ลองทำแกงไข่แบบนี้ | ทำอย่างไร ไข่บูร์จิ | สูตรแกงใส่ไข่ | สูตรแกงไข่ที่ง่ายและสะดวก Lxng thả kæng k̄hị̀ bæb nī̂ | thả xỳāngrị k̄hị̀ būr̒ ci | s̄ūtr kæng s̄ı̀ k̄hị̀ | s̄ūtr kæng k̄hị̀ thī̀ ng̀āy læa s̄adwk

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
 • ไข่ - 3 | K̄hị̀ - 3
 • มะเขือเทศ - 2 | mak̄heụ̄xtheṣ̄ - 2
 • หัวหอม - 1 | h̄ạw h̄xm - 1
 • เมล็ดมัสตาร์ด - 1 ช้อน | mel̆d mạs̄tār̒d - 1 cĥxn
 • เมล็ดยี่หร่า - 1 ช้อนชา | mel̆d yī̀h̄r̀ā - 1 cĥxn chā
 • พริกเขียว – 2 | phrik k̄heīyw – 2
 • เกลือเพื่อลิ้มรส | kelụ̄x pheụ̄̀x lîm rs̄
 • พริกป่น - 2 ช้อนชา | phrik p̀n - 2 cĥxn chā
 • กระเทียมขิง - 1 ช้อนชา | kratheīym k̄hing - 1 cĥxn chā
 • การัมมาซาล่า - 1 ช้อนชา | kā rạm mā sā l̀ā - 1 cĥxn chā
 • ใบแกงไม่กี่ใบ | bı kæng mị̀ kī̀ bı
 • ใบผักชีเล็กน้อย | bı p̄hạkchī lĕkn̂xy
  
ขั้นแรกให้ใส่คาไดบนเตาแล้วตั้งไฟปานกลาง/ต่ำ ตอนนี้เติมน้ำมันและให้ความร้อน หลังจากที่น้ำมันร้อนแล้ว ให้ใส่เมล็ดมัสตาร์ดและเมล็ดยี่หร่าแล้วทอด ตอนนี้เพิ่มหัวหอมหั่นบาง ๆ และพริกเขียวแล้วทอดจนกลิ่นดิบหายไป หลังจากที่หัวหอมทอดได้ดีแล้ว ให้เติมเกลือ ขมิ้น และผงพริกลงไปเล็กน้อย และผสมให้เข้ากัน หลังจากเติมเกลือและพริกไทย/พริกป่นลงในหัวหอมแล้ว ให้ใส่ใบแกงและกระเทียมบดแล้วผัดให้เข้ากัน ทอดจนกลิ่นดิบหายไป ในระหว่างนี้ ให้หั่นมะเขือเทศเป็นชิ้นๆ แล้วใส่ลงในโถผสมเพื่อทำเป็นเนื้อครีม ตอนนี้ใส่มะเขือเทศวางแล้วทอดให้เข้ากัน น้ำมะเขือเทศจะลดลงและแกงจะข้นและเป็นสีแดง
K̄hận ræk h̄ı̂ s̄ı̀ khā dị bn teā læ̂w tậng fị pānklāng/t̀ả txn nī̂ teim n̂ảmạn læa h̄ı̂ khwām r̂xn h̄lạngcāk thī̀ n̂ảmạn r̂xn læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ mel̆d mạs̄tār̒d læa mel̆d yī̀h̄r̀ā læ̂w thxd txn nī̂ pheìm h̄ạw h̄xm h̄ạ̀n bāng «læa phrik k̄heīyw læ̂w thxd cn klìn dib h̄āy pị h̄lạngcāk thī̀ h̄ạw h̄xm thxd dị̂ dīlæ̂w h̄ı̂ teim kelụ̄x k̄hmîn læa p̄hng phrik lng pị lĕkn̂xy læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄lạngcāk teim kelụ̄x læa phrikthịy/phrik p̀n lng nı h̄ạw h̄xm læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ bı kæng læa kratheīym bd læ̂w p̄hạd h̄ı̂ k̄hêā kạn thxd cn klìn dib h̄āy pị nı rah̄ẁāng nī̂ h̄ı̂ h̄ạ̀n mak̄heụ̄xtheṣ̄ pĕn chîn«læ̂w s̄ı̀ lng nı t̄ho p̄hs̄m pheụ̄̀x thảpĕn neụ̄̂x khrīm txn nī̂ s̄ı̀ mak̄heụ̄xtheṣ̄ wāng læ̂w thxd h̄ı̂ k̄hêā kạn n̂ả mak̄heụ̄xtheṣ̄ ca ld lng læa kæng ca k̄ĥn læa pĕn s̄ī dæng
 
หลังจากทอดมะเขือเทศจนสุกดีแล้ว ให้ทุบเปลือกไข่แล้วใส่ไข่ลงไป หลังจากคนเป็นเวลา 2 นาที ก็ควรผสมเบาๆ ผสมทีละน้อย มันมาเป็นชิ้นเล็กๆ คนจนกลิ่นดิบหายไป ถ้าผสมแบบนี้เรื่อยๆก็จะออกมาเป็นชิ้นๆ หลังจากที่แกงผัดได้ดีแล้ว ให้ใส่การัม มาซาล่าลงไปและผสมให้เข้ากัน
H̄lạngcāk thxd mak̄heụ̄xtheṣ̄ cn s̄uk dīlæ̂w h̄ı̂ thub pelụ̄xk k̄hị̀ læ̂w s̄ı̀ k̄hị̀ lng pị h̄lạngcāk khn pĕn welā 2 nāthī k̆ khwr p̄hs̄m beā«p̄hs̄m thī la n̂xy mạn mā pĕn chîn lĕk«khncn klìn dib h̄āy pị t̄ĥā p̄hs̄m bæb nī̂ reụ̄̀xy«k̆ ca xxk mā pĕn chîn«h̄lạngcāk thī̀ kæng p̄hạd dị̂ dīlæ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ kā rạm mā sā l̀ā lng pị læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn
 
เมื่อไข่สุกดีแล้วให้ชิม หากต้องการเติมเกลือเล็กน้อยลงในแกง สุดท้ายใส่ใบผักชีและตกแต่ง หลังจากนั้นเบอร์จิไข่ที่อร่อยมากก็พร้อม แกงไข่นี้อร่อยมากกับข้าวสวยและจาปาตี อย่าลืมทำและบอกฉันว่ามันเป็นยังไง
Meụ̄̀x k̄hị̀ s̄uk dīlæ̂w h̄ı̂ chim h̄āk t̂xngkār teim kelụ̄x lĕkn̂xy lng nı kæng s̄udtĥāy s̄ı̀ bı p̄hạkchī læa tktæ̀ng h̄lạngcāk nận bexr̒ ci k̄hị̀ thī̀ xr̀xy māk k̆ phr̂xm kæng k̄hị̀ nī̂ xr̀xy māk kạbk̄ĥāws̄wy læa cā pātī xỳā lụ̄m thả læa bxk c̄hạn ẁā mạn pĕn yạng ngị

Comments