สูตร Undrallu Kudumulu | วิธีทำเบลแลม อันดราลลู | วิธีทำ Kudumulu | เบลลัม อุนดราลลู กุดูมูลู วินายกะ ชวิธี ไนเวดยัม | ขนมหวานที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าและเบงกอลแกรม S̄ūtr Undrallu Kudumulu | wiṭhī thả bel læm xạn drāllū | wiṭhī thả Kudumulu | bellạm xun drāllū ku dū mūlū wi nāy ka chwiṭhī nị wedyạm | k̄hnm h̄wān thī̀ thả cāk pæ̂ng k̄ĥāwcêā læa bengkxl kæ rm

    

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
  • แป้งข้าวเจ้า - 1 ถ้วย | Pæ̂ng k̄ĥāwcêā - 1 t̄ĥwy
  • นม - 20มล | nm - 20ml
ในการเตรียมแป้งข้าวเจ้าดิบ ก่อนอื่นให้นำแป้งข้าวเจ้ามาผสมกับนมทีละน้อย ตอนนี้ทำแป้งเป็นลูกเล็ก ๆ โดยไม่ต้องผสมให้เป็นก้อน หากเติมนมลงไป 1 ครั้ง แป้งจะบางลง เลยเติมแป้งทีละน้อย มันง่ายมากที่จะทำเกี๊ยว/Undrallu และใช้ในการบูชาพระพิฆเนศในวันพระพิฆเนศ จตุรถี. อันดราลลู/เกี๊ยวเหล่านี้เป็นที่รักของพระพิฆเนศและสามารถนำไปบูชาได้ มิฉะนั้น แทนที่จะเป็นอัคชินตัสในบูชา อุนดราลาเหล่านี้กลับได้รับการบูชา
Nı kārte rī ym pæ̂ng k̄ĥāwcêā dib k̀xn xụ̄̀n h̄ı̂ nả pæ̂ng k̄ĥāwcêā mā p̄hs̄m kạb nm thī la n̂xy txn nī̂ thả pæ̂ng pĕn lūk lĕk «doy mị̀ t̂xng p̄hs̄m h̄ı̂ pĕn k̂xn h̄āk teim nm lng pị 1 khrậng pæ̂ng ca bāng lng ley teim pæ̂ng thī la n̂xy mạn ng̀āy māk thī̀ ca thả keī́yw/Undrallu læa chı̂ nı kār būchā phra phiḳhneṣ̄ nı wạnphra phiḳhneṣ̄ ctu rt̄hī. Xạn drāllū/keī́yw h̄el̀ā nī̂ pĕn thī̀rạk k̄hxng phra phiḳhneṣ̄ læa s̄āmārt̄h nả pị būchā dị̂ mi c̄hanận thænthī̀ca pĕn xạkh chin tạs̄ nı būchā xun drā lā h̄el̀ā nī̂ klạb dị̂ rạb kār būchā

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
  • แป้งข้าวเจ้า - 500 กรัม | Pæ̂ng k̄ĥāwcêā - 500 krạm
  • น้ำตาลโตนด - 500ก | n̂ảtāl tond - 500k
  • มันเทศ/กระวาน - 10 | ạntheṣ̄/krawān - 10
  • เบงกอลแกรม/ชานาดาล - 100g | bengkxl kæ rm/chā nā dāl - 100g
  • เนยใส - 50ก | neys̄ı - 50k
  • น้ำตามความจำเป็น | n̂ả tām khwām cảpĕn
 
ในการเตรียมแป้งข้าวเจ้าขั้นแรกให้นำข้าวไปแช่น้ำไว้ ตอนนี้กรองน้ำแล้วเช็ดให้แห้งบนผ้า เมื่อความชื้นแห้งและข้าวแห้งเล็กน้อย ให้เติมลงในเครื่องผสมและทำให้เป็นผงแล้วโรยแป้ง อย่าเติมน้ำขณะนวดแป้งข้าวเจ้า ตอนนี้เทแป้งข้าวเจ้าลงในจานขนาดใหญ่แล้วปล่อยให้แห้งประมาณ 6-8 ชั่วโมงโดยไม่ปิดบัง ตอนนี้เราสามารถเก็บแป้งข้าวเจ้าได้เป็นปีแล้ว แทนที่จะทำแป้งข้าวเจ้าที่บ้าน คุณสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแบบบรรจุกล่องได้เช่นกัน
Nı kārte rī ym pæ̂ng k̄ĥāwcêā k̄hận ræk h̄ı̂ nả k̄ĥāw pị chæ̀ n̂ả wị̂ txn nī̂ krxng n̂ả læ̂w chĕd h̄ı̂ h̄æ̂ng bn p̄ĥā meụ̄̀x khwāmchụ̄̂n h̄æ̂ng læa k̄ĥāw h̄æ̂ng lĕkn̂xy h̄ı̂ teim lng nı kherụ̄̀xng p̄hs̄m læa thảh̄ı̂ pĕn p̄hng læ̂w roy pæ̂ng xỳā teim n̂ả k̄hṇa nwdpæ̂ng k̄ĥāwcêā txn nī̂ the pæ̂ng k̄ĥāwcêā lng nı cān k̄hnād h̄ıỵ̀ læ̂w pl̀xy h̄ı̂ h̄æ̂ng pramāṇ 6-8 chạ̀wmong doy mị̀ pidbạng txn nī̂ reā s̄āmārt̄h kĕb pæ̂ng k̄ĥāwcêā dị̂ pĕn pī læ̂w thænthī̀ca thả pæ̂ng k̄ĥāwcêā thī̀ b̂ān khuṇ s̄āmārt̄h chı̂ pæ̂ng k̄ĥāwcêā bæb brrcu kl̀xng dị̂ chèn kạn
  
ตอนนี้ถ้าคุณเทแป้งข้าวเจ้าคุณจะได้แป้งที่นุ่มมากโดยไม่มีก้อน ขั้นแรกแช่เบงกอลแกรม/ชานาดาลเป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง ตอนนี้จุดเตาแล้วตั้งกระทะแล้วเทน้ำลงไป เทน้ำ 300 มล. ขูดน้ำตาลโตนดหรือบดน้ำตาลโตนดแล้วปล่อยให้เดือด หลังจากที่น้ำตาลโตนดสุกแล้ว ให้ใส่ผงมันเทศ/ผงกระวานและเนยใสลงไป ตอนนี้กรองน้ำจากเบงกอลกรัม /ชานะ ดาล และล้างและเพิ่มลงในน้ำน้ำตาลโตนด สุดท้ายใส่แป้งข้าวเจ้าทีละน้อยแล้วผสมแป้งต่อไป เราอาจต้องใช้แป้งข้าวเจ้าเพิ่มอีกนิดหน่อยหรืออาจมีเหลือนิดหน่อย ขึ้นอยู่กับน้ำตาลโตนดที่เราใช้ แป้งจะลดลง เพิ่มแป้งข้าวเจ้าและผสมจนแป้งแข็ง จากนั้นปิดเตาแล้ววางกระทะไว้ข้างๆ หลังจากลดไฟลงเล็กน้อยแล้วให้นวดแป้งด้วยมือ
Txn nī̂ t̄ĥā khuṇ the pæ̂ng k̄ĥāwcêā khuṇ ca dị̂ pæ̂ng thī̀ nùm māk doy mị̀mī k̂xn k̄hận ræk chæ̀ bengkxl kæ rm/chā nā dāl pĕn welā 4-6 chạ̀wmong txn nī̂ cud teā læ̂w tậng kratha læ̂w the n̂ảlng pị the n̂ả 300 ml. K̄hūd n̂ảtāl tond h̄rụ̄x bd n̂ảtāl tond læ̂w pl̀xy h̄ı̂ deụ̄xd h̄lạngcāk thī̀ n̂ảtāl tond s̄uk læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ p̄hng mạntheṣ̄/p̄hngk ra wān læa neys̄ı lng pị txn nī̂ krxng n̂ả cāk bengkxl krạm / chāna dāl læa l̂āng læa pheìm lng nı n̂ả n̂ảtāl tond s̄udtĥāy s̄ı̀ pæ̂ng k̄ĥāwcêā thī la n̂xy læ̂w p̄hs̄m pæ̂ng t̀x pị reā xāc t̂xng chı̂ pæ̂ng k̄ĥāwcêā pheìm xīk nidh̄ǹxy h̄rụ̄x xāc mī h̄elụ̄x nidh̄ǹxy k̄hụ̂n xyū̀ kạb n̂ảtāl tond thī̀ reā chı̂ pæ̂ng ca ld lng pheìm pæ̂ng k̄ĥāwcêā læa p̄hs̄m cn pæ̂ngk̄hæ̆ng cāk nận pid teā læ̂w wāng kratha wị̂ k̄ĥāng«h̄lạngcāk ld fị lng lĕkn̂xy læ̂w h̄ı̂ nwdpæ̂ng d̂wy mụ̄x
  
ตอนนี้อยู่ในจาน idli ให้ทาเนยใสบางส่วนให้ทั่วจาน หากต้องการเกี๊ยว ให้ทำแป้งแบบเดียวกันให้บางแบบนี้ ใส่เนยใสลงบนจาน idli แล้วเก็บไว้ในกระทะ idli และปรุงเป็นเวลา 15 นาที ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องรออีกต่อไป เนื่องจากเสียงนกหวีดดังขึ้นหลังจากกระทะไอดลีถูกเป่า
Txn nī̂ xyū̀ nı cān idli h̄ı̂ thā neys̄ı bāng s̄̀wn h̄ı̂ thạ̀w cān h̄āk t̂xngkār keī́yw h̄ı̂ thả pæ̂ng bæb deīywkạn h̄ı̂ bāng bæb nī̂ s̄ı̀ neys̄ı lng bn cān idli læ̂w kĕb wị̂ nı kratha idli læa prung pĕn welā 15 nāthī txn nī̂ mị̀ cảpĕn t̂xng rx xīk t̀x pị neụ̄̀xngcāk s̄eīyng nkh̄wīd dạng k̄hụ̂n h̄lạngcāk kratha xị dlī t̄hūk pèā
 
ปิดเตาหลังเสียงนกหวีด อย่ากินทันที ตอนนี้เมื่อปรุงสุกดีแล้วสีจะเปลี่ยนไปและมีกลิ่นหอม ดูสิมีเกี๊ยวที่สวยงามและสดใสมาก แม้ว่าข้างในจะไม่ได้สุก แต่เราก็สามารถรอเป็นเวลา 10 นาทีแล้วปล่อยให้หม้อหุงเย็นลงได้ จากนั้นเราก็เปิดออกมาก็จะรสชาติดีเพราะไอน้ำในหม้อหุงข้าวช่วยในการปรุงอาหาร
Pid teā h̄lạng s̄eīyng nkh̄wīd xỳā kin thạnthī txn nī̂ meụ̄̀x prung s̄uk dīlæ̂w s̄ī ca pelī̀yn pị læa mī klìn h̄xm dū s̄i mī keī́yw thī̀ s̄wyngām læa s̄ds̄ı māk mæ̂ẁā k̄ĥāng nı ca mị̀ dị̂ s̄uk tæ̀ reā k̆ s̄āmārt̄h rx pĕn welā 10 nāthī læ̂w pl̀xy h̄ı̂ h̄m̂x h̄ung yĕn lng dị̂ cāk nận reā k̆ peid xxk mā k̆ ca rs̄chāti dī pherāa xị n̂ả nı h̄m̂x h̄ung k̄ĥāw ch̀wy nı kār prung xāh̄ār
 
เราใช้เนยใสทาจานเพื่อให้ออกมาสวยงามโดยไม่ติด ดังนั้นให้เปิดมันหลังจากผ่านไป 10 นาทีแล้วตรวจสอบ หลังจากนั้นก็เกี๊ยวซ่าแสนอร่อย/อันดราลลู คูดูมูลูพร้อมแล้ว พระคเณศจิชอบเกี๊ยวเหล่านี้มาก
Reā chı̂ neys̄ı thā cān pheụ̄̀x h̄ı̂ xxk mā s̄wyngām doy mị̀ tid dạngnận h̄ı̂ peid mạn h̄lạngcāk p̄h̀ān pị 10 nāthī læ̂w trwc s̄xb h̄lạngcāk nận k̆ keī́yw s̀ā s̄æn xr̀xy/xạn drāllū khū dū mūlū phr̂xm læ̂w phra khṇeṣ̄ ci chxb keī́yw h̄el̀ā nī̂ māk
 
อันดราลลู กุดูมูลูเป็นปราพิเศษที่ทุกคนจะถวายในฐานะไนเวดยะบนวินายกชวิถีให้กับพระพิฆเนศจิ นอกจากนี้ยังอร่อยมาก ดีมากมีพัลส์ตรงกลาง ลองใช้สูตรนี้และแจ้งให้เราทราบว่ามันเป็นอย่างไร
Xạn drāllū ku dū mūlū pĕn prā phiṣ̄es̄ʹ thī̀ thuk khn ca t̄hwāy nı ṭ̄hāna nị wed ya bn wi nāy kch wit̄hī h̄ı̂ kạb phra phiḳhneṣ̄ ci nxkcāk nī̂ yạng xr̀xy māk dī mā kmīphạls̄̒ trng klāng lxng chı̂ s̄ūtr nī̂ læa cæ̂ng h̄ı̂ reā thrāb ẁā mạn pĕn xỳāngrị
 

Comments