แกงง่ายๆ วัตถุดิบน้อย | วิธีทำแกงดงดากายะ | ลองแกงนี้กับ Dondakaya | วิธีทำแกงกะหรี่มะระ | สูตรแกงกะหรี่มะระอร่อยมาก | แกงทิงโดร่า | วีจี แกงค็อกซีเนีย | เตรียมแกงกับ Gherkin Kæng ng̀āy«wạtt̄hudib n̂xy | wiṭhī thả kæng dng dākā ya | lxng kæng nī̂ kạb Dondakaya | wiṭhī thả kæng kah̄rī̀ mara | s̄ūtr kæng kah̄rī̀ mara xr̀xy māk | kæng thing do r̀ā | wīcī kæng kh̆ xk sī neīy | terīym kæng kạb Gherkin

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
 • ทินโดร่า  /ตำลึง /ผักค็อกซีเนีย / ค็อกซีเนีย / เกอร์คิน - 250g | Thin do r̀ā /tảlụng/p̄hạk kh̆ xk sī neīy/ kh̆ xk sī neīy/ ke xr̒khin - 250g
 • มะพร้าวสด - 60 ก | maphr̂āw s̄d - 60 k
 • หัวหอม - 1 | h̄ạw h̄xm - 1
 • ถั่วลิสง - 30 กรัม | hạ̀w lis̄ng - 30 krạm
 • เบงกอลแกรม/ชานาดาล - 2 ช้อนชา | bengkxl kæ rm/chā nā dāl - 2 cĥxn chā
 • เมล็ดมัสตาร์ด - 1 ช้อน | mel̆d mạs̄tār̒d - 1 cĥxn
 • เมล็ดยี่หร่า - 1 ช้อนชา | mel̆d yī̀h̄r̀ā - 1 cĥxn chā
 • น้ำมัน - 2 ช้อนชา | n̂ảmạn - 2 cĥxn chā
 • ขมิ้น - 1 ช้อนชา | k̄hmîn - 1 cĥxn chā
 • ใบแกงบ้าง | bı kæng b̂āng
 • ใบผักชีเล็กน้อย | bı p̄hạkchī lĕkn̂xy
 • พริกแดง/พริกแดงแห้ง – 3 | phrik dæng/phrik dæng h̄æ̂ng – 3
 • เกลือเพื่อลิ้มรส | kelụ̄x pheụ̄̀x lîm rs̄
 • ผงพริก - 2 ช้อนชา | p̄hng phrik - 2 cĥxn chā
ขั้นแรกให้เราทราบว่าเหตุใดเราจึงใช้ตำลึงและส่วนผสมช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีได้อย่างไรมะขามป้อมช่วยย่อยอาหาร มีเส้นใยที่ช่วยในการย่อยอาหาร ผักชนิดนี้จึงเพิ่มความหยาบให้กับอุจจาระและช่วยให้สามารถกำจัดปริมาณมากได้อย่างราบรื่น มะระยังช่วยรักษาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องผูก แผลในกระเพาะอาหาร และโรคต่างๆ มะขามป้อมรักษาโรคได้หลายชนิด คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของ Ivy Gourd มีส่วนรับผิดชอบต่อความชราและโรคความเสื่อมอื่นๆ ตำลึงใช้แก้ไข้ หอบหืด ดีซ่าน โรคเรื้อน แก้ปัญหาลำไส้ ประชาชนรับประทานตำลึงรักษาโรคเบาหวาน โรคหนองใน ไอวี่มะระเป็นแหล่งโพแทสเซียมที่อุดมไปด้วย แร่ธาตุนี้จำเป็นต่อสุขภาพที่ดีที่สุดของหัวใจโดยควบคุมการไหลเวียนของเลือดและป้องกันโรคหัวใจด้วย
K̄hận ræk h̄ı̂ reā thrāb ẁā h̄etu dı reā cụng chı̂ tảlụng læa s̄̀wnp̄hs̄m ch̀wy h̄ı̂ reā mī s̄uk̄hp̣hāph thī̀ dī dị̂ xỳāngrị mak̄hāmp̂xm ch̀wy ỳxy xāh̄ār mī s̄ênyı thī̀ ch̀wy nı kār ỳxy xāh̄ār p̄hạk chnid nī̂ cụng pheìm khwām h̄yāb h̄ı̂ kạb xuccāra læa ch̀wy h̄ı̂ s̄āmārt̄h kảcạd primāṇ māk dị̂ xỳāng rābrụ̄̀n mara yạng ch̀wy rạks̄ʹā khwām p̄hid pkti k̄hxng rabb thāng dein xāh̄ār chèn tĥxngp̄hūk p̄hæl nı krapheāa xāh̄ār læa rokh t̀āng«mak̄hāmp̂xm rạks̄ʹā rokh dị̂ h̄lāy chnid khuṇs̄mbạti t̂ān xnumūl xis̄ra k̄hxng Ivy Gourd mī s̄̀wn rạbp̄hidchxb t̀x khwām chrā læa rokh khwām s̄eụ̄̀x mxụ̄̀n«tảlụng chı̂ kæ̂ k̄hị̂ h̄xbh̄ụ̄d dīs̀ān rokh reụ̄̂xn kæ̂ pạỵh̄ā lảs̄ị̂ prachāchn rạbprathān tảlụng rạks̄ʹā rokh beāh̄wān rokh h̄nxngnı xị wī̀ mara pĕn h̄æl̀ng phothæs̄seīym thī̀ xudm pị d̂wy ræ̀ ṭhātu nī̂ cảpĕn t̀x s̄uk̄hp̣hāph thī̀ dī thī̀s̄ud k̄hxng h̄ạwcı doy khwbkhum kār h̄ịl weīyn k̄hxng leụ̄xd læa p̂xngkạn rokh h̄ạwcı d̂wy
ขั้นแรกให้ตั้งไฟบนเตาแล้วใส่กระทะลงไป ตั้งน้ำมันให้ร้อน ตอนนี้เพิ่มเมล็ดมัสตาร์ดและเมล็ดยี่หร่าแล้วทอด จากนั้นใส่หัวหอมสับละเอียดแล้วทอดให้เข้ากัน ตอนนี้หั่นทินโดร่า / มะระไอวี่ / ดอนดากายะเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพิ่มชิ้นทินโดร่าลงในหัวหอมแล้วทอดให้เข้ากัน
K̄hận ræk h̄ı̂ tậng fị bn teā læ̂w s̄ı̀ kratha lng pị tậng n̂ảmạn h̄ı̂ r̂xn txn nī̂ pheìm mel̆d mạs̄tār̒d læa mel̆d yī̀h̄r̀ā læ̂w thxd cāk nận s̄ı̀ h̄ạw h̄xm s̄ạb laxeīyd læ̂w thxd h̄ı̂ k̄hêā kạn txn nī̂ h̄ạ̀n thin do r̀ā/ mara xị wī̀ / dxn dākā ya pĕn chîn lĕk «pheìm chîn thin do r̀ā lng nı h̄ạw h̄xm læ̂w thxd h̄ı̂ k̄hêā kạn
  
ตอนนี้ใส่กระทะอีกใบแล้วเติมน้ำมันลงไป และหลังจากที่กระทะร้อนแล้ว ให้ใส่เบงกอลแกรม/ชานาดาล และถั่วลิสง/ถั่วลิสง แล้วทอดให้เข้ากัน ถ้าทอดดีก็เอาออกมาพักไว้ ใส่ชิ้นมะพร้าวสดและพริกแดงแห้งลงในโถผสม แล้วบดให้เป็นผง/แป้งบางๆ หลังจากที่ชิ้นส่วนของทินโดร่าทอดได้ดีแล้ว ให้เติมเกลือ ผงพริก และขมิ้นลงไปผัด ตอนนี้เพิ่มใบแกงและทอดให้เข้ากัน สุดท้ายใส่ผงมะพร้าวและผสมให้เข้ากัน ใส่มะพร้าวแล้วเกลือแกงอาจจะไม่เพียงพอ หากเกลือไม่เพียงพอ ให้เติมเกลือเพิ่มเล็กน้อยตามชอบ หลังจากนั้นใส่เบงกอลแกรม/ชานาดาลที่คั่วแล้ว และถั่วลิสง/ถั่วลิสงลงในแกงและผสมให้เข้ากัน โรยหน้าด้วยใบผักชีเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นแกงดงดากายะ/แกงมะระที่อร่อยและดีต่อสุขภาพก็พร้อมเสิร์ฟ เตรียมของให้เรียบร้อย แล้วจะมาแจ้งให้ทราบครับ..
Txn nī̂ s̄ı̀ kratha xīk bı læ̂w teim n̂ảmạn lng pị læa h̄lạngcāk thī̀ kratha r̂xn læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ bengkxl kæ rm/chā nā dāl læa t̄hạ̀w lis̄ng/t̄hạ̀w lis̄ng læ̂w thxd h̄ı̂ k̄hêā kạn t̄ĥā thxd dī k̆ xeā xxk mā phạk wị̂ s̄ı̀ chîn maphr̂āw s̄d læa phrik dæng h̄æ̂ng lng nı t̄ho p̄hs̄m læ̂w bd h̄ı̂ pĕn p̄hng/pæ̂ng bāng«h̄lạngcāk thī̀ chîn s̄̀wn k̄hxng thin do r̀ā thxd dị̂ dīlæ̂w h̄ı̂ teim kelụ̄x p̄hng phrik læa k̄hmîn lng pị p̄hạd txn nī̂ pheìm bı kæng læa thxd h̄ı̂ k̄hêā kạn s̄udtĥāy s̄ı̀ p̄hng maphr̂āw læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn s̄ı̀ maphr̂āw læ̂w kelụ̄xkæng xāc ca mị̀ pheīyngphx h̄āk kelụ̄x mị̀ pheīyngphx h̄ı̂ teim kelụ̄x pheìm lĕkn̂xy tām chxb h̄lạngcāk nận s̄ı̀ bengkxl kæ rm/chā nā dāl thī̀ khạ̀w læ̂w læa t̄hạ̀w lis̄ng/t̄hạ̀w lis̄ng lng nı kæng læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn royh̄n̂ā d̂wy bı p̄hạkchī pĕn khrậng s̄udtĥāy h̄lạngcāk nận kæng dng dākā ya/kæng mara thī̀ xr̀xy læa dī t̀x s̄uk̄hp̣hāph k̆ phr̂xm s̄eir̒f terīym k̄hxng h̄ı̂ reīybr̂xy læ̂w ca mā cæ̂ng h̄ı̂ thrāb khrạb..

Comments