วิธีทำข้าวจีระ | อาหารเช้าพร้อมข้าวเหลือ | มื้อเช้าง่ายๆกับข้าว | อาหารเช้าที่ง่ายและสะดวก | สูตรข้าวจีระที่ง่ายและรวดเร็ว Wiṭhī thả k̄ĥāw cī ra | xāh̄ār chêā phr̂xm k̄ĥāw h̄elụ̄x | mụ̄̂x chêā ng̀āy«kạbk̄ĥāw | xāh̄ār chêā thī̀ ng̀āy læa s̄adwk | s̄ūtr k̄ĥāw cī ra thī̀ ng̀āy læa rwdrĕw ​

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
  • ข้าวต้ม / ข้าวธรรมดาปรุงสุก - 250gm / 2-3 ถ้วย | K̄ĥāwt̂m/ k̄ĥāw ṭhrrmdā prung s̄uk - 250gm/ 2-3 t̄ĥwy
  • เม็ดมะม่วงหิมพานต์ - 15 | mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ - 15
  • พริกเขียว - 2 | phrik k̄heīyw - 2
  • ผงพริกไทย - 1/2 ช้อน (ไม่จำเป็น) | p̄hng phrikthịy - 1/2 cĥxn (mị̀ cảpĕn)
  • น้ำมัน - 3 ช้อน | n̂ảmạn - 3 cĥxn
  • เกลือตามรสนิยม | kelụ̄x tām rs̄niym
  • เมล็ดยี่หร่า - 2 ช้อน | mel̆d yī̀h̄r̀ā - 2 cĥxn
  • ผักชีใบไม่กี่ | p̄hạkchī bı mị̀ kī̀
  • แกงใบน้อย | kæng bı n̂xy
 
นำข้าวที่หุงสุกแล้วออกมาพักไว้ ตอนนี้นำพริกเขียวมาหั่นเป็นชิ้น/ชิ้นแล้วพักไว้ ล้างใบแกงแล้วพักไว้ ตอนนี้ล้างผักชีด้วยและพักไว้ ตอนนี้ใส่กะได/กระทะแล้วเปิดเตาอบและตั้งไฟปานกลาง หลังจากตั้งกระทะให้ร้อนแล้ว ให้เติมน้ำมันและตั้งไฟให้ร้อน ตอนนี้เพิ่มเมล็ดยี่หร่าและทอด จากนั้นใส่พริกเขียวสับและผสมให้เข้ากัน ตอนนี้ใส่ใบแกงสดและผสมให้เข้ากัน ตอนนี้เพิ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วทอด ไม่จำเป็นต้องใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์แต่เสริมว่าถ้าใส่เข้าไปจะดีมาก ไม่สำคัญว่าคุณไม่มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ หลังจากที่ทอดดีแล้ว ให้เติมเกลือและผงพริกไทย (ไม่จำเป็น) แล้วผสมให้เข้ากัน
Nả k̄ĥāw thī̀ h̄ung s̄uk læ̂w xxk mā phạk wị̂ txn nī̂ nả phrik k̄heīyw mā h̄ạ̀n pĕn chîn/chîn læ̂w phạk wị̂ l̂āng bı kæng læ̂w phạk wị̂ txn nī̂ l̂āng p̄hạkchī d̂wy læa phạk wị̂ txn nī̂ s̄ı̀ kadị/kratha læ̂w peid teā xb læa tậng fị pānklāng h̄lạngcāk tậng kratha h̄ı̂ r̂xn læ̂w h̄ı̂ teim n̂ảmạn læa tậng fị h̄ı̂ r̂xn txn nī̂ pheìm mel̆d yī̀h̄r̀ā læa thxd cāk nận s̄ı̀ phrik k̄heīyw s̄ạb læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn txn nī̂ s̄ı̀ bı kæng s̄d læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn txn nī̂ pheìm mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ læ̂w thxd mị̀ cảpĕn t̂xng s̄ı̀ mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ tæ̀ s̄erim ẁā t̄ĥā s̄ı̀ k̄hêāpị ca dī māk mị̀ s̄ảkhạỵ ẁā khuṇ mị̀mī mĕd mam̀wngh̄imphānt̒ h̄lạngcāk thī̀ thxd dīlæ̂w h̄ı̂ teim kelụ̄x læa p̄hng phrikthịy (mị̀ cảpĕn) læ̂w p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn
ตอนนี้เพิ่มข้าวที่ปรุงแล้วและผสมให้เข้ากัน หากเกลือไม่เพียงพอให้เติมเกลือเล็กน้อยลงในข้าว สุดท้ายใส่ผักชีและผสมให้เข้ากัน ปิดเตาแล้วนำกระทะออกมาพักไว้ บอกรสชาติหลังจากที่คุณเตรียมและลิ้มรสข้าวจีระแสนอร่อยนี้ คุณไม่สามารถกินข้าวยี่หร่าธรรมดาได้และคุณสามารถรับประทานกับไรต้า, อะลูมาตาร์, มาซาลาปาเนียร์, มาซาลาเนยปานีร์ได้ การผสมผสานนี้ล้นหลาม
Txn nī̂ pheìm k̄ĥāw thī̀ prung læ̂w læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄āk kelụ̄x mị̀ pheīyngphx h̄ı̂ teim kelụ̄x lĕkn̂xy lng nı k̄ĥāw s̄udtĥāy s̄ı̀ p̄hạkchī læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn pid teā læ̂w nả kratha xxk mā phạk wị̂ bxk rs̄chāti h̄lạngcāk thī̀ khuṇ terīym læa lîm rs̄ k̄ĥāw cī ra s̄æn xr̀xy nī̂ khuṇ mị̀ s̄āmārt̄h kin k̄ĥāw yī̀h̄r̀ā ṭhrrmdā dị̂ læa khuṇ s̄āmārt̄h rạbprathān kạb rị t̂ā, xalū mā tār̒, mā sā lā pā neīyr̒, mā sā lā ney pā nīr̒ dị̂ kār p̄hs̄mp̄hs̄ān nī̂ l̂nh̄lām

Comments