สูตร Minapa garelu ที่บ้าน | วิธีเตรียมมินาปาวาดา | วิธีการเตรียม Minapa Garelu | สูตรเมดูวาดะ | อาหารเช้ากับอูรัดดาล สูตรวาดา | วิธีทำวาดะ | วิธีทำ Garelu | อาหารเช้าวาดากับ Urad Dal S̄ūtr Minapa garelu thī̀ b̂ān | wiṭhī terīym mi nā pā wā dā | wiṭhī kārte rī ym Minapa Garelu | s̄ūtr me dū wā da | xāh̄ār chêā kạb xū rạd dāl s̄ūtr wā dā | wiṭhī thả wā da | wiṭhī thả Garelu | xāh̄ār chêā wā dā kạb Urad Dal

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
  • อูราดาดาล - 2 แก้ว | Xū rā dā dāl - 2 kæ̂w
  • หัวหอม - 1 | h̄ạw h̄xm - 1
  • ใบผักชีเล็กน้อย | bı p̄hạkchī lĕkn̂xy
  • ขิง - 100ก | k̄hing - 100k
  • พริกเขียว – 2 | phrik k̄heīyw – 2
  • ปรุงรสด้วยเกลือ | prung rs̄ d̂wy kelụ̄x
  • น้ำมันสำหรับทอด | n̂ảmạn s̄ảh̄rạb thxd
 
ขั้นแรกให้นำ Urad Dal มาล้างให้สะอาดแล้วแช่ในน้ำประมาณ 6-8 ชั่วโมง จากนั้นล้างน้ำให้สะอาดแล้วพักไว้ ตอนนี้ล้างขิงเล็กน้อยแล้วใส่ขิงและพริกเขียวลงในโถผสมแล้วเติมอูรัดดาลลงไป เพิ่มเกลือและบดให้เข้ากัน หากคุณใช้เครื่องบดสำหรับทำแป้งวาดะ ไม่ต้องเติมน้ำเลย หากคุณใช้เครื่องผสม/มิกซ์ซี ให้เติมน้ำ 2-3 ช้อนลงไปและทำให้แป้ง/แป้งนิ่ม ตอนนี้นำแป้งมาเก็บไว้ในชาม ปิดฝาแล้วเก็บไว้ในตู้เย็น ผู้ที่ต้องการวาดากรอบควรเตรียมแป้งไว้ล่วงหน้าหนึ่งวันและเก็บไว้ในตู้เย็น หนึ่งชั่วโมงก่อนทำแป้ง/วาดะ ให้นำแป้งออกจากตู้เย็นและพักไว้ การทำเช่นนี้ Vada/Garelu จะไม่ดูดซับน้ำมันมากนัก
K̄hận ræk h̄ı̂ nả Urad Dal mā l̂āng h̄ı̂ s̄axād læ̂w chæ̀ nı n̂ả pramāṇ 6-8 chạ̀wmong cāk nận l̂āng n̂ả h̄ı̂ s̄axād læ̂w phạk wị̂ txn nī̂ l̂āng k̄hing lĕkn̂xy læ̂w s̄ı̀ k̄hing læa phrik k̄heīyw lng nı t̄ho p̄hs̄m læ̂w teim xū rạd dāl lng pị pheìm kelụ̄x læa bd h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄āk khuṇ chı̂ kherụ̄̀xng bd s̄ảh̄rạb thả pæ̂ng wā da mị̀ t̂xng teim n̂ả ley h̄āk khuṇ chı̂ kherụ̄̀xng p̄hs̄m/miks̒ sī h̄ı̂ teim n̂ả 2-3 cĥxn lng pị læa thảh̄ı̂ pæ̂ng/pæ̂ng nìm txn nī̂ nả pæ̂ng mā kĕb wị̂ nı chām pid f̄ā læ̂w kĕb wị̂ nı tū̂ yĕn p̄hū̂ thī̀ t̂xngkār wā dāk rxb khwr terīym pæ̂ng wị̂ l̀wngh̄n̂ā h̄nụ̀ng wạn læa kĕb wị̂ nı tū̂ yĕn h̄nụ̀ng chạ̀wmong k̀xn thả pæ̂ng/wāda h̄ı̂ nả pæ̂ng xxk cāk tū̂ yĕn læa phạk wị̂ kār thả chèn nī̂ Vada/Garelu ca mị̀ dūd sạb n̂ảmạn māk nạk
    
ก่อนที่จะเตรียม garelu/vada ควรสับหัวหอมอย่างประณีต เพิ่มผักชีและหัวหอมและผสมแป้งให้เข้ากัน
K̀xn thī̀ ca terīym garelu/vada khwr s̄ạb h̄ạw h̄xm xỳāng praṇīt pheìm p̄hạkchī læa h̄ạw h̄xm læa p̄hs̄m pæ̂ng h̄ı̂ k̄hêā kạn
ตอนนี้จุดเตาแล้วใส่กระทะลงไปแล้วตั้งน้ำมันให้ร้อนบนไฟแรง ควรเปลี่ยนเป็นไฟกลางเมื่อร้อนเพียงพอ หรือหากวาดาดูเหมือนไหม้ หากคุณเห็นว่าน้ำมันร้อนเกินไป ให้เปลี่ยนจากไฟแรงเป็นไฟปานกลาง แต่วาดาควรปรุงด้วยไฟแรงเพื่อให้สุกได้ดีจากด้านในโดยเราเจาะรูตรงกลาง ถ้าใช้มือได้ตามรูปข้างบน ให้เอาแป้ง/แป้งมาทำให้บางแบบนี้ เจาะรูตรงกลางแล้วใส่ในน้ำมัน ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการนวดด้วยมือควรใช้ฝาปิดโพลีทีน (หรือใบตอง) ทาน้ำมันบางๆ ทาแป้ง/แป้งเล็กน้อย คลึงเป็นก้อนกลม วางบนฝาหรือใบตอง กดเบาๆ ให้เจาะรูตรงกลางแล้วใส่น้ำมัน ตอนนี้สีเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้ว หลังจากทอดด้านหนึ่งแล้ว ให้กลับด้าน และทอดอีกด้านหนึ่ง หลังจากนั้น Garelu/Vada ที่อร่อยมากก็พร้อมแล้ว
Txn nī̂ cud teā læ̂w s̄ı̀ kratha lng pị læ̂w tậng n̂ảmạn h̄ı̂ r̂xn bn fị ræng khwr pelī̀yn pĕn fị klāng meụ̄̀x r̂xn pheīyngphx h̄rụ̄x h̄āk wā dā dūh̄emụ̄xn h̄ịm̂ h̄āk khuṇ h̄ĕn ẁā n̂ảmạn r̂xn keinpị h̄ı̂ pelī̀yn cāk fị ræng pĕn fị pānklāng tæ̀ wā dā khwr prung d̂wy fị ræng pheụ̄̀x h̄ı̂ s̄uk dị̂ dī cāk d̂ān nı doy reā ceāa rū trng klāng t̄ĥā chı̂ mụ̄x dị̂ tām rūp k̄ĥāng bn h̄ı̂ xeā pæ̂ng/pæ̂ng mā thảh̄ı̂ bāng bæb nī̂ ceāa rū trng klāng læ̂w s̄ı̀ nı n̂ảmạn p̄hū̂ thī̀ mị̀ khûnkhey kạb kār nwd d̂wy mụ̄x khwr chı̂ f̄ā pid pho lī thīn (h̄rụ̄x bıtxng) thā n̂ả mạn bāng«thā pæ̂ng/pæ̂ng lĕkn̂xy khlụng pĕn k̂xn klm wāng bn f̄ā h̄rụ̄x bıtxng kd beā«h̄ı̂ ceāa rū trng klāng læ̂w s̄ı̀ n̂ảmạn txn nī̂ s̄ī pelī̀yn pĕn s̄ī dæng læ̂w h̄lạngcāk thxd d̂ān h̄nụ̀ng læ̂w h̄ı̂ klạb d̂ān læa thxd xīk d̂ān h̄nụ̀ng h̄lạngcāk nận Garelu/Vada thī̀ xr̀xy māk k̆ phr̂xm læ̂w 

Comments