แกงเนื้อแกะง่ายๆในหม้อหุงข้าว | แกงเกรวี่เนื้อแกะในหม้อหุงข้าว Kæng neụ̄̂x kæa ng̀āy«nı h̄m̂x h̄ung k̄ĥāw | kæng ke rwī̀ neụ̄̂x kæa nı h̄m̂x h̄ung k̄ĥāw ​

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
  • เนื้อแกะ - 500gm | Neụ̄̂x kæa - 500gm
  • น้ำมัน - 5-6ช้อน | n̂ảmạn - 5-6cĥxn
  • หัวหอม - 5 | h̄ạw h̄xm - 5
  • ใบแกง | bı kæng
  • เกลือตามรสนิยม | kelụ̄x tām rs̄niym
  • ผงพริก - 2 ช้อน | p̄hng phrik - 2 cĥxn
  • ขิงกระเทียมวาง - 2 ช้อน | k̄hing kratheīym wāng - 2 cĥxn
  • ผง Garam Masala - 1 ช้อน | p̄hng Garam Masala - 1 cĥxn
  • ผักชีใบไม่กี่ | p̄hạkchī bı mị̀ kī̀
 
ก่อนอื่นให้นำเนื้อแกะมาล้างให้สะอาดแล้วพักไว้ ปอกหัวหอมแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วพักไว้ ตอนนี้จุดไฟเตาและตั้งหม้อหุงข้าว หลังจากทำความร้อนแล้ว ให้เติมน้ำมันลงไปแล้วตั้งไฟให้ร้อน หลังจากที่น้ำมันร้อนแล้ว ให้ใส่หัวหอมซอยแล้วทอดให้เข้ากัน เติมเกลือลงไปหลังจากทอดเล็กน้อย
K̀xn xụ̄̀n h̄ı̂ nả neụ̄̂x kæa mā l̂āng h̄ı̂ s̄axād læ̂w phạk wị̂ pxk h̄ạw h̄xm læ̂w h̄ạ̀n pĕn chîn lĕk «læ̂w phạk wị̂ txn nī̂ cud fị teā læa tậng h̄m̂x h̄ung k̄ĥāw h̄lạngcāk thảkhwām r̂xn læ̂w h̄ı̂ teim n̂ảmạn lng pị læ̂w tậng fị h̄ı̂ r̂xn h̄lạngcāk thī̀ n̂ảmạn r̂xn læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ h̄ạw h̄xm sxy læ̂w thxd h̄ı̂ k̄hêā kạn teim kelụ̄x lng pị h̄lạngcāk thxd lĕkn̂xy
 
การเติมเกลือจะทำให้หัวหอมหั่นเป็นชิ้นสุกเร็ว จากนั้นใส่ใบแกง หลังจากที่หัวหอมสุกดีแล้ว ให้ใส่พริกป่นและผสมให้เข้ากัน ตอนนี้เพิ่มชิ้นเนื้อแกะและปรุงด้วยไฟปานกลางเป็นเวลา 10 นาที น้ำมาจากชิ้นเนื้อแกะ
Kār teim kelụ̄x ca thảh̄ı̂ h̄ạw h̄xm h̄ạ̀n pĕn chîn s̄uk rĕw cāk nận s̄ı̀ bı kæng h̄lạngcāk thī̀ h̄ạw h̄xm s̄uk dīlæ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ phrik p̀n læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn txn nī̂ pheìm chîn neụ̄̂x kæa læa prung d̂wy fị pānklāng pĕn welā 10 nāthī n̂ả mā cāk chîn neụ̄̂x kæa
  
ตอนนี้ใส่กระเทียมขิงลงไปผัดให้เข้ากัน เทน้ำ 1 ถ้วยแล้วปิดหม้อหุงข้าวแล้วตั้งไฟแรงไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงนกหวีด 5-6 ครั้ง จากนั้นปิดเตาและปล่อยให้หม้อหุงข้าวเย็นลง จากนั้นจึงจุดเตาอีกครั้งแล้วใส่หม้อหุงข้าวแล้วปรุงด้วยไฟปานกลาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นเนื้อแกะสุกดี ปรุงอาหารสักครู่ จากนั้นใส่การัม มาซาล่าและผสมให้เข้ากัน สุดท้ายใส่ผักชีและผสมให้เข้ากัน จากนั้นแกงเนื้อแกะแสนอร่อยก็พร้อม แกงเนื้อแกะปรุงได้ดีมากโดยใช้เครื่องเทศน้อย อย่าลืมทำและบอกฉันว่ามันเป็นอย่างไร
Txn nī̂ s̄ı̀ kratheīym k̄hing lng pị p̄hạd h̄ı̂ k̄hêā kạn the n̂ả 1 t̄ĥwy læ̂w pid h̄m̂x h̄ung k̄ĥāw læ̂w tậng fị ræng wị̂ cnkẁā ca dị̂yin s̄eīyng nkh̄wīd 5-6 khrậng cāk nận pid teā læa pl̀xy h̄ı̂ h̄m̂x h̄ung k̄ĥāw yĕn lng cāk nận cụng cud teā xīk khrậng læ̂w s̄ı̀ h̄m̂x h̄ung k̄ĥāw læ̂w prung d̂wy fị pānklāng trwc s̄xb h̄ı̂ næ̀cı ẁā chîn neụ̄̂x kæa s̄uk dī prung xāh̄ār s̄ạk khrū̀ cāk nận s̄ı̀ kā rạm mā sā l̀ā læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn s̄udtĥāy s̄ı̀ p̄hạkchī læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn cāk nận kæng neụ̄̂x kæa s̄æn xr̀xy k̆ phr̂xm kæng neụ̄̂x kæa prung dị̂ dī māk doy chı̂ kherụ̄̀xngtheṣ̄ n̂xy xỳā lụ̄m thả læa bxk c̄hạn ẁā mạn pĕn xỳāngrị

Comments