โปรตีนโดซ่า | Dosa เพื่อสุขภาพพร้อมถั่วงอก | โดซ่าทำจากถั่วชิกพีและถั่วงอกมุงดาลสีเขียว ถั่วงอก Dosa | Dosa ถั่วงอกเพื่อสุขภาพและอร่อย | สูตรโปรตีนโดซา Portīn do s̀ā | Dosa pheụ̄̀x s̄uk̄hp̣hāph phr̂xm t̄hạ̀wngxk | do s̀ā thả cāk t̄hạ̀w chik phī læa t̄hạ̀wngxk mung dāl s̄ī k̄heīyw t̄hạ̀wngxk Dosa | Dosa t̄hạ̀wngxk pheụ̄̀x s̄uk̄hp̣hāph læa xr̀xy | s̄ūtr portīn do sā

ถั่วชิกพีและถั่วงอก Moong Dal ดีต่อสุขภาพมาก ถั่วชิกพี/ถั่วชิกพีมีเส้นใย โปรตีน และไขมันที่ดีต่อสุขภาพสูง และมี GI ต่ำ ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของถั่วชิกพี ได้แก่ ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด รักษาน้ำหนัก และส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและลำไส้ ถั่วชิกพีมีสารพัดประโยชน์ คุณจึงใส่มันลงในอาหารและของว่างทั้งคาวหรือหวานได้ ถั่วเขียวอุดมไปด้วยสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ ที่จริงแล้วอาจป้องกันโรคลมแดด ช่วยสุขภาพทางเดินอาหาร ส่งเสริมการลดน้ำหนัก และลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี ความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด
T̄hạ̀w chik phī læa t̄hạ̀wngxk Moong Dal dī t̀x s̄uk̄hp̣hāph māk t̄hạ̀w chik phī/t̄hạ̀w chik phī mī s̄ênyı portīn læa k̄hịmạn thī̀ dī t̀x s̄uk̄hp̣hāph s̄ūng læa mī GI t̀ả prayochn̒ thī̀ pĕn pị dị̂ k̄hxng t̄hạ̀w chik phī dị̂kæ̀ ch̀wy khwbkhum radạb n̂ảtāl nı leụ̄xd rạks̄ʹā n̂ảh̄nạk læa s̄̀ngs̄erims̄uk̄h p̣hāph k̄hxng h̄ạwcı læa lảs̄ị̂ t̄hạ̀w chik phī mī s̄ārphạd prayochn̒ khuṇ cụng s̄ı̀ mạn lng nı xāh̄ār læa k̄hxng ẁāng thậng khāw h̄rụ̄x h̄wān dị̂ t̄hạ̀w k̄heīyw xudm pị d̂wy s̄ār xāh̄ār læa s̄ār t̂ān xnumūl xis̄ra thī̀ h̄ı̂ prayochn̒ t̀x s̄uk̄hp̣hāph thī̀ cring læ̂w xāc p̂xngkạn rokh lm dæd ch̀wy s̄uk̄hp̣hāph thāng dein xāh̄ār s̄̀ngs̄erim kār ld n̂ảh̄nạk læa ld khxles̄texrxl chnid mị̀ dī khwām dạn loh̄it læa radạb n̂ảtāl nı leụ̄xd
  

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
  • ถั่วชิกพี - 2 ถ้วย | T̄hạ̀w chik phī - 2 t̄ĥwy
  • กรีนมุงดาล - 2 ถ้วย | krī nmu ngdāl - 2 t̄ĥwy
  • ขิง - 10 กรัม | k̄hing - 10 krạm
  • แหว่ง – 2 | h̄æẁng – 2
  • ปรุงรสด้วยเกลือ | prung rs̄ d̂wy kelụ̄x
  • เมล็ดยี่หร่า- 2 ช้อนชา | mel̆d yī̀h̄r̀ā- 2 cĥxn chā
  
ขั้นแรกให้นำ Green Moong Dal และถั่วชิกพีมาล้างให้สะอาดและแช่ไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมง จากนั้นล้างให้สะอาดแล้วล้างด้วยน้ำเปล่า ตอนนี้ให้วางผ้าหรือกล่องแล้วยกถั่วงอกขึ้น ถั่วงอกจะใช้เวลา 12-24 ชั่วโมง หรือลองนำถั่วงอกจากภายนอก ตอนนี้ใส่ถั่วงอก Green Moong Dal และถั่วชิกพีลงในโถผสม ใส่ขิง พริกเขียว และเมล็ดยี่หร่า แล้วบดให้เป็นเนื้อละเอียด เติมน้ำเล็กน้อยแล้วทำแป้งให้นุ่ม ขั้นแรก หั่นหัวหอมเป็นเส้นบางๆ แล้วพักไว้ ตอนนี้ให้จุดไฟบนเตาและตั้งกระทะโดซาให้ร้อน หลังจากที่กระทะร้อนแล้ว ให้นำแป้งมาผสมให้เข้ากันแล้วเกลี่ยให้เหมือนโดซา ควรใส่น้ำมันหนึ่งช้อนรอบๆ โดซา ใส่หัวหอมหั่นบางๆ ในโดซา และหลังจากทอดแล้ว ให้พับลงในโดซา หลังจากที่โดซาสุกแล้ว ให้พลิกอีกด้านแล้วปล่อยให้สุกอีกครั้ง หลังจากนั้นโดซาถั่วงอกที่อร่อยมากก็พร้อม Dosa ถั่วงอกจะอร่อยมากเมื่อผสมกับชัทนีย์มะพร้าวแล้วรับประทาน โดซาถั่วงอกที่ดีต่อสุขภาพและอร่อยมาก อย่าลืมลองและบอกฉันว่ามันเป็นอย่างไร
K̄hận ræk h̄ı̂ nả Green Moong Dal læa t̄hạ̀w chik phī mā l̂āng h̄ı̂ s̄axād læa chæ̀ wị̂ pramāṇ 6-8 chạ̀wmong cāk nận l̂āng h̄ı̂ s̄axād læ̂w l̂āng d̂wy n̂ả pel̀ā txn nī̂ h̄ı̂ wāng p̄ĥā h̄rụ̄x kl̀xng læ̂w yk t̄hạ̀wngxk k̄hụ̂n t̄hạ̀wngxk ca chı̂ welā 12-24 chạ̀wmong h̄rụ̄x lxng nả t̄hạ̀wngxk cāk p̣hāynxk txn nī̂ s̄ı̀ t̄hạ̀wngxk Green Moong Dal læa t̄hạ̀w chik phī lng nı t̄ho p̄hs̄m s̄ı̀ k̄hing phrik k̄heīyw læa mel̆d yī̀h̄r̀ā læ̂w bd h̄ı̂ pĕn neụ̄̂x laxeīyd teim n̂ả lĕkn̂xy læ̂w thả pæ̂ng h̄ı̂ nùm k̄hận ræk h̄ạ̀n h̄ạw h̄xm pĕn s̄ên bāng«læ̂w phạk wị̂ txn nī̂ h̄ı̂ cud fị bn teā læa tậng kratha do sā h̄ı̂ r̂xn h̄lạngcāk thī̀ kratha r̂xn læ̂w h̄ı̂ nả pæ̂ng mā p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn læ̂w kelī̀y h̄ı̂ h̄emụ̄xn do sā khwr s̄ı̀ n̂ảmạn h̄nụ̀ng cĥxn rxb«dosā s̄ı̀ h̄ạw h̄xm h̄ạ̀n bāng«nı do sā læa h̄lạngcāk thxd læ̂w h̄ı̂ phạb lng nı do sā h̄lạngcāk thī̀ do sā s̄uk læ̂w h̄ı̂ phlik xīk d̂ān læ̂w pl̀xy h̄ı̂ s̄uk xīk khrậng h̄lạngcāk nận do sā t̄hạ̀wngxk thī̀ xr̀xy māk k̆ phr̂xm Dosa t̄hạ̀wngxk ca xr̀xy māk meụ̄̀x p̄hs̄m kạb chạth nīy̒ maphr̂āw læ̂w rạbprathān do sā t̄hạ̀wngxk thī̀ dī t̀x s̄uk̄hp̣hāph læa xr̀xy māk xỳā lụ̄m lxng læa bxk c̄hạn ẁā mạn pĕn xỳāngrị

Comments