แกงกะหล่ำดอกมะเขือเทศ | มะเขือเทศง่ายและแกงกะหล่ำดอก Kæng kah̄l̀ả dxk mak̄heụ̄x theṣ̄ | mak̄heụ̄x theṣ̄ ng̀āy læa kæng kah̄l̀ả dxk


ส่วนผสมที่จำเป็น | S̄̀wn p̄hs̄m thī̀ cảpĕn:
 • กะหล่ำดอก - 200กรัม | Kah̄l̀ả dxk - 200krạm
 • มะเขือเทศ - 3 | mak̄heụ̄x theṣ̄ - 3
 • หัวหอม - 1 | h̄ạw h̄xm - 1
 • น้ำมัน - 2 ช้อน | n̂ảmạn - 2 cĥxn
 • เมล็ดมัสตาร์ด - 1 ช้อน | mel̆d mạs̄tār̒d - 1 cĥxn
 • เมล็ดยี่หร่า - 1 ช้อน | mel̆d yī̀h̄r̀ā - 1 cĥxn
 • แกงมีใบน้อย | kæng mī bı n̂xy
 • ผักชีใบนิดหน่อย | p̄hạkchī bı nid h̄ǹxy
 • ขมิ้น - 1 ช้อน | k̄hmîn - 1 cĥxn
 • เกลือตามรสนิยม | kelụ̄x tām rs̄niym
 • ผงพริก - 2 ช้อน | p̄hng phrik - 2 cĥxn
 • ขิงกระเทียมวาง - 1 ช้อน | k̄hing kratheīym wāng - 1 cĥxn
 • การัม มาซาล่า - 1 ช้อน | kā rạm mā sā l̀ā - 1 cĥxn 
 • พริกไทย - 1 ช้อน | phrik thịy - 1 cĥxn
 
ก่อนอื่นให้นำดอกกะหล่ำมาล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ตอนนี้เปิดเตาอบ เทน้ำลงในกระทะ ใส่ดอกกะหล่ำลงไป แล้วปรุงประมาณ 5-10 นาที จากนั้นปิดเตาแล้วกรองน้ำออกแล้วนำส่วนที่เป็นชิ้นออกมาพักไว้ ตอนนี้หั่นมะเขือเทศและหัวหอมเป็นชิ้นบาง ๆ แล้วพักไว้ ตอนนี้จุดเตาและตั้งกระทะให้ร้อน เพิ่มน้ำมันลงไปและให้ความร้อนได้ดี หลังจากที่น้ำมันร้อนแล้ว ให้ใส่เมล็ดมัสตาร์ดและเมล็ดยี่หร่าแล้วทอด
K̀xn xụ̄̀n h̄ı̂ nả dxk kah̄l̀ả mā l̂āng h̄ı̂ s̄axād læ̂w h̄ạ̀n pĕn chîn lĕk «txn nī̂ peid teā xb the n̂ảlng nı kratha s̄ı̀ dxk kah̄l̀ả lng pị læ̂w prung pramāṇ 5-10 nāthī cāk nận pid teā læ̂wk rxng n̂ả xxk læ̂w nả s̄̀wn thī̀ pĕn chîn xxk mā phạk wị̂ txn nī̂ h̄ạ̀n mak̄heụ̄x theṣ̄ læa h̄ạw h̄xm pĕn chîn bāng «læ̂w phạk wị̂ txn nī̂ cud teā læa tậng kratha h̄ı̂ r̂xn pheìm n̂ảmạn lng pị læa h̄ı̂ khwām r̂xn dị̂ dī h̄lạng cāk thī̀ n̂ảmạn r̂xn læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ mel̆d mạs̄tār̒d læa mel̆d yī̀h̄r̀ā læ̂w thxd
  
ตอนนี้เพิ่มชิ้นหัวหอมและทอด หลังจากทอดหัวหอมแล้ว ให้ใส่มะเขือเทศลงไปผัดให้เข้ากัน จากนั้นใส่เกลือ พริกไทย และขมิ้น คลุกเคล้าให้เข้ากัน ตอนนี้ใส่ขิงและกระเทียมลงไปผัดจนกลิ่นดิบหายไป ตอนนี้เพิ่มใบแกงและผสมให้เข้ากัน
Txn nī̂ pheìm chîn h̄ạw h̄xm læa thxd h̄lạng cāk thxd h̄ạw h̄xm læ̂w h̄ı̂ s̄ı̀ mak̄heụ̄x theṣ̄ lng pị p̄hạd h̄ı̂ k̄hêā kạn cāk nận s̄ı̀ kelụ̄x phrik thịy læa k̄hmîn khluk khel̂ā h̄ı̂ k̄hêā kạn txn nī̂ s̄ı̀ k̄hing læa kratheīym lng pị p̄hạd cn klìn dib h̄āy pị txn nī̂ pheìm bı kæng læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn
 
จากนั้นใส่กะหล่ำดอกที่ปรุงสุกแล้วผสมให้เข้ากัน ตอนนี้ครอบคลุมและปรุงอาหารเป็นเวลา 10 นาที เพิ่ม garam masala ผงพริกไทย และผสมให้เข้ากัน เติมน้ำหนึ่งถ้วยหากจำเป็นและปรุงอย่างอ่อนโยน จากนั้นแกงก็จะเละเทะ
Cāk nận s̄ı̀ kah̄l̀ả dxk thī̀ prung s̄uk læ̂w p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn txn nī̂ khrxbkhlum læa prung xāh̄ār pĕn welā 10 nāthī pheìm garam masala p̄hng phrik thịy læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn teim n̂ả h̄nụ̀ng t̄ĥwy h̄āk cảpĕn læa prung xỳāng x̀xn yon cāk nận kæng k̆ ca leathea
  
สุดท้ายใส่ใบผักชีและผสมให้เข้ากัน จากนั้นแกงกะหล่ำดอกมะเขือเทศแสนอร่อยก็พร้อม เตรียมตัวแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้าง แกงอร่อยและอร่อยพร้อมแล้ว
S̄udtĥāy s̄ı̀ bı p̄hạkchī læa p̄hs̄m h̄ı̂ k̄hêā kạn cāk nận kæng kah̄l̀ả dxk mak̄heụ̄x theṣ̄ s̄æn xr̀xy k̆ phr̂xm terīym tạw læ̂w ca mā lèā h̄ı̂ fạng ẁā pĕn yạng ngị b̂āng kæng xr̀xy læa xr̀xy phr̂xm læ̂w

Comments