ลองสูตรนี้สำหรับข้าวผัดผัก | วิธีทำข้าวผัดผัก | ข้าวที่เหลือก็ทำมาแบบนี้ก็ไม่ทิ้ง Lxng s̄ūtr nī̂ s̄ảh̄rạb k̄ĥāw p̄hạd p̄hạk | wiṭhī thả k̄ĥāw p̄hạd p̄hạk | k̄ĥāw thī̀ h̄elụ̄x k̆ thả mā bæb nī̂ k̆ mị̀ thîng

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
 • หัวหอม - 1 | H̄ạw h̄xm - 1
 • มันฝรั่ง - 2 | mạnf̄rạ̀ng - 2
 • มะเขือเทศ - 1 | mak̄heụ̄xtheṣ̄ - 1
 • น้ำมัน - 3 ช้อนชา | n̂ảmạn - 3 cĥxn chā
 • เกลือเพื่อลิ้มรส | kelụ̄x pheụ̄̀x lîm rs̄
 • พริกเขียว – 1 | phrik k̄heīyw – 1
 • ผงพริก - 2 ช้อนชา | p̄hng phrik - 2 cĥxn chā
 • กระเทียมขิง - 1 ช้อนชา | kratheīym k̄hing - 1 cĥxn chā
 • การัมมาซาล่า - 1 ช้อนชา | kā rạm mā sā l̀ā - 1 cĥxn chā
 • ขมิ้น - 1 ช้อนชา | k̄hmîn - 1 cĥxn chā
 • ใบกระวาน - 2 | bı krawān - 2
 • ดอกอนาสา - 1 | dxk x nās̄ā - 1
 • อบเชย – 1 | xbchey – 1
 • กานพลู - 5 | kānphlū - 5
 • พริกไทย - 3 | phrikthịy - 3
 • มันเทศ/กระวาน - 2 | mạntheṣ̄/krawān - 2
 • จาจินัท - 1 | cā ci nạth - 1
 • ข้าว - 2 ถ้วย | k̄ĥāw - 2 t̄ĥwy
 • ใบแกงเล็กน้อย | bı kæng lĕkn̂xy
 • ผักชีเล็กน้อย | p̄hạkchī lĕkn̂xy
  
ขั้นแรกให้จุดไฟบนเตาแล้วตั้งกะได/กระทะให้ร้อน เพิ่มน้ำมันและให้ความร้อน จากนั้นใส่กานพลู ดอกอนาสา ใบกระวาน อบเชย พริกไทย มันเทศ/กระวาน จาจินัท แล้วทอด หลังจากทอดได้ดีแล้ว ให้ใส่หัวหอมสับ พริกเขียว มะเขือเทศ และมันฝรั่งเป็นชิ้นๆ แล้วทอดให้เข้ากัน หลังจากสุกดีแล้ว ให้ใส่ขิงบดและปิดฝาเพื่อขจัดกลิ่นดิบ ตอนนี้เพิ่มเกลือและขมิ้นและผสมให้เข้ากัน
K̄hận ræk h̄ı̂ cud fị bn teā læ̂w tậng kadị/kratha h̄ı̂ r̂xn pheìm n̂ảmạn læa h̄ı̂ khwām r̂xn cāk nận s̄ı̀ kānphlū dxk x nās̄ā bı krawān xbchey phrikthịy mạntheṣ̄/krawān cā ci nạth læ̂w thxd h̄lạngcāk thxd dị̂ dīlæ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ h̄ạw h̄xm s̄ạb phrik k̄heīyw mak̄heụ̄xtheṣ̄ læa mạnf̄rạ̀ng pĕn chîn«læ̂w thxd h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄lạngcāk s̄uk dīlæ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ k̄hing bd læa pid f̄ā pheụ̄̀x k̄hcạd klìn dib txn nī̂ pheìm kelụ̄x læa k̄hmîn læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn
  
จากนั้นใส่ผงพริก ชาจีระ และใบแกงลงไปผัดเป็นเวลา 2 นาที ตอนนี้เพิ่ม garam masala และผสมให้เข้ากัน นำข้าวต้มก่อนหน้านี้ใส่ลงไปแล้วผสมให้เข้ากัน ผัดเป็นเวลา 2 นาทีในขณะที่ผสมให้เข้ากันเพื่อให้ได้เกลือ พริกไทย และมาซาล่า โรยผักชีบนข้าวสวย ปิดเตา ยกกระทะพักไว้ หลังจากนั้นข้าวผัดแสนอร่อยก็พร้อม เสิร์ฟร้อนและกินซ้ำแล้วซ้ำอีก ทุกคนกินข้าวที่เหลือถ้าคุณลองสูตรนี้ แม้แต่ข้าวก็ไม่เสียเปล่า อย่าลืมลองและบอกฉันว่ามันเป็นอย่างไร
Cāk nận s̄ı̀ p̄hng phrik chā cī ra læa bı kæng lng pị p̄hạd pĕn welā 2 nāthī txn nī̂ pheìm garam masala læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn nả k̄ĥāwt̂m k̀xn h̄n̂ā nī̂ s̄ı̀ lng pị læ̂w p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn p̄hạd pĕn welā 2 nāthī nı k̄hṇa thī̀ p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn pheụ̄̀x h̄ı̂ dị̂ kelụ̄x phrikthịy læa mā sā l̀ā roy p̄hạkchī bn k̄ĥāws̄wy pid teā yk kratha phạk wị̂ h̄lạngcāk nận k̄ĥāw p̄hạd s̄æn xr̀xy k̆ phr̂xm s̄eir̒f r̂xn læa kin ŝả læ̂w ŝả xīk thuk khn kin k̄ĥāw thī̀ h̄elụ̄x t̄ĥā khuṇ lxng s̄ūtr nī̂ mæ̂tæ̀ k̄ĥāw k̆ mị̀ s̄eīy pel̀ā xỳā lụ̄m lxng læa bxk c̄hạn ẁā mạn pĕn xỳāngrị

Comments