læa prung pĕn welā 10 nāthī
  
ตอนนี้เทนม 250 มล. ลงไป แล้วเติมสาคู / ไข่มุกมันสำปะหลัง / ไข่มุกสาคูที่กรองแล้วลงไป และผสมให้เข้ากัน ผสมไปเรื่อยๆ จนสาคู / มันสำปะหลัง / สาคูไข่มุก และเซมิยะ/วุ้นเส้น ผสมกันดี มิฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่เท้าจะพับ เพิ่มผงกระวานลงไปและผสมให้เข้ากัน
Txn nī̂ the nm 250 ml. Lngpị læ̂w teim s̄ākhū/ k̄hị̀muk mạn s̄ảpah̄lạng/ k̄hị̀muk s̄ākhū thī̀ krxng læ̂w lng pị læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn p̄hs̄m pị reụ̄̀xy«cn s̄ākhū/ mạn s̄ảpah̄lạng/ s̄ākhū k̄hị̀muk læa se mi ya/wûns̄ên p̄hs̄m kạn dī mi c̄hanận mī khwām pĕn pị dị̂thī̀ thêā ca phạb pheìm p̄hngk ra wān lng pị læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn
  
ตอนนี้เพิ่มน้ำตาล/น้ำตาลโตนดและผสมให้เข้ากัน ผสมจนน้ำตาล/น้ำตาลโตนดละลาย ควรเติมนมทีละน้อยในระหว่างนั้น ตอนนี้ใช้เนยใส 2 ช้อนใส่ในกระทะแล้วตั้งไฟ จากนั้นใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ลูกเกด อัลมอนด์ (ไม่จำเป็น) พิสตาชิโอ (ไม่จำเป็น) แล้วทอดให้เข้ากัน หลังจากที่ถั่วเลนทิลผัดให้เข้ากันดีแล้ว ให้ใส่ลงในพะยาซัม/วุ้นเส้นหวาน พร้อมด้วยเนยใส และผสมให้เข้ากัน นี่คือวิธีที่เราสามารถทำ Sweet /Vermicelli Sweet/semiya payasam ที่อร่อยมากได้ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก
Txn nī̂ pheìm n̂ảtāl/n̂ảtāl tond læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn p̄hs̄m cn n̂ảtāl/n̂ảtāl tond lalāy khwr teim nm thī la n̂xy nı rah̄ẁāng nận txn nī̂ chı̂ neys̄ı 2 cĥxn s̄ı̀ nı kratha læ̂w tậng fị cāk nận s̄ı̀ mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ lūkked xạl mxn d̒ (mị̀ cảpĕn) phis̄ tā chi xo (mị̀ cảpĕn) læ̂w thxd h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄lạngcāk thī̀ t̄hạ̀w len thil p̄hạd h̄ı̂ k̄hêā kạn dīlæ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ lng nı pha yā sạm/wûns̄ên h̄wān phr̂xm d̂wy neys̄ı læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn nī̀ khụ̄x wiṭhī thī̀ reā s̄āmārt̄h thả Sweet/Vermicelli Sweet/semiya payasam thī̀ xr̀xy māk dị̂ sụ̀ng s̄āmārt̄h thảdị̂ ng̀āy«nı raya welā xạn s̄ận doy mị̀ t̂xng chı̂ khwām phyāyām māk nạk

เคล็ดลับ | Khel̆d lạb:
วุ้นเส้นหวาน/พยาซัมควรจะข้น แปลว่าใช้นมแทนน้ำได้
Wûns̄ên h̄wān/ph yā sạm khwr ca k̄ĥn pæl ẁā chı̂ nm thæn n̂ả dị̂

Comments