สูตรพริกไทย Rasam | วิธีทำพริกราซัมใน 5 นาที | พริกขี้หนูรสเผ็ด | ซุปพริกไทยกับข้าวเป็นส่วนผสมที่ลงตัว ซุปเพื่อการย่อยง่าย มิลากู ราซัม | Instant Pepper Rasam พร้อมขั้นตอนทีละขั้นตอน | ซุปพริกไทยพร้อมรูปถ่ายทีละขั้นตอน | พริกไทยราซัมหรือซุปพริกไทยช่วยในการลดอาการหวัด ไอ และอาหารไม่ย่อย S̄ūtr phrikthịy Rasam | wiṭhī thả phrik rā sạm nı 5 nāthī | phrik k̄hī̂h̄nū rs̄ p̄hĕd | sup phrikthịy kạbk̄ĥāw pĕn s̄̀wnp̄hs̄m thī̀ lngtạw sup pheụ̄̀x kār ỳxy ng̀āy mi lā kū rā sạm | Instant Pepper Rasam phr̂xm k̄hận txn thī la k̄hận txn | sup phrikthịy phr̂xm rūp t̄h̀āy thī la k̄hận txn | phrikthịy rā sạm h̄rụ̄x sup phrikthịy ch̀wy nı kār ld xākār h̄wạd xị læa xāh̄ār mị̀ ỳxy

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn
 • หัวหอม - 1 | H̄ạw h̄xm - 1
 • มะขามเปียก - 10g / มะขามเปียก - 1sp | mak̄hāmpeīyk - 10g/ mak̄hāmpeīyk - 1sp
 • มะเขือเทศ - 2 | mak̄heụ̄xtheṣ̄ - 2
 • พริกแดงแห้ง – 2 | phrik dæng h̄æ̂ng – 2
 • เกลือเพื่อลิ้มรส | kelụ̄x pheụ̄̀x lîm rs̄
 • ผงพริกไทย - 1-2 ช้อนชา | p̄hng phrikthịy - 1-2 cĥxn chā
 • ขมิ้น - 1 ช้อนชา | k̄hmîn - 1 cĥxn chā
 • น้ำมัน - 2 ช้อนชา | n̂ảmạn - 2 cĥxn chā
 • เมล็ดมัสตาร์ด - 1 ช้อน | mel̆d mạs̄tār̒d - 1 cĥxn
 • เมล็ดยี่หร่า - 1 ช้อนชา | mel̆d yī̀h̄r̀ā - 1 cĥxn chā
 • ใบแกงไม่กี่ใบ | bı kæng mị̀ kī̀ bı
 • ใบผักชีเล็กน้อย | bı p̄hạkchī lĕkn̂xy
 • น้ำ (3 แก้ว | n̂ả (3 kæ̂w 
 • กลีบกระเทียม - 3 / กระเทียมบด - 1 ช้อนชา | klīb kratheīym - 3/ kratheīym bd - 1 cĥxn chā
   
ขั้นแรกให้แช่มะขามไว้ในถ้วยน้ำ ตอนนี้เอากระทะใส่น้ำมันแล้วตั้งไฟให้ร้อน หลังจากที่ร้อนแล้ว ใส่เมล็ดมัสตาร์ด เมล็ดยี่หร่า หัวหอมซอย และพริกแห้งสีแดงลงไปผัดให้เข้ากัน จากนั้นใส่กลีบกระเทียมบดลงไปผัดจนกลิ่นดิบหายไป ตอนนี้เพิ่มชิ้นมะเขือเทศและทอดจนนิ่มมาก
K̄hận ræk h̄ı̂ chæ̀ mak̄hām wị̂ nı t̄ĥwy n̂ả txn nī̂ xeā kratha s̄ı̀ n̂ảmạn læ̂w tậng fị h̄ı̂ r̂xn h̄lạngcāk thī̀ r̂xn læ̂w s̄ı̀ mel̆d mạs̄tār̒d mel̆d yī̀h̄r̀ā h̄ạw h̄xm sxy læa phrik h̄æ̂ng s̄ī dæng lng pị p̄hạd h̄ı̂ k̄hêā kạn cāk nận s̄ı̀ klīb kratheīym bd lng pị p̄hạd cn klìn dib h̄āy pị txn nī̂ pheìm chîn mak̄heụ̄xtheṣ̄ læa thxd cn nìm māk
ตอนนี้เติมน้ำมะขามลงในกระทะแล้วต้มให้เข้ากัน (กรณีเป็นน้ำมะขามเปียกให้ใส่ 1 ช้อนชา และเติมน้ำ 2 ถ้วยตวง) ใส่ขมิ้น เกลือ ใบแกง และผงพริกไทยลงไป แล้วต้มให้เข้ากัน
Txn nī̂ teim n̂ả mak̄hām lng nı kratha læ̂w t̂m h̄ı̂ k̄hêā kạn (krṇī pĕn n̂ả mak̄hāmpeīyk h̄ı̂ s̄ı̀ 1 cĥxn chā læa teim n̂ả 2 t̄ĥwytwng) s̄ı̀ k̄hmîn kelụ̄x bı kæng læa p̄hng phrikthịy lng pị læ̂w t̂m h̄ı̂ k̄hêā kạn
 
หลังจากที่น้ำเดือดดีแล้ว ให้ใส่ผักชีลงไป ปิดไฟ และเก็บน้ำซุป/กระทะไว้ข้างๆ จากนั้นเตรียมซุปพริกไทยที่อร่อยและเผ็ดมาก ใส่ข้าวสวยร้อนๆ น้ำพริกดีต่อสุขภาพมาก หากมีอาการปวดน้ำดี/ปวดท้องในเด็กเล็กจะหายไป . ทำน้ำพริกไทยและเสิร์ฟพร้อมข้าว มันอร่อยมากและเป็นส่วนผสมที่เยี่ยมยอดด้วย เมื่อมีแกงไม่ผักก็ช่วยให้ย่อยง่าย เป็นซุปที่ดีมากและยังเป็นของว่างที่ชวนน้ำลายสอเมื่อคุณเป็นไข้อีกด้วย น้ำพริกไทยนี้ช่วยลด/บรรเทาอาการไข้ หวัด และไอ
H̄lạngcāk thī̀ n̂ả deụ̄xd dīlæ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ p̄hạkchī lng pị pid fị læa kĕb n̂ả sup/kratha wị̂ k̄ĥāng«cāk nận terīym sup phrikthịy thī̀ xr̀xy læa p̄hĕd māk s̄ı̀ k̄ĥāws̄wy r̂xn«n̂ảphrik dī t̀x s̄uk̄hp̣hāph māk h̄āk mī xākār pwd n̂ảdī/pwd tĥxng nı dĕk lĕk ca h̄āy pị. Thả n̂ảphrik thịy læa s̄eir̒f phr̂xm k̄ĥāw mạn xr̀xy māk læa pĕn s̄̀wnp̄hs̄m thī̀ yeī̀ymyxd d̂wy meụ̄̀x mī kæng mị̀ p̄hạk k̆ ch̀wy h̄ı̂ ỳxy ng̀āy pĕn sup thī̀ dī māk læa yạng pĕn k̄hxng ẁāng thī̀ chwn n̂ảlāys̄x meụ̄̀x khuṇ pĕn k̄hị̂ xīk d̂wy n̂ảphrik thịy nī̂ ch̀wy ld/brrtheā xākār k̄hị̂ h̄wạd læa xị

Comments