アンドラル クドゥムルのレシピ | ベラム・ウンドラルの作り方 | クドゥムルの作り方 | ベラム・ウンドラル・クドゥムル・ヴィナーヤカ・チャヴィティ・ナイヴェディヤム | 米粉とベンガルグラムを使ったお菓子 Andoraru kudo~umuru no reshipi | beramu undoraru no tsukurikata | kudo~umuru no tsukurikata | beramu undoraru kudo~umuru vu~ināyaka chavu~iti naivu~ediyamu | beifun to bengaruguramu o tsukatta okashi

    

必要な材料 | Hitsuyōna zairyō:
  • 米粉 - 1カップ | Beifun - 1kappu
  • 牛乳 - 20ml | Gyūnyū - 20 ml
生の米粉を準備するには、まず米粉を取り、牛乳と少しずつ混ぜます。 今度は生地を塊に混ぜずに小さなボールにします。 牛乳を一度入れると生地が薄くなります。 そこで小麦粉を少しずつ加えていきます。 団子/ウンドラルを作るのはとても簡単で、ガネーシュ チャトゥルティの日にガネーシャ神の礼拝に使用することができます。 これらのウンドラル/団子はガネーシャ神に愛されており、礼拝に捧げることができます。 それ以外の場合、法会ではアクシンタの代わりにこれらのウンドララが崇拝されます。
Nama no beifun o junbi suru ni wa, mazu beifun o tori, gyūnyū to sukoshizutsu mazemasu. Kondo wa kiji o katamari ni mazezu ni chīsana bōru ni shimasu. Gyūnyū o ichido ireru to kiji ga usuku narimasu. Sokode komugiko o sukoshizutsu kuwaete ikimasu. Dango/ undoraru o tsukuru no wa totemo kantande, ganēshu chato~uruti no hi ni ganēsha-shin no reihai ni shiyō suru koto ga dekimasu. Korera no undoraru/ dango wa ganēsha-shin ni aisa rete ori, reihai ni sasageru koto ga dekimasu. Sore igai no baai,-hō-kaide wa akushinta no kawarini korera no undorara ga sūhai sa remasu.

必要な材料 | Hitsuyōna zairyō:
  • 米粉 - 500g | Beifun - 500 g
  • ジャガリー - 500g | Jagarī - 500 g
  • ヤムイモ/カルダモン - 10 | Yamuimo/ karudamon - 10
  • ベンガルグラム/チャナダル - 100g | Bengaruguramu/ chanadaru - 100 g
  • ギー - 50g | Gī - 50 g
  • 必要に応じて水をかける | Hitsuyōniōjite mizuwokakeru
 
米粉を作るには、まずお米を取り、水に浸します。 次に水を濾し、布の上で乾かします。 お米の水分が抜けて少しパサつくくらいになったら、ミキサーに入れて粉状にし、小麦粉をまぶします。 米粉をこねるときは水を加えないでください。 米粉を大きな皿に注ぎ、蓋をせずに6〜8時間乾燥させます。 これで米粉は1年間保存できるようになりました。 米粉を自宅で作る代わりに、パック米粉を使うこともできます。
Beifun o tsukuru ni wa, mazu o Amerika o tori, mizu ni hitashimasu. Tsugini mizu o koshi, nuno no ue de kawakashimasu. O Amerika no suibun ga nukete sukoshi pasatsuku kurai ni nattara, mikisā ni irete funjō ni shi, komugiko o mabushimasu. Beifun o koneru toki wa mizu o kuwaenaide kudasai. Beifun o ōkina sara ni sosogi, futa o sezu ni 6 〜 8-jikan kansō sa semasu. Kore de beifun wa 1-nenkan hozon dekiru yō ni narimashita. Beifun o jitaku de tsukuru kawari ni, pakku beifun o tsukau koto mo dekimasu.
  
米粉を注ぐと、ダマのない非常に柔らかい生地が得られます。まず、ベンガルグラム/チャナダルを4〜6時間浸します。 ストーブに火をつけ、鍋を置き、水を注ぎます。 水300mlを注ぎ、ジャガリーをすりおろすか砕いてよく沸騰させます。 ジャガリーが調理されたら、ヤムパウダー/カルダモンパウダーとギーを加えます。 次に、ベンガルグラム/チャナダルから水を濾し、洗い、ジャガリーウォーターに加えます。 最後に米粉を少しずつ加えて混ぜ続けます。 米粉はもう少し必要かもしれないし、少し余るかもしれない。 使用したジャガリーによっては、生地が落ちます。 米粉を加え、生地がかたくなるまで混ぜる。 その後、コンロのスイッチを切り、鍋を脇に置いておきます。 少し火を弱めてから生地を手でこねます。
Beifun o sosogu to, dama no nai hijō ni yawarakai kiji ga e raremasu. Mazu, bengaruguramu/ chanadaru o 4 〜 6-jikan hitashimasu. Sutōbu ni hi o tsuke, nabe o oki, mizu o sosogimasu. Mizu 300 ml o sosogi, jagarī o suri orosu ka kudaite yoku futtō sa semasu. Jagarī ga chōri sa retara, yamupaudā/ karudamonpaudā to gī o kuwaemasu. Tsugini, bengaruguramu/ chanadaru kara mizu o koshi, arai, jagarīu~ōtā ni kuwaemasu. Saigo ni beifun o sukoshizutsu kuwaete maze tsudzukemasu. Beifun wa mōsukoshi hitsuyō kamo shirenaishi, sukoshi amaru kamo shirenai. Shiyō shita jagarī ni yotte wa, kiji ga ochimasu. Beifun o kuwae, kiji ga kataku naru made mazeru. Sonogo, konro no suitchi o kiri, nabe o waki ni oite okimasu. Sukoshi hi o yowamete kara kiji o te de konemasu.
  
次に、アイドリプレートにギーを塗り、プレート全体にグリースを塗ります。 餃子にしたい場合は、同じ生地をこのように薄く作ります。 ギーをイドリプレートに置き、イドリパンに入れて15分間調理します。 イドリパンが吹かれた後にホイッスルが鳴るので待つ必要がなくなりました。
Tsugini, aidoripurēto ni gī o nuri, purēto zentai ni gurīsu o nurimasu. Gyōza ni shitai baai wa, onaji kiji o kono yō ni usuku tsukurimasu. Gī o idoripurēto ni oki, idoripan ni irete 15-funkan chōri shimasu. Idoripan ga fuka reta nochi ni hoissuru ga naru node matsu hitsuyō ga nakunarimashita.
 
笛が鳴ったらストーブの火を消します。 すぐに食べないでください。 しっかり火を通すと色が変わり、いい香りがしてきます。 見てください、とても素敵で明るい団子があります。 中まで火が通っていなくても、10分ほど待って本体が冷めるまで待ちます。 その後、開けると、炊飯器内の蒸気が調理を助けるので、美味しくなります。
Fue ga nattara sutōbu no hi o keshimasu. Sugu ni tabenaide kudasai. Shikkari hiwotōsu to iro ga kawari, ī kaori ga shite kimasu. Mitekudasai, totemo sutekide akarui dango ga arimasu.-Chū made hi ga tōtte inakute mo, 10-bu hodo matte hontai ga sameru made machimasu. Sonogo, akeru to, takuhanki-nai no jōki ga chōri o tasukerunode, oishiku narimasu.
 
ギーをプレートに塗ってあるので、くっつかず綺麗に仕上がります。 10分後に開いて確認してください。 その後、おいしい餃子/ウンドラル、クドゥムルが完成します。 ガネーシュ神はこの餃子がとても好きです。
Gī o purēto ni nutte arunode, kuttsukazu kirei ni shiagarimasu. 10-Bu-go ni aite kakuninshitekudasai. Sonogo, oishī gyōza/ undoraru, kudo~umuru ga kansei shimasu. Ganēshu-shin wa kono gyōza ga totemo sukidesu.
 
アンドラル クドゥムルは、すべての人がヴィナーヤカチャヴィティのナイーヴェーディヤとしてガネーシュ神に捧げる特別なプラサドです。 しかも、とても美味しいです。 真ん中にパルスが入っていてとても良いです。 ぜひこのレシピを試してみて、どうなるか教えてください。
Andoraru kudo~umuru wa, subete no hito ga vu~ināyakachavu~iti no naīvu~ēdiya to shite ganēshu-shin ni sasageru tokubetsuna purasadodesu. Shikamo, totemo oishīdesu. Man'naka ni parusu ga haitte ite totemo yoidesu. Zehi kono reshipi o tameshite mite, dō naru ka oshietekudasai.
 

Comments