ทำอย่างไร บีราคายา มะเขือเทศปัจดี | วิธีทำ เบียร์ราคายา โรตีปาชาดี | อร่อยกับเบียร์อคายามะเขือเทศปัจดี | ลองทำน้ำมะเขือเทศดองมะระนี้ดู วิธีทำมะเขือเทศดองมะระ Thả xỳāngrị bī rākhā yā ma k̄heụ̄x theṣ̄ pạc dī | wiṭhī thả beīyr̒ rākhā yā rotī pā chā dī | xr̀xy kạb beīyr̒ x khā yā ma k̄heụ̄x theṣ̄ pạc dī | lxng thả n̂ả mak̄heụ̄xtheṣ̄ dxng mara nī̂ dū wiṭhī thả mak̄heụ̄xtheṣ̄ dxng mara

ส่วนผสมที่จำเป็น |S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
 • ริดจ์กอร์ด - 1 | Ridc̒ kxr̒d - 1
 • มะเขือเทศ - 4 | mak̄heụ̄xtheṣ̄ - 4
 • หัวหอม - 1 | h̄ạw h̄xm - 1
 • เมล็ดมัสตาร์ด – 1 ช้อนโต๊ะ | mel̆d mạs̄tār̒d – 1 cĥxn tóa
 • เมล็ดยี่หร่า – 2 ช้อนชา | mel̆d yī̀h̄r̀ā – 2 cĥxn chā
 • เบงกอลกรัม/Chana Dal - 2 ช้อน | bengkxl krạm/Chana Dal - 2 cĥxn
 • กลีบกระเทียม - 5 | klīb kratheīym - 5
 • พริกเขียว – 3 | phrik k̄heīyw – 3
 • พริกแดงแห้ง – 2 | phrik dæng h̄æ̂ng – 2
 • เกลือตามรสนิยม | kelụ̄x tām rs̄niym
 • ขมิ้น - 1 ช้อนชา | k̄hmîn - 1 cĥxn chā
 • น้ำมัน - 5 ช้อนชา | n̂ảmạn - 5 cĥxn chā
 • แกงมีใบน้อย | kæng mī bı n̂xy
 • มะขาม – 5 กรัม (ไม่จำเป็น) | mak̄hām – 5 krạm (mị̀ cảpĕn)
 • ผักชีใบน้อย | p̄hạkchī bı n̂xy
   
ขั้นแรกให้จุดเตาอบ/เตาแล้วตั้งกระทะด้วยไฟปานกลาง เติมน้ำมัน 3 ช้อนแล้วตั้งไฟ หลังจากที่น้ำมันร้อน ให้ใส่ผักริดจ์บวร์ด ชิ้นมะเขือเทศ หัวหอมชิ้น พริกเขียว และพริกแดง แล้วผัดให้เข้ากัน ถ้าพริกเขียวมีรสเผ็ด 3-4 ก็เพียงพอแล้ว ใส่พริกเขียว 7-8 เม็ดที่เผ็ดน้อย หรือถ้าอยากกินเผ็ดก็เพิ่มพริกเขียว 7-8 เม็ดด้วย หลังจากที่ชิ้น Ridgegourd & Tomato นิ่มและทอดดีแล้ว ให้นำกระทะออกมาและพักไว้ให้เย็น
K̄hận ræk h̄ı̂ cud teā xb/teā læ̂w tậng kratha d̂wy fị pānklāng teim n̂ảmạn 3 cĥxn læ̂w tậng fị h̄lạngcāk thī̀ n̂ảmạn r̂xn h̄ı̂ s̄ı̀ p̄hạk ridc̒ bwr̒ d chîn mak̄heụ̄xtheṣ̄ h̄ạw h̄xm chîn phrik k̄heīyw læa phrik dæng læ̂w p̄hạd h̄ı̂ k̄hêā kạn t̄ĥā phrik k̄heīyw mī rs̄ p̄hĕd 3-4 k̆ pheīyngphxlæ̂w s̄ı̀ phrik k̄heīyw 7-8 mĕd thī̀ p̄hĕd n̂xy h̄rụ̄x t̄ĥā xyāk kin p̄hĕd k̆ pheìm phrik k̄heīyw 7-8 mĕd d̂wy h̄lạngcāk thī̀ chîn Ridgegourd& Tomato nìm læa thxd dīlæ̂w h̄ı̂ nả kratha xxk mā læa phạk wị̂ h̄ı̂ yĕn
  
บดลูกพีชหลังจากเย็นลง ใส่ในเครื่องผสมและเติมเกลือตามชอบ มะขาม เมล็ดยี่หร่า 1 ช้อนชา กานพลูกระเทียม และบดให้เข้ากันในเครื่องผสม
Bd lūk phīch h̄lạngcāk yĕn lng s̄ı̀ nı kherụ̄̀xng p̄hs̄m læa teim kelụ̄x tām chxb mak̄hām mel̆d yī̀h̄r̀ā 1 cĥxn chā kānphlū kratheīym læa bd h̄ı̂ k̄hêā kạn nı kherụ̄̀xng p̄hs̄m
ตอนนี้เปิดเตาอบ/เตาแล้วตั้งกระทะให้ร้อน หากกระทะร้อนให้เติมน้ำมันแล้วตั้งไฟให้ร้อน เมื่อน้ำมันร้อน ให้ใส่เมล็ดมัสตาร์ด เมล็ดยี่หร่า ขมิ้น กรัมเบงกอล/ชานาดาล แล้วทอดให้เข้ากัน หลังจากที่พัลส์สุกดีแล้ว ให้ใส่ใบแกงและพริกแดง/พริกแดงแห้ง 1 อัน แล้วผัด
Txn nī̂ peid teā xb/teā læ̂w tậng kratha h̄ı̂ r̂xn h̄āk kratha r̂xn h̄ı̂ teim n̂ảmạn læ̂w tậng fị h̄ı̂ r̂xn meụ̄̀x n̂ảmạn r̂xn h̄ı̂ s̄ı̀ mel̆d mạs̄tār̒d mel̆d yī̀h̄r̀ā k̄hmîn krạm bengkxl/chā nā dāl læ̂w thxd h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄lạngcāk thī̀ phạls̄̒ s̄uk dīlæ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ bı kæng læa phrik dæng/phrik dæng h̄æ̂ng 1 xạn læ̂w p̄hạd
  
ตอนนี้ให้ปิดเตาอบ/เตา แล้วนำกระทะออกมาแล้วใส่ตะลิมปูลงไป / ตาดกา  ไปที่ ริดจ์มะระ และมะเขือเทศบดและผสมให้เข้ากัน โรยหน้าด้วยใบผักชีเพื่อทำขนมพิราคายาปาชาดีที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ / ริดจ์มะระดอง มันเข้ากันได้ดีกับอิดลี โดซา และข้าว หลังจากชิมผักดองนี้แล้ว คุณจะรู้สึกอยากกินบ่อยๆ
Txn nī̂ h̄ı̂ pid teā xb/teā læ̂w nả kratha xxk mā læ̂w s̄ı̀ ta lim pū lng pị / tād kā pị thī̀ ridc̒ mara læa mak̄heụ̄xtheṣ̄ bd læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn royh̄n̂ā d̂wy bı p̄hạkchī pheụ̄̀x thả k̄hnm phir ā khā yā pā chā dī thī̀ xr̀xy læa dī t̀x s̄uk̄hp̣hāph / ridc̒ mara dxng mạn k̄hêā kạn dị̂ dī kạb xid lī dosā læa k̄ĥāw h̄lạngcāk chim p̄hạk dxng nī̂ læ̂w khuṇ ca rū̂s̄ụk xyāk kin b̀xy«

Comments