ปาดกลมทำจากแป้งข้าวเจ้า | บิยัม ปินดี เช็คคาลู | Chekkalu กับแป้งข้าวเจ้า | ของว่างแป้งข้าวเจ้า | ของว่างกรอบและกรุบกรอบที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า Pād klm thả cāk pæ̂ng k̄ĥāwcêā | bi yạm pin dī chĕkh khālū | Chekkalu kạb pæ̂ng k̄ĥāwcêā | k̄hxng ẁāng pæ̂ng k̄ĥāwcêā | k̄hxng ẁāng krxb læa krub krxb thī̀ thả cāk pæ̂ng k̄ĥāwcêā ​

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
  • แป้งข้าวเจ้า - 500ก | Pæ̂ng k̄ĥāwcêā - 500k
  • มุงดาล - 30ก | mung dāl - 30k
  • เมล็ดงา – 20 กรัม | mel̆d ngā – 20 krạm
  • เกลือตามรสนิยม | kelụ̄x tām rs̄niym
  • น้ำพริกเขียว - 20กรัม | n̂ảphrik k̄heīyw - 20krạm
  • น้ำตามต้องการ | n̂ả tām t̂xngkār
  • น้ำมันสำหรับทอด | n̂ảmạn s̄ảh̄rạb thxd
   
ขั้นแรกให้นำกรัม/มุงดาลมาล้างให้สะอาดแล้วแช่ในน้ำเป็นเวลา 4 ชั่วโมง นำแป้งข้าวเจ้ามาพักไว้ ต่อไปนี้เป็นวิธีทำแป้งข้าวเจ้าที่บ้าน ขั้นแรกให้ซาวข้าวแล้วแช่น้ำไว้ประมาณ 8-12 ชั่วโมง จากนั้นกรองน้ำออกแล้วเช็ดให้แห้งบนผ้า เมื่อความชื้นแห้งและข้าวแห้งเล็กน้อย ให้บดและพักแป้งไว้ ควรโรยแป้งและตากให้แห้งในจาน หากแห้ง 4 ชั่วโมงแป้งข้าวเจ้าจะอยู่ได้หลายวัน มิฉะนั้นอาจเสียหายได้หากเปียกเล็กน้อย ดังนั้นควรตากให้แห้งจะดีกว่า การอบแห้งนี้ทำให้ขนมเหล่านี้กรุบกรอบและแตก ใครทำแป้งข้าวเจ้าที่บ้านไม่ได้ก็ซื้อแป้งข้าวเจ้าข้างนอกได้
K̄hận ræk h̄ı̂ nả krạm/mung dāl mā l̂āng h̄ı̂ s̄axād læ̂w chæ̀ nı n̂ả pĕn welā 4 chạ̀wmong nả pæ̂ng k̄ĥāwcêā mā phạk wị̂ t̀x pị nī̂ pĕn wiṭhī thả pæ̂ng k̄ĥāwcêā thī̀ b̂ān k̄hận ræk h̄ı̂ sāw k̄ĥāw læ̂w chæ̀ n̂ả wị̂ pramāṇ 8-12 chạ̀wmong cāk nận krxng n̂ả xxk læ̂w chĕd h̄ı̂ h̄æ̂ng bn p̄ĥā meụ̄̀x khwāmchụ̄̂n h̄æ̂ng læa k̄ĥāw h̄æ̂ng lĕkn̂xy h̄ı̂ bd læa phạk pæ̂ng wị̂ khwr roy pæ̂ng læa tāk h̄ı̂ h̄æ̂ng nı cān h̄āk h̄æ̂ng 4 chạ̀wmong pæ̂ng k̄ĥāwcêā ca xyū̀ dị̂ h̄lāy wạn mi c̄hanận xāc s̄eīyh̄āy dị̂ h̄āk peīyk lĕkn̂xy dạngnận khwr tāk h̄ı̂ h̄æ̂ng ca dī kẁā kār xb h̄æ̂ng nī̂ thảh̄ı̂ k̄hnm h̄el̀ā nī̂ krub krxb læa tæk khır thả pæ̂ng k̄ĥāwcêā thī̀ b̂ān mị̀ dị̂ k̆ sụ̄̂x pæ̂ng k̄ĥāwcêā k̄ĥāng nxk dị̂
  
ล้างพริกเขียวแล้วบดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ตอนนี้ใช้ชามกว้างแล้วใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแล้วเติมเกลือ เมล็ดงา และพริกเขียวตามชอบ กรองน้ำจากเพสราญ/มุงที่แช่ไว้ ดาล ล้างมูง ดาล หนึ่งครั้งแล้วเติมลงในแป้งข้าวเจ้า ผสมให้เข้ากันก่อน หลังจากนั้นเติมน้ำเล็กน้อยแล้วผสมแป้งให้เป็นก้อนแล้วทำแป้งให้เนียน
L̂āng phrik k̄heīyw læ̂w bd h̄ı̂ pĕn neụ̄̂x deīywkạn txn nī̂ chı̂ chām kŵāng læ̂w s̄ı̀ pæ̂ng k̄ĥāwcêā lng pị læ̂w teim kelụ̄x mel̆d ngā læa phrik k̄heīyw tām chxb krxng n̂ả cāk phes̄ rāỵ/mung thī̀ chæ̀ wị̂ dāl l̂ā ngmūng dāl h̄nụ̀ng khrậng læ̂w teim lng nı pæ̂ng k̄ĥāwcêā p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn k̀xn h̄lạngcāk nận teim n̂ả lĕkn̂xy læ̂w p̄hs̄m pæ̂ng h̄ı̂ pĕn k̂xn læ̂w thả pæ̂ng h̄ı̂ neīyn
 
ขั้นแรกให้ตั้งเตาแล้วใช้ไฟกลางแล้วใส่กะไดลงไป หลังจากที่กะไดร้อนขึ้นเล็กน้อยแล้ว ให้เทน้ำมันลงไปและตั้งน้ำมันให้ร้อนบนเปลวไฟขนาดใหญ่ หลังจากตั้งน้ำมันให้ร้อนดีแล้ว ให้นำแป้งบางส่วนที่เก็บไว้พักไว้แล้วทำให้กลมเหมือนปาปาดแล้วหยอดลงในน้ำมัน หลังจากทอดได้ดีแล้ว ให้กลับด้านอีกด้านแล้วพักไว้ให้ไหม้/ทอด หลังจากที่เปลี่ยนเป็นสีแดงและสุกดีแล้ว ให้เอาแท่ง/ขนมออกด้วยช้อนมีรู/ จาลลี่ การิต้า/ ช้อนขนาดใหญ่ที่มีรูและเก็บขนมไว้ข้างๆ
K̄hận ræk h̄ı̂ tậng teā læ̂w chı̂ fị klāng læ̂w s̄ı̀ kadị lng pị h̄lạngcāk thī̀ kadị r̂xn k̄hụ̂n lĕkn̂xy læ̂w h̄ı̂ the n̂ảmạn lng pị læa tậng n̂ảmạn h̄ı̂ r̂xn bn pelw fị k̄hnād h̄ıỵ̀ h̄lạngcāk tậng n̂ảmạn h̄ı̂ r̂xn dīlæ̂w h̄ı̂ nả pæ̂ng bāng s̄̀wn thī̀ kĕb wị̂ phạk wị̂ læ̂w thảh̄ı̂ klm h̄emụ̄xn pā pād læ̂w h̄yxd lng nı n̂ảmạn h̄lạngcāk thxd dị̂ dīlæ̂w h̄ı̂ klạb d̂ān xīk d̂ān læ̂w phạk wị̂ h̄ı̂ h̄ịm̂/thxd h̄lạngcāk thī̀ pelī̀yn pĕn s̄ī dæng læa s̄uk dīlæ̂w h̄ı̂ xeā thæ̀ng/k̄hnm xxk d̂wy cĥxn mī rū/ cā l lī̀ kā ri t̂ā/ cĥxn k̄hnād h̄ıỵ̀ thī̀ mī rū læa kĕb k̄hnm wị̂ k̄ĥāng«
 
หลังจากนั้นแท่ง/ของว่างที่อร่อยและกรุบกรอบก็พร้อม ขนมเหล่านี้คงความสดใหม่ได้นานหลายเดือน . อย่าลืมทำและบอกฉันว่ามันเป็นอย่างไร ตอนที่เรากินเราจะได้รสชาติของงาและมุงดาลกรุบกรอบและรสชาติดีมาก
H̄lạngcāk nận thæ̀ng/k̄hxng ẁāng thī̀ xr̀xy læa krub krxb k̆ phr̂xm k̄hnm h̄el̀ā nī̂ khng khwām s̄d h̄ım̀ dị̂ nān h̄lāy deụ̄xn. Xỳā lụ̄m thả læa bxk c̄hạn ẁā mạn pĕn xỳāngrị txn thī̀ reā kin reā ca dị̂ rs̄chāti k̄hxng ngā læa mung dāl krub krxb læa rs̄chāti dī māk

Comments