ไก่ สูตรข้าวหมกบริยานี | วิธีทำไก่ ข้าวหมกบริยานี | ไก่โฮมเมดที่ดีที่สุด ข้าวหมกบริยานี | หม้ออัดแรงดันไก่ สูตรข้าวหมกบริยานี | ข้าวหมกไก่ที่เรียบง่ายและอร่อย Kị̀ s̄ūtr k̄ĥāwh̄mk bri yānī | wiṭhī thả kị̀ k̄ĥāwh̄mk bri yānī | kị̀ ḥom med thī̀ dī thī̀s̄ud k̄ĥāwh̄mk bri yānī | h̄m̂x xạd ræng dạn kị̀ s̄ūtr k̄ĥāwh̄mk bri yānī | k̄ĥāwh̄mk kị̀ thī̀ reīyb ng̀āy læa xr̀xy

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
 • น้ำมัน - 5 ช้อน | N̂ảmạn - 5 cĥxn
 • ข้าวบาสมาติ - 1กก | k̄ĥāw bā s̄mā ti - 1kk
 • ไก่ - 500ก | kị̀ - 500k
 • มะเขือเทศ - 1 | mak̄heụ̄xtheṣ̄ - 1
 • หัวหอม - 2 | h̄ạw h̄xm - 2
 • เม็ดมะม่วงหิมพานต์ - 10 | mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ - 10
 • ขมิ้น - 2 ช้อน | k̄hmîn - 2 cĥxn
 • พริกเขียว - 2 | phrik k̄heīyw - 2
 • เกลือตามรสนิยม | kelụ̄x tām rs̄niym
 • พริกป่น - 3-4 ช้อน | phrik p̀n - 3-4 cĥxn
 • ขิงกระเทียมวาง - 2 ช้อน | k̄hing kratheīym wāng - 2 cĥxn
 • การัม มาซาลา - 2 ช้อน | Kā rạm mā sā lā - 2 cĥxn
 • นมเปรี้ยว/โยเกิร์ต - 2 ช้อนชา | nm perī̂yw/yo keir̒t - 2 cĥxn chā
 • ดอกอานาสา / สตาร์อานาซ่า - 1  | dDxk xā nās̄ā / S̄ tār̒ xā nā s̀ā - 1
 • กระวานดำ - 1 | krawān dả - 1
 • พริกไทยดำ - 5 | phrikthịydả - 5
 • คทา/จาปาตรี - 1 | khthā/cā pā trī - 1
 • กานพลู - 5 | kānphlū - 5
 • อบเชย - 2 | xbchey - 2
 • กระวาน - 2 | krawān - 2
 • นัทเมฆ / จาจิกายะ - 1 | nạth meḳh/ cā ci kā ya - 1
 • นุ่นหน่อ / อราธี โมกกู - 1 | nùn h̄ǹx/ Xrāṭhī mok kū - 1
 • ใบกระวาน - 2 | bı krawān - 2
 • ชาห์จีรา - 1 ช้อน | chāh̄̒ cī rā - 1 cĥxn
 • หญ้าฝรั่นเหน็บแนม | h̄ỵ̂āf̄rạ̀n h̄en̆bnæm
 • วัวเนยใส - 3 ช้อน | wạw neys̄ı - 3 cĥxn
 • ผักชีใบนิดหน่อย | p̄hạkchī bı nidh̄ǹxy
 • ใบสะระแหน่น้อย | bı s̄arah̄æǹ n̂xy
 • แกงมีใบน้อย | kæng mī bı n̂xy
 
ขั้นแรกให้เอาไก่ใส่ชามแล้วล้างให้สะอาดแล้วพักไว้ ใส่เกลือ พริกไทย/ผงพริก ขมิ้น นมเปรี้ยว/โยเกิร์ต ขิงบด การัม มาซาล่า และผสมให้เข้ากัน ผสมให้เข้ากันแล้วห่อแล้วนำไปแช่ตู้เย็น (ต้องหมักไว้ 30 นาที) เติมน้ำลงในข้าวบาสมาติแล้วล้าง ตอนนี้สะเด็ดน้ำออกจากข้าวแล้วพักไว้ (คุณสามารถใส่ในชามที่มีรูพรุนแล้วกรองน้ำออก)
K̄hận ræk h̄ı̂ xeā kị̀ s̄ı̀ chām læ̂w l̂āng h̄ı̂ s̄axād læ̂w phạk wị̂ s̄ı̀ kelụ̄x phrikthịy/p̄hng phrik k̄hmîn nm perī̂yw/yo keir̒t k̄hing bd kā rạm mā sā l̀ā læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn læ̂w h̄̀x læ̂w nả pị chæ̀ tū̂ yĕn (t̂xng h̄mạk wị̂ 30 nāthī) teim n̂ảlng nı k̄ĥāw bā s̄mā ti læ̂w l̂āng txn nī̂ s̄adĕd n̂ả xxk cāk k̄ĥāw læ̂w phạk wị̂ (khuṇ s̄āmārt̄h s̄ı̀ nı chām thī̀ mī rū phrun læ̂wk rxng n̂ả xxk)
 
ตอนนี้ตั้งกระทะแล้วใส่เนยใส 1 ช้อนลงไป จากนั้นเมื่อร้อนก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปทอด เมื่อเม็ดมะม่วงหิมพานต์สุกแล้ว ให้นำออกมาพักไว้ ตอนนี้ใส่กะได/หม้อหุงข้าวแล้วจุดเตาและทอดหัวหอมลงไป ทอดจนเป็นสีน้ำตาลเข้ม จากนั้นนำหัวหอมทอดออกมาพักใส่จานอีกใบ ตอนนี้ใส่ในกะได/หม้อหุงข้าวใบเดียวกัน และหลังจากให้ความร้อนแล้ว ใส่ดอกอนาสา/ดอกดาว มันเทศดำ/กระวานดำ คทา กานพลู อบเชย มันเทศ/กระวานเขียว พริกไทยดำ ลูกจันทน์เทศ/จะจิกายะ ดอกตูม/มราฐีมอกกู อ่าว ใบไม้แล้วทอด เพิ่มพริกเขียวสับและหัวหอมแล้วทอด หลังจากทอดได้ดีแล้ว ให้ใส่มะเขือเทศลงไปผัดเบาๆ
Txn nī̂ tậng kratha læ̂w s̄ı̀ neys̄ı 1 cĥxn lng pị cāk nận meụ̄̀x r̂xn k̆ s̄ı̀ mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ lng pị thxd meụ̄̀x mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ s̄uk læ̂w h̄ı̂ nả xxk mā phạk wị̂ txn nī̂ s̄ı̀ kadị/h̄m̂x h̄ung k̄ĥāw læ̂w cud teā læa thxd h̄ạw h̄xm lng pị thxd cn pĕn s̄ī n̂ảtāl k̄hêm cāk nận nả h̄ạw h̄xm thxd xxk mā phạk s̄ı̀ cān xīk bı txn nī̂ s̄ı̀ nı kadị/h̄m̂x h̄ung k̄ĥāw bı deīywkạn læa h̄lạngcāk h̄ı̂ khwām r̂xn læ̂w s̄ı̀ dxk x nās̄ā/dxk dāw mạntheṣ̄ dả/krawān dả khthā kānphlū xbchey mạntheṣ̄/krawān k̄heīyw phrikthịydả lūk cạnthn̒theṣ̄/ca ci kā ya dxk tūm/mrāṭ̄hī mx kkū x̀āw bımị̂ læ̂w thxd pheìm phrik k̄heīyw s̄ạb læa h̄ạw h̄xm læ̂w thxd h̄lạngcāk thxd dị̂ dīlæ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ mak̄heụ̄xtheṣ̄ lng pị p̄hạd beā«
  
ตอนนี้เพิ่มไก่หมักแล้วทอด ปล่อยให้มันปรุงจนกลิ่นดิบหายไป ตอนนี้ใส่ข้าวบาสมาติที่ล้างแล้วและใบแกงแล้วผสมให้เข้ากัน ผัดข้าวเป็นเวลา 2 นาที ตอนนี้เติมน้ำลงในข้าว สำหรับข้าวหนึ่งแก้ว (1 แก้ว) ควรเติมน้ำหนึ่งในสี่แก้ว (1 แก้ว) + น้ำ 1/4 (สี่แก้ว) ผสมข้าวทั้งหมดให้เข้ากัน
Txn nī̂ pheìm kị̀ h̄mạk læ̂w thxd pl̀xy h̄ı̂ mạn prung cn klìn dib h̄āy pị txn nī̂ s̄ı̀ k̄ĥāw bā s̄mā ti thī̀ l̂āng læ̂w læa bı kæng læ̂w p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn p̄hạd k̄ĥāw pĕn welā 2 nāthī txn nī̂ teim n̂ảlng nı k̄ĥāw s̄ảh̄rạb k̄ĥāw h̄nụ̀ng kæ̂w (1 kæ̂w) khwr teim n̂ả h̄nụ̀ng nı s̄ī̀ kæ̂w (1 kæ̂w) + n̂ả 1/4 (s̄ī̀ kæ̂w) p̄hs̄m k̄ĥāw thậngh̄md h̄ı̂ k̄hêā kạn
 
ลิ้มรสน้ำและเติมเกลือให้เพียงพอหากจำเป็น เพิ่มชาจีรา ใบไม้แห้ง และผักชี และผสมให้เข้ากัน ปิดฝากระทะแล้วปล่อยให้ปรุงด้วยไฟปานกลางประมาณ 40-50 นาที หลังจากผ่านไปตรงกลาง 30 นาที เมื่อน้ำลดลงในขณะที่ข้าวกำลังหุง ให้เปิดฝาออกหนึ่งครั้ง ใส่เนยใส หญ้าฝรั่น และหัวหอมทอดลงไป ปิดฝาอีกครั้ง
Lîm rs̄ n̂ả læa teim kelụ̄x h̄ı̂ pheīyngphx h̄āk cảpĕn pheìm chā cī rā bımị̂ h̄æ̂ng læa p̄hạkchī læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn pid f̄āk ra tha læ̂w pl̀xy h̄ı̂ prung d̂wy fị pānklāng pramāṇ 40-50 nāthī h̄lạngcāk p̄h̀ān pị trng klāng 30 nāthī meụ̄̀x n̂ả ld lng nı k̄hṇa thī̀ k̄ĥāw kảlạng h̄ung h̄ı̂ peid f̄ā xxk h̄nụ̀ng khrậng s̄ı̀ neys̄ı h̄ỵ̂āf̄rạ̀n læa h̄ạw h̄xm thxd lng pị pid f̄ā xīk khrậng 
 
ปิดท้ายด้วยผักชี ใบสะระแหน่ และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด ปิดเตาไว้ 2 นาที เพียงเท่านี้ ข้าวหมกบริยานีไก่กรอบก็พร้อมแล้ว ชิมแล้วเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไง คุณสามารถทำข้าวหมกบริยานีไก่ที่บ้านได้โดยไม่ต้องใช้สีผสมอาหาร แถมยังมีสีสันและกลิ่นหอมมากอีกด้วย ไก่อร่อยและอร่อย ข้าวหมกบริยานีพร้อมเสิร์ฟแล้ว ไก่ ข้าวหมกบริยานีกับไรต้าเป็นส่วนผสมที่ลงตัว คุณสามารถรับประทานข้าวหมกบริยานีนี้โดยใช้มาซาล่าน้อยลงได้ หากคุณต้องการมาซาล่าเพิ่ม คุณสามารถเพิ่มมะเขือเทศ หัวหอม เพิ่มได้อีกเล็กน้อย
Pid tĥāy d̂wy p̄hạkchī bı s̄arah̄æǹ læa mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ thxd pid teā wị̂ 2 nāthī pheīyng thèā nī̂ k̄ĥāwh̄mk bri yānī kị̀ krxb k̆ phr̂xm læ̂w chim læ̂w lèā h̄ı̂ fạng ẁā pĕn yạng ngị khuṇ s̄āmārt̄h thả k̄ĥāwh̄mk bri yānī kị̀ thī̀ b̂ān dị̂ doy mị̀ t̂xng chı̂ s̄ī p̄hs̄m xāh̄ār t̄hæm yạng mī s̄īs̄ạn læa klìn h̄xm māk xīk d̂wy kị̀ xr̀xy læa xr̀xy k̄ĥāwh̄mk bri yānī phr̂xm s̄eir̒f læ̂w kị̀ k̄ĥāwh̄mk bri yānī kạb rị t̂ā pĕn s̄̀wnp̄hs̄m thī̀ lngtạw khuṇ s̄āmārt̄h rạbprathān k̄ĥāwh̄mk bri yānī nī̂ doy chı̂ mā sā l̀ā n̂xy lng dị̂ h̄āk khuṇ t̂xngkār mā sā l̀ā pheìm khuṇ s̄āmārt̄h pheìm mak̄heụ̄xtheṣ̄ h̄ạw h̄xm pheìm dị̂ xīk lĕkn̂xy

เคล็ดลับ | Khel̆d lạb:
1. ผู้ที่ต้องการทำข้าวหมกบริยานีในหม้อหุงข้าวควรทำแบบเดียวกับข้างต้น แล้วเทน้ำข้าวลงในกะได จากนั้นจึงใส่ไก่กับมาซาล่าลงในหม้อหุงข้าว ใส่ผักชี ใบสะระแหน่ เนยใส หัวหอมทอดลงในข้าวแล้วปิดหม้อหุงข้าว ตอนนี้รอนกหวีด 3 ครั้งแล้วปล่อยให้เย็นสนิท หลังจากที่ไอน้ำลดลง ข้าวและชิ้นต่างๆ ก็สุกเพียงพอ มีแนวโน้มจะดิบหากเราเปิดเร็ว ในตอนท้ายเติมเนยใสหากต้องการ ปิดฝาไว้ 2 นาที ตกแต่งด้วยใบผักชีและใบสะระแหน่ ระหว่างเสิร์ฟ ให้ผสมข้าวหมกบริยานีจากบนลงล่าง การทำเช่นนี้ผักชีและใบสะระแหน่จะไม่คงความดิบ ถ้าเราผสมข้าวหมกบริยานีจากบนลงล่าง เราก็จะได้รสชาติของไก่และเครื่องเทศ Biryani ที่อร่อยและอร่อยมากที่คุณจะได้รับโดยใช้สูตรนี้
P̄hū̂ thī̀ t̂xngkār thả k̄ĥāwh̄mk bri yānī nı h̄m̂x h̄ung k̄ĥāw khwr thả bæb deīyw kạb k̄ĥāng t̂n læ̂w the n̂ảk̄ĥāw lng nı kadị cāk nận cụng s̄ı̀ kị̀ kạb mā sā l̀ā lng nı h̄m̂x h̄ung k̄ĥāw s̄ı̀ p̄hạkchī bı s̄arah̄æǹ neys̄ı h̄ạw h̄xm thxd lng nı k̄ĥāw læ̂w pid h̄m̂x h̄ung k̄ĥāw txn nī̂ rx nkh̄wīd 3 khrậng læ̂w pl̀xy h̄ı̂ yĕn s̄nith h̄lạngcāk thī̀ xị n̂ả ld lng k̄ĥāw læa chîn t̀āng«k̆ s̄uk pheīyngphx mī næwnôm ca dib h̄āk reā peid rĕw nı txn tĥāy teim neys̄ı h̄āk t̂xngkār pid f̄ā wị̂ 2 nāthī tktæ̀ng d̂wy bı p̄hạkchī læa bı s̄arah̄æǹ rah̄ẁāng s̄eir̒f h̄ı̂ p̄hs̄m k̄ĥāwh̄mk bri yānī cāk bn lng l̀āng kār thả chèn nī̂ p̄hạkchī læa bı s̄arah̄æǹ ca mị̀ khng khwām dib t̄ĥā reā p̄hs̄m k̄ĥāwh̄mk bri yānī cāk bn lng l̀āng reā k̆ ca dị̂ rs̄chāti k̄hxng kị̀ læa kherụ̄̀xngtheṣ̄ Biryani thī̀ xr̀xy læa xr̀xy māk thī̀ khuṇ ca dị̂ rạb doy chı̂ s̄ūtr nī̂

2.สำหรับข้าว 250 กรัม ใส่เกลือ 1 ช้อนชาลงในข้าวไก่และข้าวบาสมาติได้ คุณสามารถเพิ่มเกลือได้มากเท่าที่คุณต้องการ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของเกลือที่คุณใช้หรือตามรสนิยม
S̄ảh̄rạb k̄ĥāw 250 krạm s̄ı̀ kelụ̄x 1 cĥxn chā lng nı k̄ĥāw kị̀ læa k̄ĥāw bā s̄mā ti dị̂ khuṇ s̄āmārt̄h pheìm kelụ̄x dị̂ māk thèā thī̀ khuṇ t̂xngkār k̄hụ̂n xyū̀ kạb yī̀h̄̂x k̄hxng kelụ̄x thī̀ khuṇ chı̂ h̄rụ̄x tām rs̄niym

3.เมื่อเราใส่เกลือในข้าวหมกบริยานี เราต้องใส่เกลือลงไปในข้าวด้วย หากเกลือมากเกินไป ให้เติมน้ำมะนาวครึ่งฝานลงในข้าว
Meụ̄̀x reā s̄ı̀ kelụ̄x nı k̄ĥāwh̄mk bri yānī reā t̂xng s̄ı̀ kelụ̄x lng pị nı k̄ĥāw d̂wy h̄āk kelụ̄x māk keinpị h̄ı̂ teim n̂ả manāw khrụ̀ng f̄ān lng nı k̄ĥāw​.

4.ถ้าล้างข้าวบาสมาติและสะเด็ดน้ำหนึ่งชั่วโมงก่อนทำข้าวหมกบริยานี ข้าวหมกบริยานีจะอร่อยมาก
T̄ĥā l̂āng k̄ĥāw bā s̄mā ti læa s̄adĕd n̂ả h̄nụ̀ng chạ̀wmong k̀xn thả k̄ĥāwh̄mk bri yānī k̄ĥāwh̄mk bri yānī ca xr̀xy māk

Comments