กงกุระ ปชาดี | สีน้ำตาล ออกจาก ชัทนีย์ | สูตรกงกุระดอง Kng kura p chā dī | s̄ī n̂ảtāl xxk cāk chạth nīy̒ | s̄ūtr kng kura dxng

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
 • กงกุระ /ใบสีน้ำตาล - 250gm | Kng kura /bı s̄ī n̂ảtāl - 250gm
 • พริกเขียว – 2 | phrik k̄heīyw – 2
 • ผักชี - 3 ช้อนชา | p̄hạkchī - 3 cĥxn chā
 • Fenugreek - 1/2 ช้อนชา | Fenugreek - 1/2 cĥxn chā
 • พริกแดงแห้ง – 10 | phrik dæng h̄æ̂ng – 10
 • ยี่หร่า - 2 ช้อนชา | yī̀h̄r̀ā - 2 cĥxn chā
 • เมล็ดงา – 2 ช้อนชา (ไม่จำเป็น) | mel̆d ngā – 2 cĥxn chā (mị̀ cảpĕn)
 • หน่อกระเทียม - 10 | h̄ǹx kratheīym - 10
 • เกลือเพื่อลิ้มรส | kelụ̄x pheụ̄̀x lîm rs̄
 • ผงกระหรี่เล็กน้อย | p̄hngk ra h̄rī̀ lĕkn̂xy
 • น้ำมัน - 2 ช้อนชา | n̂ảmạn - 2 cĥxn chā
 • เบงกอลกรัม / ชานาดาล - 1 ช้อนชา | bengkxl krạm/ chā nā dāl - 1 cĥxn chā
 • หัวหอม – 1 (ไม่จำเป็น) | h̄ạw h̄xm – 1 (mị̀ cảpĕn)
  
ก่อนอื่นให้ล้างกงกุระให้สะอาด เด็ดใบออกและพักไว้ ในระหว่างนี้ให้ตั้งกระทะแล้วจุดเตาแล้วตั้งไฟให้ร้อน หลังจากที่ร้อนแล้ว ให้ใส่เมล็ดผักชีและฟีนูกรีกลงไปผัด ทอดเสร็จแล้วก็ตักใส่จานพักไว้ ตอนนี้ผัดพริกแห้งเป็นเวลา 2 นาทีแล้วพักไว้ นำพริกออกมาใส่จาน อย่าทอดนานเพราะจะดำเร็ว ตอนนี้ทอดเมล็ดยี่หร่าในกระทะเดียวกัน ถ้าคุณชอบคุณสามารถทอดเมล็ดงาแล้วเติมลงไปได้ แคลเซียมดีถ้าคุณกินเมล็ดงา คนไม่ชอบงาควรเลี้ยงแบบนี้ นอกจากนี้ใบคงกุระ/ซอเรลยังมีรสเปรี้ยวมาก การเติมงาจะลดความเปรี้ยวลงเล็กน้อย ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่งาลงไป หลังจากการคั่วแล้ว ให้นำเมล็ดยี่หร่าและงาออกมาพักไว้และปล่อยให้เย็น ตอนนี้ใส่ใบกงกุระ/สีน้ำตาลและพริกเขียวในกะไดแล้วทอด น้ำมาจากใบคงกุระ/สีน้ำตาลและมีน้อยมาก หลังจากที่น้ำลดลงและใบอ่อนแล้ว ให้นำออกมาพักให้เย็นลง
K̀xn xụ̄̀n h̄ı̂ l̂āng kng kura h̄ı̂ s̄axād dĕd bı xxk læa phạk wị̂ nı rah̄ẁāng nī̂ h̄ı̂ tậng kratha læ̂w cud teā læ̂w tậng fị h̄ı̂ r̂xn h̄lạngcāk thī̀ r̂xn læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ mel̆d p̄hạk chī læa fīnū krīk lng pị p̄hạd thxd s̄er̆c læ̂w k̆ tạk s̄ı̀ cān phạk wị̂ txn nī̂ p̄hạd phrik h̄æ̂ng pĕn welā 2 nāthī læ̂w phạk wị̂ nả phrik xxk mā s̄ı̀ cān xỳā thxd nān pherāa ca dả rĕw txn nī̂ thxd mel̆d yī̀h̄r̀ā nı kratha deīywkạn t̄ĥā khuṇ chxb khuṇ s̄āmārt̄h thxd mel̆d ngā læ̂w teim lng pị dị̂ khælseīym dī t̄ĥā khuṇ kin mel̆d ngā khn mị̀ chxb ngā khwr leī̂yng bæb nī̂ nxkcāk nī̂ bı khng kura/sx rel yạng mī rs̄ perī̂yw māk kār teim ngā ca ld khwām perī̂yw lng lĕkn̂xy mị̀ chxb k̆ mị̀ t̂xng s̄ı̀ ngā lng pị h̄lạngcāk kār khạ̀w læ̂w h̄ı̂ nả mel̆d yī̀h̄r̀ā læa ngā xxk mā phạk wị̂ læa pl̀xy h̄ı̂ yĕn txn nī̂ s̄ı̀ bı kng kura/s̄ī n̂ảtāl læa phrik k̄heīyw nı kadị læ̂w thxd n̂ả mā cāk bı khng kura/s̄ī n̂ảtāl læa mī n̂xy māk h̄lạngcāk thī̀ n̂ả ld lng læa bı x̀xn læ̂w h̄ı̂ nả xxk mā phạk h̄ı̂ yĕn lng
 
ในขณะเดียวกัน ให้นำโถผสมแล้วใส่ใบผักชี เมล็ดฟีนูกรีก พริกแห้ง เมล็ดยี่หร่า เมล็ดงา และกลีบกระเทียม/ก้านกระเทียม (8) ซึ่งทอดก่อนหน้านี้แล้วบดเป็นผงละเอียด โปรดทราบว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่นิ่มเมื่อบดด้วยความร้อน หลังจากนั้น ใส่กงกุระ/สีน้ำตาล พริกเขียว และเกลือตามชอบและผสมอีกครั้ง บดสองครั้งถ้าคุณชอบมันเนียนมาก
Nı k̄hṇa deīywkạn h̄ı̂ nả t̄ho p̄hs̄m læ̂w s̄ı̀ bı p̄hạkchī mel̆d fīnū krīk phrik h̄æ̂ng mel̆d yī̀h̄r̀ā mel̆d ngā læa klīb kratheīym/k̂ān kratheīym (8) sụ̀ng thxd k̀xn h̄n̂ā nī̂ læ̂w bd pĕn p̄hng laxeīyd pord thrāb ẁā s̄ìng h̄el̀ā nī̂ ca mị̀ nìm meụ̄̀x bd d̂wy khwām r̂xn h̄lạngcāk nận s̄ı̀ kng kura/s̄ī n̂ảtāl phrik k̄heīyw læa kelụ̄x tām chxb læa p̄hs̄m xīk khrậng bd s̄xng khrậng t̄ĥā khuṇ chxb mạn neīyn māk
  
ตอนนี้ใส่กะไดบนเตาแล้วตั้งไฟให้ร้อนด้วยน้ำมัน หลังจากที่น้ำมันร้อน ให้ใส่เมล็ดยี่หร่า ใบแกง และเบงกอลแกรม/ชานาดาล แล้วผัด ควรบดกลีบ/ยอดกระเทียมสองกลีบแล้วใส่ลงไป มันมีกลิ่นหอม ตอนนี้ใส่ใบกงกุระ/ใบสีน้ำตาลลงในชามแล้วผสมให้เข้ากัน หลังจากเทออกและทำให้เย็นลงแล้ว ให้ใส่หัวหอมสับละเอียดแล้วผสมให้เข้ากัน หลังจากนั้นน้ำลายจะไหลเมื่อเรากินเข้าไป มีรสชาติดีและมีกลิ่นหอม ถ้าคุณเติมเนยใสลงในข้าวสวยร้อนๆ และใส่กงกุระปาชาดี/ใบสีน้ำตาลจะดีมาก อย่าลืมเตรียมตัวและบอกว่าเป็นยังไงบ้าง
Txn nī̂ s̄ı̀ kadị bn teā læ̂w tậng fị h̄ı̂ r̂xn d̂wy n̂ảmạn h̄lạngcāk thī̀ n̂ảmạn r̂xn h̄ı̂ s̄ı̀ mel̆d yī̀h̄r̀ā bı kæng læa bengkxl kæ rm/chā nā dāl læ̂w p̄hạd khwr bd klīb/yxd kratheīym s̄xng klīb læ̂w s̄ı̀ lng pị mạn mī klìn h̄xm txn nī̂ s̄ı̀ bı kng kura/bı s̄ī n̂ảtāl lng nı chām læ̂w p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄lạngcāk the xxk læa thảh̄ı̂ yĕn lng læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ h̄ạw h̄xm s̄ạb laxeīyd læ̂w p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄lạngcāk nận n̂ảlāy ca h̄ịl meụ̄̀x reā kin k̄hêāpị mī rs̄chāti dī læa mī klìn h̄xm t̄ĥā khuṇ teim neys̄ı lng nı k̄ĥāws̄wy r̂xn«læa s̄ı̀ kng kura pā chā dī/bı s̄ī n̂ảtāl ca dī māk xỳā lụ̄m terīymtạw læa bxk ẁā pĕn yạng ngị b̂āng

Comments