น้ำซุปตูร์ดาล | กันดิพัปปุ จารุ ทายารี วิทนาม | วิธีทำซุปทูดาล | สูตรปั๊บปุจารุ | สูตรซุปถั่วเลนทิล | น้ำซุปที่ทำด้วยทูร์ ดาล | สูตรน้ำซุปกรัมแดง N̂ả sup tūr̒ dāl | kạn diphạp pu cāru thāyā rī wi thnām | wiṭhī thả sup thū dāl | s̄ūtr pạ́b pu cāru | s̄ūtr sup t̄hạ̀w len thil | n̂ả sup thī̀ thả d̂wy thūr̒ dāl | s̄ūtr n̂ả sup krạm dæng

ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wnp̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
 • ทูร์ดาล /ถั่วพีเจ้น /ถั่วลันเตา/กรัมแดง - 1 ถ้วย | Thūr̒ dāl/t̄hạ̀w phī cên/t̄hạ̀w lạnteā/krạm dæng - 1 t̄ĥwy
 • เมล็ดมัสตาร์ด -1 ช้อน | mel̆d mạs̄tār̒d -1 cĥxn
 • เมล็ดยี่หร่า - 1 ช้อน | mel̆d yī̀h̄r̀ā - 1 cĥxn
 • พริกเขียว - 2 | phrik k̄heīyw - 2
 • หัวหอม - 2 ช้อน | h̄ạw h̄xm - 2 cĥxn
 • มะเขือเทศ - 1 | mak̄heụ̄xtheṣ̄ - 1
 • ขมิ้น-ช้อน | k̄hmîn-cĥxn
 • เกลือตามรสนิยม | kelụ̄x tām rs̄niym
 • ผงพริก - 2 ช้อน | p̄hng phrik - 2 cĥxn
 • มะขาม - 10gm | mak̄hām - 10gm
 • แกงใบน้อย | kæng bı n̂xy
 • ผักชีใบไม่กี่ | p̄hạkchī bı mị̀ kī̀
 • น้ำ - 5-6 ถ้วย | n̂ả - 5-6 t̄ĥwy
  
ขั้นแรกให้เอา ทอร์ ดาลแล้วล้างให้สะอาด เติมน้ำสองถ้วยลงในดาลหนึ่งถ้วยแล้วปรุงในหม้อหุงข้าว ปรุง ทอร์ dal จนกระทั่ง 3-4 นกหวีด ปอกหัวหอมแล้วหั่นเป็นชิ้นใหญ่ ควรหั่นมะเขือเทศเป็นชิ้นใหญ่ด้วย แช่มะขามในน้ำแล้วพักไว้ จากนั้นจึงตั้งไฟบนเตา ใส่กะได ตั้งไฟปานกลาง จากนั้นเติมน้ำมันและตั้งไฟให้เข้ากัน หลังจากที่น้ำมันร้อนแล้ว ให้ใส่ขมิ้น เมล็ดมัสตาร์ด เมล็ดยี่หร่า และใบแกงลงไปผัด จากนั้นใส่หัวหอมสับและชิ้นมะเขือเทศแล้วทอด เพิ่มชิ้นพริกเขียวและทอดให้เข้ากัน หลังจากที่ชิ้นสุกเล็กน้อยแล้วให้ใส่เกลือลงไปแล้วชิ้นจะสุกนิ่มมาก
K̄hận ræk h̄ı̂ xeā thxr̒ dāl læ̂w l̂āng h̄ı̂ s̄axād teim n̂ả s̄xng t̄ĥwy lng nı dāl h̄nụ̀ng t̄ĥwy læ̂w prung nı h̄m̂x h̄ung k̄ĥāw prung thxr̒ dal cnkrathạ̀ng 3-4 nkh̄wīd pxk h̄ạw h̄xm læ̂w h̄ạ̀n pĕn chîn h̄ıỵ̀ khwr h̄ạ̀n mak̄heụ̄xtheṣ̄ pĕn chîn h̄ıỵ̀ d̂wy chæ̀ mak̄hām nı n̂ả læ̂w phạk wị̂ cāk nận cụng tậng fị bn teā s̄ı̀ kadị tậng fị pānklāng cāk nận teim n̂ảmạn læa tậng fị h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄lạngcāk thī̀ n̂ảmạn r̂xn læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ k̄hmîn mel̆d mạs̄tār̒d mel̆d yī̀h̄r̀ā læa bı kæng lng pị p̄hạd cāk nận s̄ı̀ h̄ạw h̄xm s̄ạb læa chîn mak̄heụ̄xtheṣ̄ læ̂w thxd pheìm chîn phrik k̄heīyw læa thxd h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄lạngcāk thī̀ chîn s̄uk lĕkn̂xy læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ kelụ̄x lng pị læ̂w chîn ca s̄uk nìm māk

ตอนนี้เพิ่มผงพริกและผสมให้เข้ากันเพื่อให้เป็นชิ้น ๆ ตอนนี้เติมน้ำและปรุงอาหารให้เข้ากัน หากนำไปต้มน้ำจะดูดซับเกลือและพริกไทยได้ดี ตอนนี้เอาเนื้อมะขามแล้วเทลงไป หลังจากที่เดือดดีแล้ว ให้เติมดาลลงไปและผสมให้เข้ากัน หากยากเกินไป ให้บดมันในเครื่องผสมแล้วเติมลงในน้ำซุป หลังจากเดือดดีแล้ว ให้ชิมรส หากจำเป็น ให้เติมเกลือและพริกไทยเล็กน้อย เก็บไว้จนน้ำซุปข้นเล็กน้อย จากนั้นปิดเตา ใส่ผักชีลงไป คลุกให้เข้ากันแล้วพักไว้ หลังจากนั้นก็ทำซุป toor dal อย่างง่ายดาย อย่าลืมทำและบอกฉันว่ามันเป็นยังไง
Txn nī̂ pheìm p̄hng phrik læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn pheụ̄̀x h̄ı̂ pĕn chîn «txn nī̂ teim n̂ả læa prung xāh̄ār h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄āk nả pị t̂m n̂ả ca dūd sạb kelụ̄x læa phrikthịy dị̂ dī txn nī̂ xeā neụ̄̂x mak̄hām læ̂w the lng pị h̄lạngcāk thī̀ deụ̄xd dīlæ̂w h̄ı̂ teim dāl lng pị læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn h̄āk yāk keinpị h̄ı̂ bd mạn nı kherụ̄̀xng p̄hs̄m læ̂w teim lng nı n̂ả sup h̄lạngcāk deụ̄xd dīlæ̂w h̄ı̂ chim rs̄ h̄āk cảpĕn h̄ı̂ teim kelụ̄x læa phrikthịy lĕkn̂xy kĕb wị̂ cn n̂ả sup k̄ĥn lĕkn̂xy cāk nận pid teā s̄ı̀ p̄hạkchī lng pị khluk h̄ı̂ k̄hêā kạn læ̂w phạk wị̂ h̄lạngcāk nận k̆ thả sup toor dal xỳāng ng̀āydāy xỳā lụ̄m thả læa bxk c̄hạn ẁā mạn pĕn yạng ngị

Comments