วิธีทำบราวนี่โปรตีน | ลัดดูเพื่อสุขภาพและอร่อย กินบราวนี่วันละครั้งเพื่อแคลเซียม ฮีโมโกลบิน และโปรตีน วิธีทำโปรตีนลัดโด/ลัดดู | กินลัดดูวันละครั้งเพื่อเพิ่มแคลเซียม ฮีโมโกลบิน โปรตีน Wiṭhī thả brā wnī̀ portīn | lạd dū pheụ̄̀x s̄uk̄hp̣hāph læa xr̀xy kin brā wnī̀ wạn la khrậng pheụ̄̀x khælseīym ḥī mo ko lbin læa portīn wiṭhī thả portīn lạd do/lạd dū | kin lạd dū wạn la khrậng pheụ̄̀x pheìm khælseīym ḥī mo ko lbin portīn

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
  • เมล็ดงา - 500ก | Mel̆d ngā - 500k
  • ถั่วลิสง - 500ก | t̄hạ̀w lis̄ng - 500k
  • เมล็ดแฟลกซ์/เมล็ดฟาลัก - 500 ก | mel̆d fælks̒/mel̆d fā lạk - 500 k
  • น้ำตาลโตนด - 750 ก | n̂ảtāl tond - 750 k
  • ชาร์ดัมส์ - 10 | chār̒dạms̄̒ - 10
  
ขั้นแรกให้ตั้งกะได/กระทะแล้วจุดไฟแล้วตั้งไฟปานกลาง ตอนนี้ใส่เมล็ดงาลงในกระทะแล้วทอดจนมีกลิ่นหอม เมื่อเมล็ดงาเปลี่ยนสีเล็กน้อย ให้นำออกมาพักให้เย็นลงในจาน ตอนนี้เทถั่วลิสงลงใน kadai แล้วทอด หลังจากย่างดีแล้ว ให้นำถั่วลิสงออกแล้วพักไว้ให้เย็น ตอนนี้ใส่เมล็ดแฟลกซ์ มันเทศ/กระวานลงในกระทะแล้วทอด หลังจากทอดให้เข้ากันดีแล้วพักให้เย็นลงด้วย
K̄hận ræk h̄ı̂ tậng kadị/kratha læ̂w cud fị læ̂w tậng fị pānklāng txn nī̂ s̄ı̀ mel̆d ngā lng nı kratha læ̂w thxd cn mī klìn h̄xm meụ̄̀x mel̆d ngā pelī̀yn s̄ī lĕkn̂xy h̄ı̂ nả xxk mā phạk h̄ı̂ yĕn lng nı cān txn nī̂ the t̄hạ̀w lis̄ng lng nı kadai læ̂w thxd h̄lạngcāk ỳāng dīlæ̂w h̄ı̂ nả t̄hạ̀w lis̄ng xxk læ̂w phạk wị̂ h̄ı̂ yĕn txn nī̂ s̄ı̀ mel̆d fælks̒ mạntheṣ̄/krawān lng nı kratha læ̂w thxd h̄lạngcāk thxd h̄ı̂ k̄hêā kạn dīlæ̂w phạk h̄ı̂ yĕn lng d̂wy
  
ตอนนี้เอาน้ำตาลโตนดแล้วขูดมัน หรือทำเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วบดให้เหนียวนุ่ม อย่าเติมน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจด้วย (ผงน้ำตาลโตนดสามารถใช้แทนน้ำตาลโตนดได้) ตอนนี้บดเมล็ดแฟลกซ์ เมล็ดงา และถั่วลิสงในเครื่องผสม ตอนนี้เพิ่มน้ำตาลโตนด / ผงน้ำตาลโตนดลงในผงนั้นและผสมให้เข้ากัน ตอนนี้ม้วนเป็นลูกบอลเล็ก ๆ สมมติว่ามีการเตรียมลัดดูที่อร่อยและดีต่อสุขภาพไว้แล้ว หากเด็กมีแคลเซียมต่ำควรรับประทานเมล็ดงา ทำเช่นนี้และกินบราวนี่หนึ่งครั้งต่อวัน แคลเซียมจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากนี้เมล็ดแฟลกซ์ยังดีต่อหัวใจอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยลดคอเลสเตอรอล ถั่วลิสงก็เป็นไขมันดีเช่นกัน อย่าลืมดูและแสดงความคิดเห็น
Txn nī̂ xeā n̂ảtāl tond læ̂w k̄hūd mạn h̄rụ̄x thảpĕn chîn lĕk«læ̂w bd h̄ı̂ h̄enīyw nùm xỳā teim n̂ả doy mị̀ dị̂ tậngcı d̂wy (p̄hng n̂ảtāl tond s̄āmārt̄h chı̂ thæn n̂ảtāl tond dị̂) txn nī̂ bd mel̆d fælks̒ mel̆d ngā læa t̄hạ̀w lis̄ng nı kherụ̄̀xng p̄hs̄m txn nī̂ pheìm n̂ảtāl tond/ p̄hng n̂ảtāl tond lng nı p̄hng nận læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn txn nī̂ m̂wn pĕn lūkbxl lĕk «s̄mmti ẁā mī kārte rī ym lạd dū thī̀ xr̀xy læa dī t̀x s̄uk̄hp̣hāph wị̂ læ̂w h̄āk dĕk mī khælseīym t̀ả khwr rạbprathān mel̆d ngā thả chèn nī̂ læa kin brā wnī̀ h̄nụ̀ng khrậng t̀x wạn khælseīym ca pheìm k̄hụ̂n xỳāng næ̀nxn nxkcāk nī̂ mel̆d fælks̒ yạng dī t̀x h̄ạwcı xīk d̂wy nxkcāk nī̂ yạng ch̀wy ld khxles̄texrxl t̄hạ̀w lis̄ng k̆ pĕn k̄hịmạndī chèn kạn xỳā lụ̄m dū læa s̄ædng khwām khidh̄ĕn

Comments