Карри из стручкового перца и моркови | Здоровое карри из моркови и стручкового перца | Рецепт карри из стручкового перца Karri iz struchkovogo pertsa i morkovi | Zdorovoye karri iz morkovi i struchkovogo pertsa | Retsept karri iz struchkovogo pertsa

Требуемые ингредиенты | Trebuyemyye ingrediyenty:
 • Стручковый перец – 2-3 | Struchkovyy perets – 2-3
 • Морковь - 5 | Morkov' - 5
 • Лук - 1 | Luk - 1
 • Семена тмина — 1 ложка | Semena tmina — 1 lozhka
 • Бенгальский грамм – 1 ложка | Bengal'skiy gramm – 1 lozhka
 • Масло – 2 ложки | Maslo – 2 lozhki
 • Куркума – 1 ложка | Kurkuma – 1 lozhka
 • Соль по вкусу | Sol' po vkusu
 • Перечный порошок – 1 ложка | Perechnyy poroshok – 1 lozhka
 • Порошок чили — 1-2 ложки | Poroshok chili — 1-2 lozhki
 • Зубчики чеснока – 2 | Zubchiki chesnoka – 2
 • Карри оставляет немного | Karri ostavlyayet nemnogo

   
Сначала очистите лук, нарежьте его тонкими кусочками и отложите в сторону. Теперь выньте семена из перца, промойте его водой и нарежьте небольшими кусочками. Также возьмите морковь, снимите кожицу, натрите ее на тонкой терке и отложите в сторону.
Snachala ochistite luk, narezh'te yego tonkimi kusochkami i otlozhite v storonu. Teper' vyn'te semena iz pertsa, promoyte yego vodoy i narezh'te nebol'shimi kusochkami. Takzhe voz'mite morkov', snimite kozhitsu, natrite yeye na tonkoy terke i otlozhite v storonu.
   
Теперь зажгите духовку и разогрейте сковороду. Нагрев сковороду, добавьте масло и нагрейте ее. После того, как масло нагреется, добавьте семена тмина, бенгальский грамм и листья карри и обжарьте. Затем добавьте мелко нарезанные кусочки лука и хорошо обжарьте.
Teper' zazhgite dukhovku i razogreyte skovorodu. Nagrev skovorodu, dobav'te maslo i nagreyte yeye. Posle togo, kak maslo nagreyetsya, dobav'te semena tmina, bengal'skiy gramm i list'ya karri i obzhar'te. Zatem dobav'te melko narezannyye kusochki luka i khorosho obzhar'te.
  
Обжарив кусочки лука, добавьте чеснок и обжарьте его. Теперь добавьте кусочки перца и обжарьте. После того как кусочки будут готовы, добавьте соль, перец и куркуму и хорошо перемешайте. Затем добавьте тертую морковь и обжарьте.
Obzhariv kusochki luka, dobav'te chesnok i obzhar'te yego. Teper' dobav'te kusochki pertsa i obzhar'te. Posle togo kak kusochki budut gotovy, dobav'te sol', perets i kurkumu i khorosho peremeshayte. Zatem dobav'te tertuyu morkov' i obzhar'te.
 
После того, как морковь хорошо сварится, добавьте немного перца и хорошо перемешайте. В конце добавьте листья кориандра и хорошо перемешайте. Тогда вкусный и полезный карри из морковного перца готов.
Posle togo, kak morkov' khorosho svaritsya, dobav'te nemnogo pertsa i khorosho peremeshayte. V kontse dobav'te list'ya koriandra i khorosho peremeshayte. Togda vkusnyy i poleznyy karri iz morkovnogo pertsa gotov.

Comments